Sylabus předmětu RRBP - Bakalářská práce (FRRMS - LS 2018/2019)


     Čeština          Angličtina          


Kód předmětu: RRBP
Název předmětu česky:
Bakalářská práce
Název předmětu anglicky:
Bachelor Thesis
Semestr:
LS 2018/2019
Způsob ukončení a počet kreditů: zápočet (10 kreditů)
Forma výuky a dotace hodin:
prezenční, 0/0 (počet hodin přednášek týdně / počet hodin cvičení týdně)
kombinovaná, 0/0 (počet hodin přednášek za období / počet hodin cvičení za období)
Stupeň studia:
bakalářský
Typ předmětu:
povinný
Typ výuky předmětu:
normální, konzultační
Možnost studia předmětu během zahraniční mobility:
-- obsah této položky nebyl definován --
Jazyk výuky:
čeština, angličtina
Garant předmětu:
Mgr. Ondřej Mocek, Ph.D.
Garantující ústav:
Fakulta:
Vyučující:
Ing. Bernard Akumatey Adjirackor (zkoušející)
Ing. Emmanuel Kofi Ankomah, Ph.D. (zkoušející)
Ing. Dastan Bamwesigye, MSc., BA (Hons) (zkoušející)
Mgr. et Mgr. Klára Brožovičová, Ph.D. (zkoušející)
doc. JUDr. PhDr. Marek Čejka, Ph.D. (zkoušející)
Ing. Mgr. Jiří Čeněk, Ph.D. (zkoušející)
Ing. Milan Damborský, Ph.D. (zkoušející)
Ing. Barbora Daňková, Ph.D. (zkoušející)
Ing. Samuel Antwi Darkwah, Ph.D. (zkoušející)
Mgr. Vladimir Đorđević, Ph.D. (zkoušející)
Mgr. Ludmila Floková (zkoušející)
prof. Dr. Ing. Libor Grega (zkoušející)
Ing. Žaneta Habancová (zkoušející)
RNDr. Mgr. Miroslav Horák, Ph.D. (zkoušející)
Mgr. Martin Hrabálek, Ph.D. (zkoušející)
Ing. Eva Hvizdová, PhD. (zkoušející)
Mgr. Alica Kizeková, PhD. (zkoušející)
Mgr. Petr Klusáček, Ph.D. (zkoušející)
Mgr. Ondřej Konečný, Ph.D. (zkoušející)
Ing. Alice Kozumplíková, Ph.D. (zkoušející)
prof. Ing. Tomáš Lošák, Ph.D. (zkoušející)
doc. Ing. Pavel Máchal, CSc., prof.h.c. (zkoušející)
Ing. Simona Miškolci, Ph.D. (zkoušející)
Mgr. Ondřej Mocek, Ph.D. (garant, zkoušející)
doc. MVDr. Helena Modrá, Ph.D. (zkoušející)
PhDr. Jiří Nesiba, Ph.D. (zkoušející)
prof. MVDr. Ivo Pavlík, CSc. (zkoušející)
Mgr. Runya Qiaoan, Ph.D. (zkoušející)
Ing. Ebo Tawiah Quartey, Ph.D. (zkoušející)
doc. Ing. Jaroslava Rajchlová, Ph.D. (zkoušející)
Ing. Radka Redlichová, Ph.D. (zkoušející)
doc. RNDr. Aleš Ruda, Ph.D. (zkoušející)
Ing. Jiří Schneider, Ph.D. (zkoušející)
doc. PhDr. Mgr. Josef Smolík, Ph.D., MBA, LLM (zkoušející)
Ing. Veronika Svatošová, Ph.D. (zkoušející)
Ing. Eliška Svobodová, Ph.D. (zkoušející)
Ing. Michal Ševčík (zkoušející)
Ing. Vojtěch Tamáš, Ph.D. (zkoušející)
Mgr. Eva Taterová, MA, Ph.D. (zkoušející)
Mgr. Ing. Richard Turcsányi, Ph.D. (zkoušející)
doc. PhDr. Martina Urbanová, Ph.D. (zkoušející)
Ing. Nahanga Verter, Ph.D. (zkoušející)
prof. Ing. Ilja Vyskot, CSc. (zkoušející)
Mgr. Michal Zourek, Ph.D. (zkoušející)
prof. Ing. Iva Živělová, CSc. (zkoušející)
Prerekvizity: Bakalářský seminář
 
Rozvrh v aktuálním období:
-- obsah této položky nebyl definován --
 
Cíl předmětu a studijní výstupy:
Cílem předmětu je zpracování vlastní bakalářské práce a pravidelné konzultace s vedoucím práce. Bakalářskou prací student prokazuje svou schopnost práce s odbornou literaturou při formulování a řešení problému studovaného oboru.
Práce má mít rozsah 1,5 - 3 AA.
 
Obsah předmětu:
1.Zpracování bakalářské práce, konzultace s vedoucím práce (dotace 0/0)
Studijní aktivity a metody výuky:
Druh
Prezenční studium
Kombinované studium
konzultace10 h5 h
příprava prezentace
20 h
25 h
zpracování projektů250 h250 h
Celkem
280 h
280 h
 
Požadavky na ukončení:
Předmět je ukončen udělením zápočtu vedoucím práce při odevzdáním bakalářské práce.
 
Rozložení požadavků na ukončení:
Druh
Prezenční studium
Kombinované studium
Celkem0 %0 %
 
Studijní literatura a zdroje:
Základní:
VÁVROVÁ, H. -- MIKAN, P. -- SYNEK, M. Jak psát bakalářské, diplomové, doktorské a jiné písemné práce. Praha: Oeconomica, 2011. 70 s. ISBN 978-80-245-1819-0.
HOLOUŠOVÁ, D. a kol. Jak psát diplomové a závěrečné práce. 2. vyd. Olomouc: Univerzita Palackého, Pedagogická fakulta, 1999. 110 s. ISBN 80-7067-841-0.
The essentials of academic writing. New York: Houghton Mifflin Co., 347 s. ISBN 0-618-21599-9.
Science research writing. London: Imperial College Press, 257 s. ISBN 978-1-84816-309-6.
BAILEY, S. Academic writing: a handbook for international students. 2. vyd. London: Routledge, 2006. 260 s. ISBN 0-415-38419-2.

Doporučená:
NĚMEC, J., ŠEDINOVÁ, P. Doporučení ke zpracování diplomové (bakalářské) práce [online]. Brno : Pedagogická fakulta Masarykovy univerzity, 2006. Dostupný z WWW: <http://www.ped.muni.cz/ wstud/download/DPaBP.rtf>.
ČSN ISO 690 - ČSN ISO 690 Bibliografické citace. Obsah, forma a struktura
KUKRECHTOVÁ, M. Co je to bibliografická citace a proč citujeme *online+. Karviná : Regionální knihovna Karviná, 2008 *cit. 2010-01-18+. Dostupný z WWW: <http://www.rkka.cz/KVC/ bibliograficke_citace_a_proc_citujeme.ppt>.
ŠEDINOVÁ, P., NEDOMOVÁ, M., KŘIVÁNEK, P. Jak správně citovat *online+. Brno : Elportál, Masarykova univerzita, 2006. Dostupný z WWW: <http://is.muni.cz/elportal/?id=702636>. ISSN 1801-128X.
TICHÁ, L., et al. Jak psát vysokoškolské závěrečné práce *online+. Praha : Ústřední knihovna ČVUT, 2009. Dostupný z WWW: <http://knihovny.cvut.cz/studium/vskp/jak_psat_vskp.pdf>.

Zařazení předmětu ve studijních plánech v aktuálním období:
Program B-RER Regionální rozvoj, prezenční forma, počáteční období ZS 2016/2017
Program B-RERA Regional Development, prezenční forma, počáteční období ZS 2016/2017
Program B-METSA International Territorial Studies, prezenční forma, počáteční období ZS 2016/2017
Program B-METS Mezinárodní teritoriální studia, prezenční forma, počáteční období ZS 2016/2017
Obor B-RRA-SERRA Socioeconomic and Environmental Development of Regions, prezenční forma, počáteční období ZS 2016/2017
Obor B-MTSA-MRSA International Development Studies, prezenční forma, počáteční období ZS 2016/2017
Obor B-MTS-MRS Mezinárodní rozvojová studia, prezenční forma, počáteční období ZS 2016/2017
Obor B-RR-SERR Socioekonomický a environmentální rozvoj regionu, prezenční forma, počáteční období ZS 2016/2017
Obor B-RR-SERR Socioekonomický a environmentální rozvoj regionu, kombinovaná forma, počáteční období ZS 2016/2017
 
Vyučován v předchozích obdobích: LS 2019/2020, ZS 2019/2020, ZS 2018/2019, LS 2017/2018, ZS 2017/2018, LS 2016/2017 (a starší)
Místo výuky:
Brno


Poslední změnu provedl Bc. Vít Karber dne 28. 11. 2018.

Typ výstupu: