Sylabus predmetu IE1 - Informatika pro ekonomy I (PEF - LS 2018/2019)


     Čeština          Angličtina          


Kód předmětu: IE1
Název předmětu česky:
Informatika pro ekonomy I
Název předmětu anglicky: Informatics for Economists I
Semestr:
LS 2018/2019
Způsob ukončení a počet kreditů:
zápočet (3 kredity)
Forma výuky a dotace hodin:
prezenční, 1/1 (počet hodin přednášek týdně / počet hodin cvičení týdně)
kombinovaná, 16/0 (počet hodin přednášek za období / počet hodin cvičení za období)
Stupeň studia:
bakalářský
Typ předmětu:
povinný
Typ výuky předmětu:
normální, konzultační
Možnost studia předmětu během zahraniční mobility:
-- obsah této položky nebyl definován --
Jazyk výuky:
čeština
Garant předmětu:
Garantující ústav: Ústav informatiky (PEF)
Fakulta:
Provozně ekonomická fakulta
Vyučující: Ing. Jiří Balej, Ph.D. (cvičící, tutor)
Ing. Ludmila Brestičová (cvičící, tutor)
Ing. Petra Čačková, Ph.D. (cvičící, garant, přednášející, tutor, zkoušející)
Ing. Pavel Haluza, Ph.D. (tutor, zkoušející)
Ing. Dita Henek Dlabolová, Ph.D. (cvičící, tutor)
Ing. Pavel Netolický (cvičící)
Ing. Jiří Passinger (cvičící)
Ing. Jonáš Petrovský (cvičící)
Ing. Michaela Pokludová (cvičící)
RNDr. Zuzana Špendel, Ph.D. (cvičící, tutor)
Ing. Jan Turčínek, Ph.D. (cvičící, přednášející, tutor)
Prerekvizity:
Výpočetní technika a algoritmizace I nebo Informační systémy nebo Aplikace výpočetní techniky nebo Výpočetní technika nebo Výpočetní technika nebo Informační technologie nebo Informační technologie nebo Informační technologie v LH nebo Základy informatiky
 
Rozvrh v aktuálním období:
DenOd-doMístnost
Vyučující
Akce
ČetnostKapacita
Pondělí
9.00-10.50
Q01
Přednáška
Každý týden
600
Pondělí11.00-12.50Q06
Cvičení
Každý týden
22
Pondělí11.00-12.50Q09CvičeníKaždý týden
22
Pondělí
13.00-14.50
Q09
Cvičení
Každý týden
22
Pondělí
15.00-16.50
Q09
Cvičení
Každý týden
22
Pondělí
17.00-18.50
Q09L. BrestičováCvičeníKaždý týden
22
Úterý
7.00-8.50
Q08P. Netolický, J. Petrovský
Cvičení
Každý týden22
Úterý
11.00-12.50
Q05
J. Balej
Cvičení
Každý týden
22
Úterý
13.00-14.50
Q05
Cvičení
Každý týden
22
Úterý
15.00-16.50
Q07
Z. ŠpendelCvičeníKaždý týden
22
Úterý17.00-18.50Q07Z. Špendel
Cvičení
Každý týden
22
Středa
7.00-8.50
Q06Cvičení
Každý týden
22
Středa
7.00-8.50
Q05
J. PassingerCvičeníKaždý týden22
Středa
9.00-10.50
Q05
Cvičení
Každý týden
22
Středa
15.00-16.50Q08
Cvičení
Každý týden
22
Středa
17.00-18.50
Q06M. PokludováCvičeníKaždý týden22
Čtvrtek
9.00-10.50
Q07
CvičeníKaždý týden
22
Čtvrtek
11.00-12.50
Q06Cvičení
Každý týden
22
Pátek
7.00-8.50
Q07J. Balej, D. Henek Dlabolová
Cvičení
Každý týden
22
Pátek
9.00-10.50
Q07
Cvičení
Každý týden22
Pátek11.00-12.50Q07
Cvičení
Každý týden
22
Sobota15.00-17.50Q22
Přednáška
Nepravidelně
60
 
Cíl předmětu a studijní výstupy:
Cílem předmětu je seznámit se základními principy zpracování obrazové informace počítačem a také se zásadami a technickým provedením prezentace. Student získá a procvičí praktické dovednosti týkající se vizuální prezentace dat.
 
Obsah předmětu:
1.Zpracování grafické informace (dotace 2/0)
 
a.
Princip zobrazení grafické informace v počítači
b.Grafické souborové formáty
c.Typografie, návrh písma

2.Práce s vektorovou grafikou (dotace 4/6)
 
a.Tvorba loga a logotypu
b.
Trasování obrazů
c.
Zpracování grafů

3.Práce s rastrovou grafikou (dotace 4/4)
 
a.Úpravy fotografií
b.Konverze rastrových formátů

4.
Prezentační programy (dotace 4/4)
 
a.
Zásady a principy prezentace
b.
Prvky prezentačních programů

Studijní aktivity a metody výuky:
Druh
Prezenční studium
Kombinované studium
přednáška
12 h
9 h
cvičení
12 h
0 h
příprava na zkoušku32 h47 h
zpracování projektů
28 h
28 h
Celkem
84 h84 h
 
Požadavky na ukončení:
Písemný elektronický test obsahující otevřené i uzavřené otázky, maximální možné hodnocení 100 %. Nepovinný praktický projekt; hodnocení: 0 až 20% bonus k závěrečnému testu. K získání zápočtu je nutné získat v součtu za test i případný projekt alespoň 70% hodnocení.
 
Rozložení požadavků na ukončení:
Druh
Prezenční studiumKombinované studium
Celkem0 %0 %
 
Studijní literatura a zdroje:
Základní:
RYBIČKA, J. -- TALANDOVÁ, P. Informatika pro ekonomy. Praha: Alfa Nakladatelství, 2009. 252 s. ISBN 978-80-87197-24-0.

Doporučená:
DUARTE, N. Slajdologie: tajemství tvorby skvělých prezentací. 1. vyd. Brno: BizBooks, 2012. 270 s. ISBN 978-80-265-0009-4.
White space is not your enemy: a beginner's guide to communicating visually through graphic, web & multimedia design. Amsterdam: Elsevier, 2010. 273 s. ISBN 978-0-240-81281-6.
Příručky k použitému programovému vybavení.

Zařazení předmětu ve studijních plánech v aktuálním období:
Obor B-EM-ME Manažersko-ekonomický, kombinovaná forma, počáteční období LS 2017/2018
Obor B-EM-ME Manažersko-ekonomický, prezenční forma, počáteční období LS 2017/2018
Obor B-EM-MCR Management cestovního ruchu, prezenční forma, počáteční období ZS 2018/2019
Obor B-EM-SE Sociálně ekonomický obor, prezenční forma, počáteční období ZS 2018/2019
Obor B-HPS-VS Veřejná správa, prezenční forma, počáteční období ZS 2018/2019
Obor B-EM-ME Manažersko-ekonomický, prezenční forma, počáteční období ZS 2018/2019
Obor B-EM-MO Management obchodní činnosti, prezenční forma, počáteční období ZS 2018/2019
Obor B-HPS-F Finance, prezenční forma, počáteční období ZS 2018/2019
Obor B-EM-ME Manažersko-ekonomický, kombinovaná forma, počáteční období ZS 2018/2019
 
Vyučován v předchozích obdobích:
Místo výuky:
Brno


Poslední změnu provedl Ing. Jiří Gruber dne 3. 6. 2019.

Typ výstupu: