Sylabus předmětu RRBSZ - Státní bakalářská zkouška (FRRMS - LS 2018/2019)


     Čeština          Angličtina          


Kód předmětu:
RRBSZ
Název předmětu česky:
Státní bakalářská zkouška
Název předmětu anglicky:
State Bachelor Exam
Semestr:
LS 2018/2019
Způsob ukončení a počet kreditů: státní bakalářská zkouška (0 kreditů)
Forma výuky a dotace hodin:
prezenční, 0/0 (počet hodin přednášek týdně / počet hodin cvičení týdně)
kombinovaná, 0/0 (počet hodin přednášek za období / počet hodin cvičení za období)
Stupeň studia:
bakalářský
Typ předmětu: povinný
Typ výuky předmětu:
normální, konzultační
Možnost studia předmětu během zahraniční mobility:
-- obsah této položky nebyl definován --
Jazyk výuky:
čeština, angličtina
Garant předmětu:
Mgr. Ondřej Mocek, Ph.D.
Garantující ústav: Děkanát FRRMS (FRRMS)
Fakulta:
Vyučující:
Prerekvizity:
Bakalářská práce nebo nyní Bakalářská práce nebo Bakalářská práce v AJ nebo nyní Bakalářská práce v AJ
 
Rozvrh v aktuálním období:
-- obsah této položky nebyl definován --
 
Cíl předmětu a studijní výstupy:
Cílem předmětu je ověřit soubornou zkouškou znalosti studentů z oboru studia. Součástí zkoušky je obhajoba závěrečné práce. Absolvování státní závěrečné zkoušky je podmínkou řádného ukončení studia a udělení titulu podle zákona o VŠ.
 
Obsah předmětu:
1.
Obhajoba bakalářské práce (dotace 0/0)
2.
Odborná rozprava k jednotlivým okruhům státní bakalářské zkoušky (dotace 0/0)
Studijní aktivity a metody výuky:
Druh
Prezenční studium
Kombinované studium
Celkem
0 h
0 h
 
Požadavky na ukončení:
Státní závěrečná zkouška je vykonána úspěšným ukončením všech částí státní závěrečné zkoušky.
 
Rozložení požadavků na ukončení:
Druh
Prezenční studiumKombinované studium
Celkem
0 %
0 %
 
Studijní literatura a zdroje:
Zařazení předmětu ve studijních plánech v aktuálním období:
Program B-RERA Regional Development, prezenční forma, počáteční období ZS 2016/2017
Program B-METS Mezinárodní teritoriální studia, prezenční forma, počáteční období ZS 2016/2017
Program B-METSA International Territorial Studies, prezenční forma, počáteční období ZS 2016/2017
Program B-RER Regionální rozvoj, prezenční forma, počáteční období ZS 2016/2017
Obor B-RRA-SERRA Socioeconomic and Environmental Development of Regions, prezenční forma, počáteční období ZS 2016/2017
Obor B-MTS-MRS Mezinárodní rozvojová studia, prezenční forma, počáteční období ZS 2016/2017
Obor B-RR-SERR Socioekonomický a environmentální rozvoj regionu, prezenční forma, počáteční období ZS 2016/2017
Obor B-RR-SERR Socioekonomický a environmentální rozvoj regionu, kombinovaná forma, počáteční období ZS 2016/2017
Obor B-MTSA-MRSA International Development Studies, prezenční forma, počáteční období ZS 2016/2017
 
Vyučován v předchozích obdobích:
ZS 2020/2021, LS 2019/2020, ZS 2019/2020, ZS 2018/2019, LS 2017/2018, ZS 2017/2018 (a starší)
Místo výuky:
Brno


Poslední změnu provedl Bc. Vít Karber dne 28. 11. 2018.

Typ výstupu: