Sylabus předmětu RRDMML - Dopravní management, marketing a logistika (FRRMS - LS 2018/2019)


     Čeština          Angličtina          


Kód předmětu:
RRDMML
Název předmětu česky: Dopravní management, marketing a logistika
Název předmětu anglicky: -- obsah této položky nebyl definován --
Semestr:
LS 2018/2019
Způsob ukončení a počet kreditů: zkouška (5 kreditů)
Forma výuky a dotace hodin: prezenční, 2/1 (počet hodin přednášek týdně / počet hodin cvičení týdně)
Stupeň studia:
magisterský
Typ předmětu:
povinný
Typ výuky předmětu:
normální, konzultační
Možnost studia předmětu během zahraniční mobility: -- obsah této položky nebyl definován --
Jazyk výuky: čeština
Garant předmětu:
Garantující ústav:
Ústav environmentalistiky a přírodních zdrojů (FRRMS)
Fakulta:
Vyučující:
Mgr. Ludmila Floková (cvičící)
doc. RNDr. Aleš Ruda, Ph.D. (garant, přednášející, tutor)
Prerekvizity: žádné
 
Rozvrh v aktuálním období:
Den
Od-doMístnost
Vyučující
AkceČetnost
Kapacita
Pondělí
9.00-10.50
Z15 (ČP II.)
Přednáška
Každý týden
66
Úterý
11.00-11.50
Z3 (ČP II.)CvičeníKaždý týden33
Úterý12.00-12.50Z3 (ČP II.)CvičeníKaždý týden33
 
Cíl předmětu a studijní výstupy:
Cílem předmětu je získání základních teoretických znalostí z oblastí operačního výzkumu, informatiky, logistiky v dopravě, dopravních prostředků a infrastruktury. Prohloubení získaných znalostí je doplněno o teoretické základy z oblastí ekonomických disciplín v dopravě, managementu a marketingu a jejich využití při řešení problémů dopravních procesů.
 
Obsah předmětu:
1.
Základní dopravní charakteristika (dotace 6/4)
 
a.
Dynamika prostorová organizace průmyslu v regionální perspektivě.
b.
Postavení a význam dopravy v současném hospodářství a ve společnosti, konkurenceschopnost dopravních módů.
c.Hodnocení charakteristiky sítí.
d.
Vliv geografických podmínek (lokalizačních faktorů) na dopravu a tvar dopravních sítí.
e.Lokalizace dopravních cest a dopravních zařízení. Strukturně-morfologické znaky dopravních sítí.
f.
Doprava v regionech. Doprava jako městotvorný prvek.
g.
Dopravní dostupnost a dopravní obslužnost v městském a venkovském regionu.

2.
Technologie a řízení dopravy (dotace 8/4)
 
a.
Základní pojmy a postavení dopravy ve společnosti. Legislativa dopravy, doprava a okolí.
b.
Přepravní a dopravní proces, přepravní výkony, struktura přepravy, souhrnné ukazatele.
c.Železniční doprava, silniční doprava, vnitrozemská vodní a námořní doprava a letecká doprava - charakteristika, technická základna, technologie
d.
Body rozpojení a kombinovaná doprava.

3.
Logistika a zasilatelství (dotace 14/8)
 
a.
Místo a úloha distribuční logistiky v logistickém řetězci.
b.Místo a úloha manipulačních systémů a skladování v logistickém řetězci.
c.
Manipulační a přepravní prostředky a obaly v distribuční logistice.
d.
Distribuční řetězec a distribuční strategie.

Studijní aktivity a metody výuky:
Druh
Prezenční studium
přednáška28 h
cvičení
14 h
práce v terénu24 h
odborná exkurze
16 h
projektová práce16 h
workshop
5 h
veřejná prezentace (ústní)
2 h
příprava na zkoušku
20 h
příprava na průběžný test6 h
příprava prezentace
6 h
zpráva z exkurze, výjezdu, praxe
3 h
Celkem
140 h
 
Požadavky na ukončení:
Písemná forma závěrečné zkoušky. Podmínkou udělení zápočtu je dosažení požadovaného počtu bodů, které je možno získat za aktivní účast na cvičeních, vypracování případové studie, kontrolních testů a zápočtového testu.
 
Rozložení požadavků na ukončení:
DruhPrezenční studium
Celkem
0 %
 
Studijní literatura a zdroje:
Základní:
SVOBODA, V. Doprava jako součást logistických systémů. Praha: Radix, 2006. 152 s.
GROS, I. Logistika. Praha, : Vydavatelství VŠCHT, 1996. 228 s.

Zařazení předmětu ve studijních plánech v aktuálním období:
Obor N-MTS-MRS Mezinárodní rozvojová studia, prezenční forma, počáteční období ZS 2018/2019
Obor N-MTS-MRS Mezinárodní rozvojová studia, prezenční forma, počáteční období LS 2018/2019
 
Vyučován v předchozích obdobích:
Místo výuky: Brno


Poslední změnu provedl Bc. Vít Karber dne 29. 11. 2018.

Typ výstupu: