Sylabus předmětu UROA - Udržitelný rozvoj regionu v AJ (FRRMS - LS 2018/2019)


     Čeština          Angličtina          


Kód předmětu:
UROA
Název předmětu česky:
Udržitelný rozvoj regionu v AJ
Název předmětu anglicky:
Regional Sustainable Development in EN
Semestr:
LS 2018/2019
Způsob ukončení a počet kreditů: zkouška (5 kreditů)
Forma výuky a dotace hodin:
prezenční, 3/0 (počet hodin přednášek týdně / počet hodin cvičení týdně)
Stupeň studia:
magisterský; magisterský navazující
Typ předmětu:
povinný
Typ výuky předmětu:
normální, konzultační
Možnost studia předmětu během zahraniční mobility: -- obsah této položky nebyl definován --
Jazyk výuky:
angličtina
Garant předmětu: prof. Ing. Ilja Vyskot, CSc.
Garantující ústav:
Fakulta:
Vyučující:
Ing. Alice Kozumplíková, Ph.D. (cvičící, přednášející, zkoušející)
doc. MVDr. Helena Modrá, Ph.D. (cvičící, přednášející)
prof. Ing. Ilja Vyskot, CSc. (garant)
Prerekvizity:
Státní bakalářská zkouška
 
Rozvrh v aktuálním období:
DenOd-doMístnostVyučujícíAkce
Četnost
Kapacita
Středa
9.00-11.50
Z24 (ČP II.)A. Kozumplíková
Přednáška
Každý týden
20
 
Cíl předmětu a studijní výstupy:
Po absolvování předmětu se budou studenti schopni orientovat v problematice udržitelného rozvoje regionů, zejména v oblastech strategických zdrojů (energetika, doprava), přírodních zdrojů (složek prostředí, krajiny a udržitelného zemědělství), v ochraně přírody a krajiny ve vztahu k rozvoji regionů. Dále získají vědomosti a znalosti o sociálních aspektech rozvoje regionů (cestovní ruch, rekreace, apod.), v ekonomice a politice spojené s regionálním rozvojem. Prakticky bude podporována schopnost kritického myšlení studentů, schopnost odborné diskuze a vyjádření vlastního názoru na celou škálu problémů spojených s udržitelným rozvojem regionů.
 
Obsah předmětu:
1.
Udržitelný rozvoj regionů (URR)-- od myšlenkových východisek, strategie, koncepce přes správu a politiku ke konkrétnímu managementu (dotace 3/3)
2.
Strategické zdroje URR - udržitelná energetika a doprava (dotace 3/3)
3.
Přírodní zdroje URR, složky prostředí a krajiny, udržitelné zemědělství (dotace 3/3)
4.
Ochrana přírody a krajiny v URR -- strategie, koncepce, management, praxe (dotace 3/3)
5.
Sociální aspekty URR -- cestovní ruch, rekreace, volnočasové aktivity (dotace 3/3)
6.URR -- systémy environmentálního managementu, ekologické audity, odpadové hospodářství, informační technologie (dotace 3/3)
7.Ekonomika a politika URR - hodnocení a oceňování přírodních zdrojů (dotace 3/3)
Studijní aktivity a metody výuky:
Druh
Prezenční studium
konzultace
28 h
kolokvium28 h
příprava na průběžné hodnocení42 h
zpracování projektů
42 h
Celkem
140 h
 
Požadavky na ukončení:
Pro úspěšné zakončení předmětu je nutná účast na přednáškových a konzultačních blocích a vypracování sedmi seminárních prací (protokolů) v rozsahu dvou stran na vybraná témata dle přednášených bloků. Seminární práce má prokázat znalosti z přednášených témat a schopnost specifikovat problém a navrhnout jeho řešení v oblasti udrzitelného rozvoje konkretniho regionu. Ukončení a závěrečné hodnocení předmětu je založeno na výsledcích z jednotlivých částí předmětu (účast na přednáškových a konzultačních blocích a úrovni seminárních prací).
 
Rozložení požadavků na ukončení:
DruhPrezenční studium
Celkem0 %
 
Studijní literatura a zdroje:
Základní:
PIKE, A. -- RODRÍGUEZ-POSE, A. -- TOMANEY, J. Local and regional development. New York: Routledge, 2006. 310 s. ISBN 978-0-415-35717-3.
BLAIR, J P. -- CARROLL, M C. Local economic development: analysis, practices, and globalization. 2. vyd. Los Angeles: Sage Publications, 2009. 313 s. ISBN 978-1-4129-6483-8.
The sustainability of rural systems: geographical interpretations. Dordrecht: Kluwer Academic Publishers, 280 s. ISBN 1-4020-0513-X.
PIKE, A. -- RODRÍGUEZ-POSE, A. -- TOMANEY, J. Local and regional development. New York: Routledge, 2006. 310 s. ISBN 978-0-415-35718-0.
VYSKOT, I. -- KOZUMPLÍKOVÁ, A. Regional Sustainable Development.  [online]. 2013.

Doporučená:
CAPELLO, R. -- NIJKAMP, P. Handbook of regional growth and development theories. Cheltenham: Edward Elgar, 529 s. ISBN 978-1-84980-084-6.
ASHEIM, B T. -- COOKE, P. -- MARTIN, R. Clusters and regional development: critical reflections and explorations. London: Routledge, 2006. 300 s. Regions and cities. ISBN 978-0-415-57862-2.
HOWARD, B. Regional Development Theories and Their Application. New Jersey: Transaction Publisher, 2009. ISBN 978-1-56000-160-7.
STIMSON, R J. -- STOUGH, R. -- ROBERTS, B H. Regional economic development: analysis and planning strategy. 2. vyd. Berlin: Springer, 452 s. ISBN 978-3-540-34826-9.

Zařazení předmětu ve studijních plánech v aktuálním období:
Program N-RERA Regional Development, prezenční forma, počáteční období ZS 2017/2018
Obor N-RRA-SERRA Socioeconomic and Environmental Development of Regions, prezenční forma, počáteční období ZS 2017/2018
Obor N-RRA-SERRA Socioeconomic and Environmental Development of Regions, prezenční forma, počáteční období LS 2017/2018
 
Vyučován v předchozích obdobích:
ZS 2019/2020, ZS 2018/2019, LS 2017/2018, LS 2016/2017, LS 2015/2016, ZS 2015/2016 (a starší)
Místo výuky:
-- obsah této položky nebyl definován --


Poslední změnu provedl Bc. Vít Karber dne 28. 11. 2018.

Typ výstupu: