Sylabus předmětu BS - Bakalářský seminář (PEF - LS 2018/2019)


     ECTS sylabus          Sylabus          Rozvrh          


     Čeština          Angličtina          


Kód předmětu: BS
Název v jazyce výuky: Bakalářský seminář
Název česky: Bakalářský seminář
Název anglicky: Bachelor Seminar
Způsob ukončení a počet kreditů: zápočet (2 kredity)
(1 ECTS kredit = 28 hodin studijní zátěže)
Forma výuky/Rozvrhovaná výuka: prezenční, etapa A 2/1, etapa B 0/0 (počet hodin přednášek týdně / počet hodin cvičení týdně)
kombinovaná, 16/0 (počet hodin přednášek za období / počet hodin cvičení za období)
Jazyk výuky: čeština
Typ studia: bakalářský
Semestr: LS 2018/2019
Vyučující: Mgr. Veronika Blašková, Ph.D. (přednášející)
prof. Ing. Radim Farana, CSc. (cvičící, garant, přednášející, tutor)
Ing. Sylvie Formánková, Ph.D. (zkoušející)
Ing. Aleš Franc, Ph.D. (přednášející)
Ing. Blanka Francová (zkoušející)
Dr. Ing. Jana Gláserová (přednášející, zkoušející)
Ing. Miloš Grásgruber, Ph.D. (zkoušející)
JUDr. Andrea Hrdličková, Ph.D. (přednášející, zkoušející)
doc. Ing. Soňa Hurná, CSc. (zkoušející)
doc. JUDr. Ing. Radek Jurčík, Ph.D. (zkoušející)
JUDr. Hana Kelblová, Ph.D. (přednášející)
doc. Ing. Lea Kubíčková, Ph.D. (zkoušející)
Ing. Renata Kučerová, Ph.D. (zkoušející)
prof. Ing. Lubor Lacina, Ph.D. (přednášející, zkoušející)
Ing. Michal Mádr, Ph.D. (zkoušející)
Ing. Bc. Martin Machay, Ph.D. (cvičící, přednášející, tutor)
Ing. Bc. Ondřej Melichar, Ph.D. (zkoušející)
Mgr. Ondřej Pavelek (zkoušející)
Mgr. Hana Porkertová, Ph.D. (zkoušející)
Ing. Lenka Procházková, Ph.D. (zkoušející)
doc. Ing. Ida Rašovská, Ph.D. (zkoušející)
doc. Ing. Petr Rozmahel, Ph.D. (zkoušející)
doc. Ing. Kateřina Ryglová, Ph.D. (zkoušející)
JUDr. Bohumila Salachová, Ph.D. (zkoušející)
Mgr. Petr Strejček, Ph.D., MBA (zkoušející)
Ing. Marcel Ševela, Ph.D. (přednášející)
Ing. Petr Toman, Ph.D. (zkoušející)
Ing. Jan Turčínek, Ph.D. (cvičící, přednášející, tutor, zkoušející)
Ing. Marcela Tuzová, Ph.D. (zkoušející)
Ing. Pavel Žiaran, Ph.D. (zkoušející)
Výchozí předměty: ne Státní bakalářská zkouška a (Výpočetní technika a algoritmizace I nebo Výpočetní technika a algoritmizace I v AJ)
 
Zaměření předmětu:
Cílem předmětu je volba tématu a vedoucího práce, seznámení s principy psaní odborného textu a vypracování zadání práce. V průběhu předmětu je vypracování oficiální zadání bakalářské práce a je přeloženo vedoucímu ústavu a pak děkanovi ke schválení.
 
Obsah předmětu:
1.Volba tématu bakalářské práce a tedy i vedoucího práce v rámci nabízených témat fakulty. (dotace 0/4)
2.Přednášky o pravidlech práce s odborným textem (včetně typografických pravidel). (dotace 14/0)
3.Podle pokynu vedoucího práce činnosti na bakalářské práci (samostudium, literární rešerše,...) (dotace 0/3)
4.V závěru semestru společně s vedoucím práce vypracování zadání závěrečné práce a jeho následné předložení ke schválení vedoucím příslušného odborného ústavu a děkanem fakulty. (dotace 0/0)
5.Podrobné informace na: http://pef.mendelu.cz/zp.php (dotace 0/0)
 
Výstupy předmětu:
Všeobecné kompetence:
 
-Dovednosti spojené s využíváním a zpracováním informací
-Schopnost analýzy a syntézy
-Schopnost organizace a plánování
-Schopnost samostatné práce
-Tvorba projektů a jejich management
-Vědecko-výzkumné dovednosti

Oborově specifické kompetence:
 
-Student je schopen stanovit cíl práce a vhodné metody
-Student umí správně strukturovat rozsáhlejší vědecký text
-Student získá znalosti o procesu tvorby vědeckých textů
-Student zná typografická pravidla a další zásady grafické upravy závěrečné práce

Typ předmětu: povinný
Ročník: Předmět může být studován libovolně v průběhu studia.
Pracovní stáže: Není vyžadována žádná povinná pracovní stáž.
Doporučené moduly studia: -
 
Aktivity a studijní zátěž (počet hodin studijní zátěže):
DruhPrezenční studiumKombinované studium
Přímá výuka
     přednáška14 h0 h
     cvičení7 h0 h
     konzultace2 h16 h
Samostudium
     zpracování projektů33 h40 h
Celkem56 h56 h
 
Požadavky na ukončení:
Malý zápočet získává student za schválené a vyzvednuté zadání bakalářské práce. Vedoucí bakalářské práce pak následně zadává koncem zkouškového období zápočet ukončující předmět za splnění jím stanovených podmínek souvisejících typicky se zpracováním základního teoretického přehledu, sestavení vhodného datasetu či sepsání základů literární rešerše.

Předmět může mít student zapsán i během zahraničního výjezdu. V tomto případě se lhůty pro získání malého zápočtu posouvají v závislosti na individuální domluvě s vedoucím práce a vedoucím ústavu na základě harmonogramu přijímající zahraniční instituce.
 
Literatura:
TypAutorNázevMísto vydáníNakladatelRokISBN
ZRYBIČKA, J. -- ČAČKOVÁ, P. -- PŘICHYSTAL, J.Průvodce tvorbou dokumentůBučoviceMartin Stříž2011978-80-87106-43-3
ZGERŠLOVÁ, J.Vádemékum vědecké a odborné prácePrahaProfessional Publishing2009978-80-7431-002-7
ZBAILEY, S.Academic writing: a handbook for international studentsLondonRoutledge20060-415-38419-2
ZThe essentials of academic writingNew YorkHoughton Mifflin Co.0-618-21599-9
DECO, U.Jak napsat diplomovou práciV OlomouciVotobia199780-7198-173-7
DVÁVROVÁ, H. -- MIKAN, P. -- SYNEK, M.Jak psát bakalářské, diplomové, doktorské a jiné písemné prácePrahaOeconomica2011978-80-245-1819-0
DDle tématu a doporučení vedoucího práce

Zzákladní literatura
Ddoporučená literatura


Poslední změnu provedl Ing. Jiří Gruber dne 13. 2. 2019.

Typ výstupu: