Sylabus predmetu DS - Diplomový seminář (FRRMS - LS 2018/2019)


     Čeština          Angličtina          


Kód předmětu:
DS
Název předmětu česky:
Diplomový seminář
Název předmětu anglicky:
Diploma seminar
Semestr: LS 2018/2019
Způsob ukončení a počet kreditů:
zápočet (1 kredit)
Forma výuky a dotace hodin:
prezenční, 1/0 (počet hodin přednášek týdně / počet hodin cvičení týdně)
kombinovaná, 2/0 (počet hodin přednášek za období / počet hodin cvičení za období)
Stupeň studia:
magisterský navazující
Typ předmětu:
povinný
Typ výuky předmětu:
normální, konzultační
Možnost studia předmětu během zahraniční mobility: -- obsah této položky nebyl definován --
Jazyk výuky:
čeština, angličtina
Garant předmětu: prof. MVDr. Ivo Pavlík, CSc.
Garantující ústav:
Fakulta:
Fakulta regionálního rozvoje a mezinárodních studií
Vyučující:
doc. Ing. Petr Blížkovský, Ph.D. (zkoušející)
RNDr. Jan Caha, Ph.D. (zkoušející)
Ing. Mgr. Jiří Čeněk, Ph.D. (zkoušející)
Ing. Milan Damborský, Ph.D. (zkoušející)
Ing. Barbora Daňková, Ph.D. (zkoušející)
Ing. Samuel Antwi Darkwah, Ph.D. (zkoušející)
Mgr. Vladimir Đorđević, Ph.D. (zkoušející)
RNDr. Mgr. Miroslav Horák, Ph.D. (zkoušející)
Mgr. Martin Hrabálek, Ph.D. (zkoušející)
PhDr. Dana Hübelová, Ph.D. (zkoušející)
Mgr. Petr Hušek, Ph.D. (zkoušející)
Ing. Eva Hvizdová, PhD. (zkoušející)
doc. Ing. Gabriela Chmelíková, Ph.D. (zkoušející)
Mgr. Ondřej Konečný, Ph.D. (zkoušející)
Martin Kovanič, MA, Ph.D. (zkoušející)
Ing. Alice Kozumplíková, Ph.D. (zkoušející)
doc. Ing. Pavel Máchal, CSc., prof.h.c. (zkoušející)
prof. MVDr. Ivo Pavlík, CSc. (garant, zkoušející)
PhDr. Martin Petlach (zkoušející)
Mgr. RNDr. Pavel Ptáček, Ph.D. (zkoušející)
Ing. Ebo Tawiah Quartey, Ph.D. (zkoušející)
Ing. Radka Redlichová, Ph.D. (zkoušející)
doc. RNDr. Aleš Ruda, Ph.D. (zkoušející)
doc. PhDr. Mgr. Josef Smolík, Ph.D., MBA, LLM (zkoušející)
doc. Ing. Kristina Somerlíková, Ph.D. (zkoušející)
Ing. Veronika Svatošová, Ph.D. (zkoušející)
Mgr. Eva Taterová, MA, Ph.D. (zkoušející)
Mgr. Ing. Richard Turcsányi, Ph.D. (zkoušející)
Ing. Nahanga Verter, Ph.D. (zkoušející)
prof. Ing. Ilja Vyskot, CSc. (zkoušející)
Ing. Ivo Zdráhal, Ph.D. (zkoušející)
Mgr. Michal Zourek, Ph.D. (zkoušející)
Prerekvizity:
žádné
 
Rozvrh v aktuálním období:
Den
Od-do
Místnost
Vyučující
Akce
ČetnostKapacita
Úterý
15.00-16.50
Aula (ČP II.)není určenPřednáškaSudý týden115
 
Cíl předmětu a studijní výstupy:
Seznámit studenty se zásadami tvorby diplomové práce jako vědeckého sdělení, a to jak z hlediska volby tématu, tak i obsahu a formy zpracované diplomové práce. Posílit schopnosti studentů v práci s informačními zdroji, a to jak z hlediska jejich vyhledávání a exploatace, tak i z pohledu autorské legislativy a etiky. Rekapitulovat základní metodické principy vědecké práce, které studenti znají z odborných předmětů.
 
Obsah předmětu:
1.
Diplomová práce a její kvalitativní odlišnost od bakalářské práce (dotace 1/0)
2.Vědecné sdělení - obsah a forma (dotace 1/0)
3.Metody vědecké práce - výzkumné otázky a hypotézy a jejich ověřování (dotace 3/0)
4.
Informační zdroje, jejich exploatace a citace (dotace 3/0)
5.
Autorský zákon a etika vědecké práce (dotace 1/0)
6.
Zásady psaní odborného textu a jeho obhajoby (styl, typografické zásady, příprava prezentace k obhajobě) (dotace 3/0)
Studijní aktivity a metody výuky:
Druh
Prezenční studium
Kombinované studium
přednáška
12 h
5 h
zpracování projektů
16 h
23 h
Celkem
28 h28 h
 
Požadavky na ukončení:
Zápočet na základě obhájeného projektu diplomové práce a 80% účast na přednáškách.
 
Rozložení požadavků na ukončení:
Druh
Prezenční studium
Kombinované studium
Celkem
0 %0 %
 
Studijní literatura a zdroje:
Základní:
PETERKOVÁ, J. Tvorba diplomové práce. 2. vyd. Praha: Oeconomica, 2011. 81 s. ISBN 978-80-245-1791-9.
VÁVROVÁ, H. -- MIKAN, P. -- SYNEK, M. Jak psát bakalářské, diplomové, doktorské a jiné písemné práce. Praha: Oeconomica, 2011. 70 s. ISBN 978-80-245-1819-0.
ČVUT, P. Jak psát vysokoškolské závěrečné práce.  [online]. 2012. URL: http://knihovny.cvut.cz/studium/jak-psat-vskp/.

Zařazení předmětu ve studijních plánech v aktuálním období:
Program N-RERA Regional Development, prezenční forma, počáteční období ZS 2018/2019
Program N-METS Mezinárodní teritoriální studia, prezenční forma, počáteční období ZS 2018/2019
Program N-RER Regionální rozvoj, prezenční forma, počáteční období ZS 2018/2019
Obor N-RR-SERR Socioekonomický a environmentální rozvoj regionů, prezenční forma, počáteční období ZS 2018/2019
Obor N-MTS-MRS Mezinárodní rozvojová studia, prezenční forma, počáteční období ZS 2018/2019
 
Vyučován v předchozích obdobích:
Místo výuky:
Brno


Poslední změnu provedl Bc. Vít Karber dne 28. 11. 2018.

Typ výstupu: