Sylabus předmětu RRDMML - Dopravní management, marketing a logistika (FRRMS - LS 2018/2019)


     ECTS sylabus          Sylabus          Rozvrh          


     Čeština          Angličtina          


Kód předmětu: RRDMML
Název v jazyce výuky: Dopravní management, marketing a logistika
Název česky: Dopravní management, marketing a logistika
Název anglicky: -- obsah této položky nebyl definován --
Způsob ukončení a počet kreditů: zkouška (5 kreditů)
(1 ECTS kredit = 28 hodin studijní zátěže)
Forma výuky/Rozvrhovaná výuka: prezenční, 2/1 (počet hodin přednášek týdně / počet hodin cvičení týdně)
Jazyk výuky: čeština
Typ studia: magisterský
Semestr: LS 2018/2019
Vyučující: Mgr. Ludmila Floková (cvičící)
doc. RNDr. Aleš Ruda, Ph.D. (garant, přednášející, tutor)
Výchozí předměty: žádné
 
Zaměření předmětu:
Cílem předmětu je získání základních teoretických znalostí z oblastí operačního výzkumu, informatiky, logistiky v dopravě, dopravních prostředků a infrastruktury. Prohloubení získaných znalostí je doplněno o teoretické základy z oblastí ekonomických disciplín v dopravě, managementu a marketingu a jejich využití při řešení problémů dopravních procesů.
 
Obsah předmětu:
1.Základní dopravní charakteristika (dotace 6/4)
 
a.Dynamika prostorová organizace průmyslu v regionální perspektivě.
b.Postavení a význam dopravy v současném hospodářství a ve společnosti, konkurenceschopnost dopravních módů.
c.Hodnocení charakteristiky sítí.
d.Vliv geografických podmínek (lokalizačních faktorů) na dopravu a tvar dopravních sítí.
e.Lokalizace dopravních cest a dopravních zařízení. Strukturně-morfologické znaky dopravních sítí.
f.Doprava v regionech. Doprava jako městotvorný prvek.
g.Dopravní dostupnost a dopravní obslužnost v městském a venkovském regionu.

2.Technologie a řízení dopravy (dotace 8/4)
 
a.Základní pojmy a postavení dopravy ve společnosti. Legislativa dopravy, doprava a okolí.
b.Přepravní a dopravní proces, přepravní výkony, struktura přepravy, souhrnné ukazatele.
c.Železniční doprava, silniční doprava, vnitrozemská vodní a námořní doprava a letecká doprava - charakteristika, technická základna, technologie
d.Body rozpojení a kombinovaná doprava.

3.Logistika a zasilatelství (dotace 14/8)
 
a.Místo a úloha distribuční logistiky v logistickém řetězci.
b.Místo a úloha manipulačních systémů a skladování v logistickém řetězci.
c.Manipulační a přepravní prostředky a obaly v distribuční logistice.
d.Distribuční řetězec a distribuční strategie.

 
Výstupy předmětu:
-- obsah této položky nebyl definován --
Typ předmětu: povinný
Ročník: Předmět může být studován libovolně v průběhu studia.
Pracovní stáže: Není vyžadována žádná povinná pracovní stáž.
Doporučené moduly studia: -
 
Aktivity a studijní zátěž (počet hodin studijní zátěže):
DruhPrezenční studium
Přímá výuka
     přednáška28 h
     cvičení14 h
     práce v terénu24 h
     odborná exkurze16 h
     projektová práce16 h
     workshop5 h
     veřejná prezentace (ústní)2 h
Samostudium
     příprava na zkoušku20 h
     příprava na průběžný test6 h
     příprava prezentace6 h
     zpráva z exkurze, výjezdu, praxe3 h
Celkem140 h
 
Požadavky na ukončení:
Písemná forma závěrečné zkoušky. Podmínkou udělení zápočtu je dosažení požadovaného počtu bodů, které je možno získat za aktivní účast na cvičeních, vypracování případové studie, kontrolních testů a zápočtového testu.
 
Literatura:
TypAutorNázevMísto vydáníNakladatelRokISBN
ZSVOBODA, V.Doprava jako součást logistických systémůPrahaRadix2006
ZGROS, I.LogistikaPraha, Vydavatelství VŠCHT1996

Zzákladní literatura
Ddoporučená literatura


Poslední změnu provedl Bc. Vít Karber dne 29. 11. 2018.

Typ výstupu: