Sylabus předmětu URO - Udržitelný rozvoj regionu (FRRMS - LS 2018/2019)


     ECTS sylabus          Sylabus          Rozvrh          


     Čeština          Angličtina          


Kód předmětu: URO
Název v jazyce výuky: Udržitelný rozvoj regionu
Název česky: Udržitelný rozvoj regionu
Název anglicky: Regional Sustainable Development
Způsob ukončení a počet kreditů: zkouška (5 kreditů)
(1 ECTS kredit = 28 hodin studijní zátěže)
Forma výuky/Rozvrhovaná výuka: prezenční, 2/1 (počet hodin přednášek týdně / počet hodin cvičení týdně)
kombinovaná, 16/0 (počet hodin přednášek za období / počet hodin cvičení za období)
Jazyk výuky: čeština
Typ studia: magisterský navazující
Semestr: LS 2018/2019
Vyučující: Ing. Žaneta Kalasová (cvičící, zkoušející)
prof. Ing. Tomáš Lošák, Ph.D. (cvičící, zkoušející)
prof. Ing. Ilja Vyskot, CSc. (cvičící, garant, přednášející, zkoušející)
Výchozí předměty: Státní bakalářská zkouška a ne Udržitelný rozvoj regionu v AJ
 
Zaměření předmětu:
Po absolvování předmětu se budou studenti schopni orientovat v problematice udržitelného rozvoje regionů, zejména v oblastech strategických zdrojů (energetika, doprava), přírodních zdrojů (složek prostředí, krajiny a udržitelného zemědělství), v ochraně přírody a krajiny ve vztahu k rozvoji regionů. Dále získají vědomosti a znalosti o sociálních aspektech rozvoje regionů (cestovní ruch, rekreace, apod.), v ekonomice a politice spojené s regionálním rozvojem. Prakticky bude podporována schopnost kritického myšlení studentů, schopnost odborné diskuze a vyjádření vlastního názoru na celou škálu problémů spojených s udržitelným rozvojem regionů.
 
Obsah předmětu:
1.Udržitelný rozvoj regionů (URR)-- od myšlenkových východisek, strategie, koncepce přes správu a politiku ke konkrétnímu managementu (dotace 3/3)
2.Strategické zdroje URR - udržitelná energetika a doprava (dotace 3/3)
3.Přírodní zdroje URR, složky prostředí a krajiny, udržitelné zemědělství (dotace 3/3)
4.Ochrana přírody a krajiny v URR -- strategie, koncepce, management, praxe (dotace 3/3)
5.Sociální aspekty URR -- cestovní ruch, rekreace, volnočasové aktivity (dotace 3/3)
6.URR -- systémy environmentálního managementu, ekologické audity, odpadové hospodářství, informační technologie (dotace 3/3)
7.Ekonomika a politika URR - hodnocení a oceňování přírodních zdrojů (dotace 3/3)
 
Výstupy předmětu:
Všeobecné kompetence:
 
-Dovednosti spojené s využíváním a zpracováním informací
-Kapacita vytvářet nové myšlenky (kreativita)
-Schopnost komunikovat s experty v jiném oboru
-Schopnost řešit problémy
-Schopnost samostatné práce

Oborově specifické kompetence:
 
-Analyzovat problémy regionu.
-Formulovat návrhy řešení problémů regionu
-Koncepčně řešit otázky rozvoje regionu v kontextu udržitelného rozvoje
-Připravovat a vyhodnocovat návrhy řešení na odstranění regionálních disparit v širších souvislostech.

Typ předmětu: povinný
Ročník: Předmět může být studován libovolně v průběhu studia.
Pracovní stáže: Není vyžadována žádná povinná pracovní stáž.
Doporučené moduly studia: -
 
Aktivity a studijní zátěž (počet hodin studijní zátěže):
DruhPrezenční studiumKombinované studium
Přímá výuka
     přednáška28 h16 h
     kolokvium14 h0 h
Samostudium
     příprava na zkoušku43 h80 h
     příprava na průběžné hodnocení20 h0 h
     zpracování protokolů35 h35 h
     zpracování seminární práce0 h9 h
Celkem140 h140 h
 
Požadavky na ukončení:
Pro úspěšné zakončení předmětu je nutná účast na přednáškových a konzultačních blocích a vypracování sedmi seminárních prací (protokolů) v rozsahu dvou stran na vybraná témata dle přednášených bloků. Seminární práce má prokázat znalosti z přednášených témat a schopnost specifikovat problém a navrhnout jeho řešení v oblasti udrzitelného rozvoje konkretniho regionu. Ukončení a závěrečné hodnocení předmětu je založeno na výsledcích z jednotlivých částí předmětu (účast na přednáškových a konzultačních blocích a úrovni seminárních prací).
 
Literatura:
TypAutorNázevMísto vydáníNakladatelRokISBN
ZNOVÁČEK, P.Udržitelný rozvoj978-80-244-2795-9
ZVAŠKO, M.Cestovní ruch a regionální rozvojPrahaVysoká škola ekonomická v Praze200280-245-0445-6
ZSTARZYCZNÁ, H. a kol.Exogenní a endogenní faktory regionálního rozvoje - zhodnocení empirických zkušeností a teoretických přístupů k pólům rozvojeKarvináSlezská univerzita v Opavě, Obchodně podnikatelská fakulta v Karviné200580-7248-337-4
ZCAPELLO, R. -- NIJKAMP, P.Handbook of regional growth and development theoriesCheltenhamEdward Elgar978-1-84980-084-6
ZHEŘMANOVÁ, E. -- CHROMÝ, P. a kol.Kulturní regiony a geografie kultury: kulturní reálie a kultura v regionech ČeskaPrahaASPI2009978-80-7357-339-3
ZPIKE, A. -- RODRÍGUEZ-POSE, A. -- TOMANEY, J.Local and regional developmentNew YorkRoutledge2006978-0-415-35717-3
ZBLAIR, J P. -- CARROLL, M C.Local economic development: analysis, practices, and globalizationLos AngelesSage Publications2009978-1-4129-6483-8
ZCOOKE, P. -- PICCALUGA, A.Regional development in the knowledge economyAbingdonRoutledge2006978-0-415-57863-9
ZHUBÍK, S.Sociální konstrukce rozvoje regionu. Teoretická a metodologická východiskaBrnoMSD, s r.o.200680-86633-73-X
ZThe sustainability of rural systems: geographical interpretationsDordrechtKluwer Academic Publishers1-4020-0513-X
ZMALINOVSKÝ, J. -- SUCHÁČEK, J.Velký anglicko-český slovník vysvětlující pojmy regionálního rozvoje a regionální politiky Evropské unie = [Big English-Czech dictionary of regional development and the EU regional policyOstravaVŠB - Technická univerzita Ostrava200680-248-1117-0

Zzákladní literatura
Ddoporučená literatura


Poslední změnu provedl Bc. Vít Karber dne 28. 11. 2018.

Typ výstupu: