Sylabus předmětu BPA - Bakalářská práce IS/ICT (PEF - LS 2018/2019)


     ECTS sylabus          Sylabus          Rozvrh          


     Čeština          Angličtina          


Kód předmětu: BPA
Název v jazyce výuky: Bakalářská práce IS/ICT
Název česky: Bakalářská práce IS/ICT
Název anglicky: Bachelor Thesis IS/ICT
Způsob ukončení a počet kreditů: zápočet (8 kreditů)
(1 ECTS kredit = 28 hodin studijní zátěže)
Forma výuky/Rozvrhovaná výuka: prezenční, 0/1 (počet hodin přednášek týdně / počet hodin cvičení týdně)
Jazyk výuky: čeština
Typ studia: bakalářský
Semestr: LS 2018/2019
Vyučující: Ing. Petra Čačková, Ph.D. (zkoušející)
Ing. Mgr. Jana Dannhoferová, Ph.D. (zkoušející)
doc. Ing. František Dařena, Ph.D. (cvičící, garant, přednášející, zkoušející)
Ing. Dita Dlabolová, Ph.D. (zkoušející)
Mgr. Tomáš Foltýnek, Ph.D. (zkoušející)
Ing. Pavel Haluza, Ph.D. (zkoušející)
Ing. Jan Kolomazník, Ph.D. (zkoušející)
Ing. Jaromír Landa, Ph.D. (zkoušející)
Ing. Jiří Lýsek, Ph.D. (zkoušející)
Ing. František Ostřížek (zkoušející)
Ing. Ivo Pisařovic (zkoušející)
doc. Ing. Ivana Rábová, Ph.D. (zkoušející)
Ing. Jan Turčínek, Ph.D. (zkoušející)
Ing. Pavel Turčínek, Ph.D. (zkoušející)
Výchozí předměty: Bakalářský seminář IS/ICT
 
Zaměření předmětu:
Cílem předmětu je vypracovat pod vedením vedoucího práce bakalářskou práci v rozsahu 1,5-3 AA. Bakalářskou prací student prokazuje svou schopnost práce s odbornou literaturou při formulování a řešení problému studovaného oboru.
 
Obsah předmětu:
1.Zpracování bakalářské práce, pravidelné konzultace s vedoucím práce (dotace 0/0)
 
Výstupy předmětu:
Všeobecné kompetence:
 
-Dovednosti spojené s využíváním a zpracováním informací
-Kapacita vytvářet nové myšlenky (kreativita)
-Schopnost analýzy a syntézy
-Schopnost aplikace znalosti v praxi
-Schopnost komunikace slovem a písmem v rodném jazyce
-Schopnost rozhodovat
-Schopnost řešit problémy
-Schopnost samostatné práce
-Vědecko-výzkumné dovednosti

Oborově specifické kompetence:
 
-Student je schopen navrhnout řešení problému a odvodit příslušné závěry
-Student je schopen provést analýzu zkoumaného problému
-Student umí formulovat cíl práce a zvolit odpovídající metodiku
-Student umí zpracovat přehled odborné literatury

Typ předmětu: povinný
Ročník: Předmět může být studován libovolně v průběhu studia.
Pracovní stáže: Není vyžadována žádná povinná pracovní stáž.
Doporučené moduly studia: -
 
Aktivity a studijní zátěž (počet hodin studijní zátěže):
DruhPrezenční studium
Přímá výuka
     konzultace5 h
Samostudium
     příprava prezentace10 h
     zpracování projektů209 h
Celkem224 h
 
Požadavky na ukončení:
Zápočet udělovaný vedoucím práce po odevzdání bakalářské práce. Diplomová práce musí obsahovat veškeré předepsané části a musí být odevzdána v předepsané formě.
 
Literatura:
TypAutorNázevMísto vydáníNakladatelRokISBN
ZKUBÁTOVÁ, H.Od abstraktu do závěrečné práce : jak napsat diplomovou práci ve společenskovědních a humanitních oborech : praktická příručkaOlomoucUniverzita Palackého v Olomouci2007978-80-244-1589-5
ZGERŠLOVÁ, J.Vádemékum vědecké a odborné prácePrahaProfessional Publishing2009978-80-7431-002-7
DŠANDEROVÁ, J.Jak číst a psát odborný text ve společenských vědách: několik zásad pro začátečníkyPrahaSociologické nakladatelství200580-86429-40-7
DECO, U.Jak napsat diplomovou práciV OlomouciVotobia199780-7198-173-7

Zzákladní literatura
Ddoporučená literatura


Poslední změnu provedl Ing. Jiří Gruber dne 29. 11. 2018.

Typ výstupu: