Sylabus predmetu RRZPDA - Zahraniční politika a diplomacie v AJ (FRRMS - LS 2018/2019)


     ECTS sylabus          Sylabus          Rozvrh          


     Čeština          Angličtina          


Kód předmětu: RRZPDA
Název v jazyce výuky: Foreign Policy and Diplomacy in English
Název česky: Zahraniční politika a diplomacie v AJ
Název anglicky: Foreign Policy and Diplomacy in English
Způsob ukončení a počet kreditů: zkouška (5 kreditů)
(1 ECTS kredit = 28 hodin studijní zátěže)
Forma výuky/Rozvrhovaná výuka: prezenční, 3/0 (počet hodin přednášek týdně / počet hodin cvičení týdně)
Jazyk výuky: angličtina
Typ studia: magisterský navazující
Semestr: LS 2018/2019
Vyučující: doc. Ing. Petr Blížkovský, Ph.D. (cvičící, garant, přednášející, zkoušející)
Výchozí předměty: ne RRZPD
 
Zaměření předmětu:
Cílem předmětu je poskytnout studentům úvod do teorie zahraniční politiky. Kurz se zaměří na evropskou politiku, a to cíle evropské zahraniční politiky, pracovní metody, právní základ a institucionální struktury s ní související. Kurz se bude zabývat zahraniční politikou hlavních světových hráčů, jako jsou Spojené státy americké, Čína a Rusko. Zvláštní pozornost bude věnována zahraniční politice České republiky. Ve druhé části se kurz zaměří na diplomacii, počínaje historickým přehledem a úvodem do praktických aspektů diplomatického protokolu a legislativním rámcem v němž diplomacie operuje.
 
Obsah předmětu:
1.Výchozí bod - teoretický a empirický úvod do zahraniční politiky (dotace 4/0)
2.Aktéři zahraniční politiky (stát, mezinárodní organizace, regionální seskupení, nevládní organizace, hospodářské subjekty, média) (dotace 4/0)
3.Proces rozhodování (partikulární zájmy, národní zájmy, nadnárodní zájmy) (dotace 4/0)
4.Nástroje zahraniční politiky (právní nástroje, politické nástroje ) (dotace 3/0)
5.Klíčová témata zahraniční politiky (geostrategické, ekonomické, sektoriální) (dotace 4/0)
6.Klíčové subjekty mezinárodní politiky (EU, USA, rozvíjející se ekonomiky, třetí svět), jejich hlavní zájmy a přístupy (dotace 6/0)
7.Regionální uskupení (EU, NAFTA, Mercosur, ASEAN, Africká unie), mezinárodní organizace a fóra (UN, G20 aj.) (dotace 5/0)
8.Diplomacie jako nástroj k realizaci zahraniční politiky (právní rámec, proces vyjednávání, organizace diplomatických služeb) (dotace 6/0)
 
Výstupy předmětu:
Všeobecné kompetence:
 
-Kapacita přizpůsobovat se novým situacím
-Schopnost práce v mezinárodním kontextu
-Schopnost pracovat v interdisciplinárním týmu

Oborově specifické kompetence:
 
-Kvalifikovaná analýza současného stavu i trendů vývoje práva EU.
-Porozumění institucionálního nastavení politik EU
-Porozumění tvorby vnější politiky EU.

Typ předmětu: povinný
Ročník: Předmět může být studován libovolně v průběhu studia.
Pracovní stáže: Není vyžadována žádná povinná pracovní stáž.
Doporučené moduly studia: -
 
Aktivity a studijní zátěž (počet hodin studijní zátěže):
DruhPrezenční studium
Přímá výuka
     přednáška36 h
     konzultace4 h
     veřejná prezentace (ústní)2 h
Samostudium
     příprava na zkoušku40 h
     příprava na průběžné hodnocení30 h
     zpracování projektů28 h
Celkem140 h
 
Požadavky na ukončení:
Zpracování a presentace případové studie během semestru: 25% z celkového hodnocení
Závěrečná písemná zkouška: 75% z celkového hodnocení
 
Literatura:
TypAutorNázevMísto vydáníNakladatelRokISBN
ZBLÍŽKOVSKÝ, P. -- ELERA, A D.Foreign policy and diplomacy: introduction to selected topicsBrnoMendel University in Brno2013978-80-7375-823-3
ZLACINA, L. -- STREJČEK, P. -- BLÍŽKOVSKÝ, P.Učebnice evropské integraceBrnoBarrister and Principal2016978-80-7485-104-9
ZEECKHOUT, P.EU external relations lawOxford Oxford University Press2011978-0-19-960663-4

Zzákladní literatura
Ddoporučená literatura


Poslední změnu provedl Bc. Vít Karber dne 28. 11. 2018.

Typ výstupu: