Sylabus předmětu DS - Diplomový seminář (FRRMS - LS 2018/2019)


     ECTS sylabus          Sylabus          Rozvrh          


     Čeština          Angličtina          


Kód předmětu: DS
Název v jazyce výuky: Diplomový seminář / Diploma seminar
Název česky: Diplomový seminář
Název anglicky: Diploma seminar
Způsob ukončení a počet kreditů: zápočet (1 kredit)
(1 ECTS kredit = 28 hodin studijní zátěže)
Forma výuky/Rozvrhovaná výuka: prezenční, 1/0 (počet hodin přednášek týdně / počet hodin cvičení týdně)
kombinovaná, 2/0 (počet hodin přednášek za období / počet hodin cvičení za období)
Jazyk výuky: čeština, angličtina
Typ studia: magisterský navazující
Semestr: LS 2018/2019
Vyučující: doc. Ing. Petr Blížkovský, Ph.D. (zkoušející)
RNDr. Jan Caha, Ph.D. (zkoušející)
Ing. Mgr. Jiří Čeněk, Ph.D. (zkoušející)
Ing. Milan Damborský, Ph.D. (zkoušející)
Ing. Barbora Daňková, Ph.D. (zkoušející)
Ing. Samuel Antwi Darkwah, Ph.D. (zkoušející)
Mgr. Vladimir Đorđević, Ph.D. (zkoušející)
RNDr. Mgr. Miroslav Horák, Ph.D. (zkoušející)
Mgr. Martin Hrabálek, Ph.D. (zkoušející)
PhDr. Dana Hübelová, Ph.D. (zkoušející)
Mgr. Petr Hušek, Ph.D. (zkoušející)
Ing. Eva Hvizdová, PhD. (zkoušející)
doc. Ing. Gabriela Chmelíková, Ph.D. (zkoušející)
Mgr. Ondřej Konečný, Ph.D. (zkoušející)
Martin Kovanič, MA, Ph.D. (zkoušející)
Ing. Alice Kozumplíková, Ph.D. (zkoušející)
doc. Ing. Pavel Máchal, CSc., prof.h.c. (zkoušející)
prof. MVDr. Ivo Pavlík, CSc. (garant, zkoušející)
PhDr. Martin Petlach (zkoušející)
Mgr. RNDr. Pavel Ptáček, Ph.D. (zkoušející)
Ing. Ebo Tawiah Quartey, Ph.D. (zkoušející)
Ing. Radka Redlichová, Ph.D. (zkoušející)
doc. RNDr. Aleš Ruda, Ph.D. (zkoušející)
doc. PhDr. Mgr. Josef Smolík, LLM, Ph.D., MBA (zkoušející)
doc. Ing. Kristina Somerlíková, Ph.D. (zkoušející)
Ing. Veronika Svatošová, Ph.D. (zkoušející)
Mgr. Eva Taterová, MA, Ph.D. (zkoušející)
Mgr. Ing. Richard Turcsányi, Ph.D. (zkoušející)
Ing. Nahanga Verter, Ph.D. (zkoušející)
prof. Ing. Ilja Vyskot, CSc. (zkoušející)
Ing. Ivo Zdráhal, Ph.D. (zkoušející)
Mgr. Michal Zourek, Ph.D. (zkoušející)
Výchozí předměty: žádné
 
Zaměření předmětu:
Seznámit studenty se zásadami tvorby diplomové práce jako vědeckého sdělení, a to jak z hlediska volby tématu, tak i obsahu a formy zpracované diplomové práce. Posílit schopnosti studentů v práci s informačními zdroji, a to jak z hlediska jejich vyhledávání a exploatace, tak i z pohledu autorské legislativy a etiky. Rekapitulovat základní metodické principy vědecké práce, které studenti znají z odborných předmětů.
 
Obsah předmětu:
1.Diplomová práce a její kvalitativní odlišnost od bakalářské práce (dotace 1/0)
2.Vědecné sdělení - obsah a forma (dotace 1/0)
3.Metody vědecké práce - výzkumné otázky a hypotézy a jejich ověřování (dotace 3/0)
4.Informační zdroje, jejich exploatace a citace (dotace 3/0)
5.Autorský zákon a etika vědecké práce (dotace 1/0)
6.Zásady psaní odborného textu a jeho obhajoby (styl, typografické zásady, příprava prezentace k obhajobě) (dotace 3/0)
 
Výstupy předmětu:
Všeobecné kompetence:
 
-Dovednosti spojené s využíváním a zpracováním informací
-Kapacita vytvářet nové myšlenky (kreativita)
-Schopnost komunikace slovem a písmem v rodném jazyce
-Schopnost samostatné práce
-Vědecko-výzkumné dovednosti

Typ předmětu: povinný
Ročník: Předmět může být studován libovolně v průběhu studia.
Pracovní stáže: Není vyžadována žádná povinná pracovní stáž.
Doporučené moduly studia: -
 
Aktivity a studijní zátěž (počet hodin studijní zátěže):
DruhPrezenční studiumKombinované studium
Přímá výuka
     přednáška12 h5 h
Samostudium
     zpracování projektů16 h23 h
Celkem28 h28 h
 
Požadavky na ukončení:
Zápočet na základě obhájeného projektu diplomové práce a 80% účast na přednáškách.
 
Literatura:
TypAutorNázevMísto vydáníNakladatelRokISBN
ZPETERKOVÁ, J.Tvorba diplomové prácePrahaOeconomica2011978-80-245-1791-9
ZVÁVROVÁ, H. -- MIKAN, P. -- SYNEK, M.Jak psát bakalářské, diplomové, doktorské a jiné písemné prácePrahaOeconomica2011978-80-245-1819-0
ZČVUT, P.Jak psát vysokoškolské závěrečné práce

Zzákladní literatura
Ddoporučená literatura


Poslední změnu provedl Bc. Vít Karber dne 28. 11. 2018.

Typ výstupu: