Course syllabus RRBSZ - Státní bakalářská zkouška (FRRMS - LS 2018/2019)


     ECTS syllabus          Syllabus          Timetable          


     Czech          English          


Kód předmětu: RRBSZ
Název v jazyce výuky: Státní bakalářská zkouška / State Bachelor Exam
Název česky: Státní bakalářská zkouška
Název anglicky: State Bachelor Exam
Způsob ukončení a počet kreditů: státní bakalářská zkouška (0 kreditů)
(1 ECTS kredit = 28 hodin studijní zátěže)
Forma výuky/Rozvrhovaná výuka: prezenční, 0/0 (počet hodin přednášek týdně / počet hodin cvičení týdně)
kombinovaná, 0/0 (počet hodin přednášek za období / počet hodin cvičení za období)
Jazyk výuky: čeština, angličtina
Typ studia: bakalářský
Semestr: LS 2018/2019
Vyučující: Mgr. Ondřej Mocek, Ph.D. (garant)
Výchozí předměty: Bakalářská práce nebo nyní Bakalářská práce nebo Bakalářská práce v AJ nebo nyní Bakalářská práce v AJ
 
Zaměření předmětu:
Cílem předmětu je ověřit soubornou zkouškou znalosti studentů z oboru studia. Součástí zkoušky je obhajoba závěrečné práce. Absolvování státní závěrečné zkoušky je podmínkou řádného ukončení studia a udělení titulu podle zákona o VŠ.
 
Obsah předmětu:
1.Obhajoba bakalářské práce (dotace 0/0)
2.Odborná rozprava k jednotlivým okruhům státní bakalářské zkoušky (dotace 0/0)
 
Výstupy předmětu:
Všeobecné kompetence:
 
-Dovednosti spojené s využíváním a zpracováním informací
-Kapacita k učení se
-Schopnost analýzy a syntézy
-Schopnost komunikace slovem a písmem v rodném jazyce
-Schopnost řešit problémy

Typ předmětu: povinný
Ročník: Předmět může být studován libovolně v průběhu studia.
Pracovní stáže: Není vyžadována žádná povinná pracovní stáž.
Doporučené moduly studia: -
 
Aktivity a studijní zátěž (počet hodin studijní zátěže):
DruhPrezenční studiumKombinované studium
Celkem0 h0 h
 
Požadavky na ukončení:
Státní závěrečná zkouška je vykonána úspěšným ukončením všech částí státní závěrečné zkoušky.
 
Literatura:
-- obsah této položky nebyl definován --


Poslední změnu provedl Bc. Vít Karber dne 28. 11. 2018.

Type of output: