Sylabus předmětu IE1 - Informatika pro ekonomy I (PEF - LS 2018/2019)


     ECTS sylabus          Sylabus          Rozvrh          


     Čeština          Angličtina          


Kód předmětu: IE1
Název v jazyce výuky: Informatika pro ekonomy I
Název česky: Informatika pro ekonomy I
Název anglicky: Informatics for Economists I
Způsob ukončení a počet kreditů: zápočet (3 kredity)
(1 ECTS kredit = 28 hodin studijní zátěže)
Forma výuky/Rozvrhovaná výuka: prezenční, 1/1 (počet hodin přednášek týdně / počet hodin cvičení týdně)
kombinovaná, 16/0 (počet hodin přednášek za období / počet hodin cvičení za období)
Jazyk výuky: čeština
Typ studia: bakalářský
Semestr: LS 2018/2019
Vyučující: Ing. Jiří Balej, Ph.D. (cvičící, tutor)
Ing. Ludmila Brestičová (cvičící, tutor)
Ing. Petra Čačková, Ph.D. (cvičící, garant, přednášející, tutor, zkoušející)
Ing. Dita Dlabolová, Ph.D. (cvičící, tutor)
Ing. Pavel Haluza, Ph.D. (tutor, zkoušející)
Ing. Pavel Netolický (cvičící)
Ing. Jiří Passinger (cvičící)
Ing. Jonáš Petrovský (cvičící)
Ing. Michaela Pokludová (cvičící)
RNDr. Zuzana Špendel, Ph.D. (cvičící, tutor)
Ing. Jan Turčínek, Ph.D. (cvičící, přednášející, tutor)
Výchozí předměty: Výpočetní technika a algoritmizace I nebo Informační systémy nebo Aplikace výpočetní techniky nebo Výpočetní technika nebo Výpočetní technika nebo Informační technologie nebo Informační technologie nebo Informační technologie v LH nebo Základy informatiky
 
Zaměření předmětu:
Cílem předmětu je seznámit se základními principy zpracování obrazové informace počítačem a také se zásadami a technickým provedením prezentace. Student získá a procvičí praktické dovednosti týkající se vizuální prezentace dat.
 
Obsah předmětu:
1.Zpracování grafické informace (dotace 2/0)
 
a.Princip zobrazení grafické informace v počítači
b.Grafické souborové formáty
c.Typografie, návrh písma

2.Práce s vektorovou grafikou (dotace 4/6)
 
a.Tvorba loga a logotypu
b.Trasování obrazů
c.Zpracování grafů

3.Práce s rastrovou grafikou (dotace 4/4)
 
a.Úpravy fotografií
b.Konverze rastrových formátů

4.Prezentační programy (dotace 4/4)
 
a.Zásady a principy prezentace
b.Prvky prezentačních programů

 
Výstupy předmětu:
Všeobecné kompetence:
 
-Dovednosti spojené s využíváním a zpracováním informací
-Kapacita k učení se
-Schopnost aplikace znalosti v praxi
-Schopnost komunikovat s experty v jiném oboru
-Schopnost řešit problémy
-Schopnost samostatné práce
-Základní všeobecné znalosti
-Základní výpočetní dovednosti

Oborově specifické kompetence:
 
-Student rozumí principům počítačové grafiky.
-Student rozumí základním principům designu.
-Student umí používat základní operace v rastrové grafice.
-Student umí používat základní operace ve vektovové grafice.
-Student umí sestavit prezentaci.

Typ předmětu: povinný
Ročník: Předmět může být studován libovolně v průběhu studia.
Pracovní stáže: Není vyžadována žádná povinná pracovní stáž.
Doporučené moduly studia: -
 
Aktivity a studijní zátěž (počet hodin studijní zátěže):
DruhPrezenční studiumKombinované studium
Přímá výuka
     přednáška12 h9 h
     cvičení12 h0 h
Samostudium
     příprava na zkoušku32 h47 h
     zpracování projektů28 h28 h
Celkem84 h84 h
 
Požadavky na ukončení:
Písemný elektronický test obsahující otevřené i uzavřené otázky, maximální možné hodnocení 100 %. Nepovinný praktický projekt; hodnocení: 0 až 20% bonus k závěrečnému testu. K získání zápočtu je nutné získat v součtu za test i případný projekt alespoň 70% hodnocení.
 
Literatura:
TypAutorNázevMísto vydáníNakladatelRokISBN
ZRYBIČKA, J. -- TALANDOVÁ, P.Informatika pro ekonomyPrahaAlfa Nakladatelství2009978-80-87197-24-0
DDUARTE, N.Slajdologie: tajemství tvorby skvělých prezentacíBrnoBizBooks2012978-80-265-0009-4
DWhite space is not your enemy: a beginner's guide to communicating visually through graphic, web & multimedia designAmsterdamElsevier2010978-0-240-81281-6
DPříručky k použitému programovému vybavení.

Zzákladní literatura
Ddoporučená literatura


Poslední změnu provedl Ing. Jiří Gruber dne 3. 6. 2019.

Typ výstupu: