Sylabus předmětu RRPRX - Odborná bakalářská praxe (FRRMS - LS 2018/2019)Help


     Čeština          Angličtina          


Kód předmětu:
RRPRX
Název předmětu česky:
Odborná bakalářská praxe
Název předmětu anglicky:
Bachelor level Internship
Semestr:
LS 2018/2019
Způsob ukončení a počet kreditů:
zápočet (4 kredity)
Forma výuky a dotace hodin: prezenční, 0/0 (počet hodin přednášek týdně / počet hodin cvičení týdně)
kombinovaná, 0/0 (počet hodin přednášek za období / počet hodin cvičení za období)
Stupeň studia:
bakalářský
Typ předmětu: volitelný
Typ výuky předmětu:
normální, konzultační
Možnost studia předmětu během zahraniční mobility:
-- obsah této položky nebyl definován --
Jazyk výuky: čeština, angličtina
Garant předmětu:
Mgr. Pavel Reich, Ph.D.
Garantující ústav:
Děkanát FRRMS (FRRMS)
Fakulta:
Fakulta regionálního rozvoje a mezinárodních studií
Vyučující:
Mgr. Pavel Reich, Ph.D. (garant)
Prerekvizity: žádné
 
Rozvrh v aktuálním období:
-- obsah této položky nebyl definován --
 
Cíl předmětu a studijní výstupy:
- prohloubení teoretických znalostí v praxi
- uplatnění na trhu práce
- získané poznatky z praxe využít v bakalářské práci
 
Obsah předmětu:
1.
odborná praxe (dotace 0/0)
Studijní aktivity a metody výuky:
Druh
Prezenční studiumKombinované studium
odborná praxe110 h0 h
zpráva z exkurze, výjezdu, praxe2 h
0 h
Celkem112 h
0 h
 
Požadavky na ukončení:
Předložení dokladů:
- smlouva o zajištění odborné praxe
- zpráva o vykonání odborné praxe
- hodnocení pracoviště
 
Rozložení požadavků na ukončení:
Druh
Prezenční studiumKombinované studium
Celkem
0 %
0 %
 
Studijní literatura a zdroje:
Základní:
zákon č.262/2006 Sb.zákoník práce, Sagit,úplné znění.2010.
THILL, J V. Business communication today. 7. vyd. Upper Saddle River: Prentice Hall, 606 s. ISBN 0-13-049176-4.

Zařazení předmětu ve studijních plánech v aktuálním období:
-- obsah této položky nebyl definován --
 
Vyučován v předchozích obdobích:
ZS 2020/2021, LS 2019/2020, ZS 2019/2020, ZS 2018/2019, LS 2017/2018, ZS 2017/2018 (a starší)
Místo výuky:
-- obsah této položky nebyl definován --


Poslední změnu provedl Bc. Vít Karber dne 31. 7. 2019.

Typ výstupu: