Sylabus předmětu IE1A - Informatika pro ekonomy I v AJ (PEF - LS 2018/2019)


     ECTS sylabus          Sylabus          Rozvrh          


     Čeština          Angličtina          


Kód předmětu: IE1A
Název v jazyce výuky: Informatics for Economists I
Název česky: Informatika pro ekonomy I v AJ
Název anglicky: Informatics for Economists I
Způsob ukončení a počet kreditů: zápočet (3 kredity)
(1 ECTS kredit = 28 hodin studijní zátěže)
Forma výuky/Rozvrhovaná výuka: prezenční, etapa A 0/0, etapa B 0/4 (počet hodin přednášek týdně / počet hodin cvičení týdně)
Jazyk výuky: angličtina
Typ studia: bakalářský
Semestr: LS 2018/2019
Vyučující: Ing. Petra Čačková, Ph.D. (garant)
Ing. Dita Dlabolová, Ph.D. (cvičící, přednášející, tutor, zkoušející)
Ing. Jan Přichystal, Ph.D. (cvičící, přednášející, tutor, zkoušející)
Výchozí předměty: Výpočetní technika a algoritmizace I nebo Výpočetní technika a algoritmizace I v AJ
 
Zaměření předmětu:
Cílem předmětu je seznámit se základními principy zpracování obrazové informace počítačem, se zásadami a technickým provedením prezentace a s internetovými technologiemi -- principy služby WWW.
 
Obsah předmětu:
1.Zpracování grafické informace (dotace 4/6)
 
a.Princip zobrazení grafické informace v počítači
b.Práce s vektorovou grafikou
c.Práce s rastrovou grafikou

2.Prezentační programy (dotace 2/2)
 
a.Zásady a principy prezentace
b.Prvky prezentačních programů

3.Dokumenty v jazyce HTML (dotace 6/8)
 
a.Internet a komunikace
b.Statické dokumenty v jazyce HTML
c.Kaskádové styly a jejich použití
d.Základy dynamických dokumentů

 
Výstupy předmětu:
Všeobecné kompetence:
 
-Dovednosti spojené s využíváním a zpracováním informací
-Kapacita k učení se
-Schopnost aplikace znalosti v praxi
-Schopnost komunikovat s experty v jiném oboru
-Schopnost řešit problémy
-Schopnost samostatné práce
-Základní všeobecné znalosti
-Základní výpočetní dovednosti
-Znalost druhého jazyka

Oborově specifické kompetence:
 
-Student rozumí principům počítačové grafiky.
-Student rozumí základním principům designu.
-Student umí používat základní operace v rastrové grafice.
-Student umí používat základní operace ve vektorové grafice.
-Student umí sestavit prezentaci.

Typ předmětu: povinný
Ročník: Předmět může být studován libovolně v průběhu studia.
Pracovní stáže: Není vyžadována žádná povinná pracovní stáž.
Doporučené moduly studia: -
 
Aktivity a studijní zátěž (počet hodin studijní zátěže):
DruhPrezenční studium
Přímá výuka
     přednáška14 h
     cvičení14 h
Samostudium
     příprava na zkoušku56 h
Celkem84 h
 
Požadavky na ukončení:
Písemný test obsahující otevřené i uzavřené otázky. Maximální počet bodů: 40. Získání zápočtu při dosažení alespoň 20 bodů. Seminární práce se nevyžaduje.
 
Literatura:
TypAutorNázevMísto vydáníNakladatelRokISBN
DWILLIAMS, R.The non-designer's presentation book: principles for effective presentation designBerkeley, Calif.Peachpit Press978-0-321-65621-6
DLearning Web design: a beginner's guide to (X)HTML, style sheets, and web graphicsSebastopol, CAO'Reilly978-0-596-52752-5
DWhite space is not your enemy: a beginner's guide to communicating visually through graphic, web & multimedia designAmsterdamElsevier2010978-0-240-81281-6
DManuals to used software

Zzákladní literatura
Ddoporučená literatura


Poslední změnu provedl Ing. Jiří Gruber dne 3. 6. 2019.

Typ výstupu: