Sylabus předmětu VPAL - Výrobní procesy a logistika (LDF - LS 2018/2019)Help


     ECTS sylabus          Sylabus          Rozvrh          


     Čeština          Angličtina          


Kód předmětu: VPAL
Název v jazyce výuky: Výrobní procesy a logistika
Název česky: Výrobní procesy a logistika
Název anglicky: Manufacturing Processes and Logistics
Způsob ukončení a počet kreditů: zkouška (4 kredity)
(1 ECTS kredit = 28 hodin studijní zátěže)
Forma výuky/Rozvrhovaná výuka: prezenční, 2/2 (počet hodin přednášek týdně / počet hodin cvičení týdně)
Jazyk výuky: čeština
Typ studia: magisterský; magisterský navazující
Semestr: LS 2018/2019
Vyučující: doc. Dr. Ing. Pavel Král (garant)
Ing. Tomáš Najbrt, Ph.D. (cvičící, přednášející, zkoušející)
Výchozí předměty: Státní bakalářská zkouška
 
Zaměření předmětu:
Předmět Výrobní procesy a logistika seznamuje posluchače s praktickým přístupem k rozhodování o vybavení provozu na výrobu výrobků ze dřeva a kompozitních materiálů -- ekonomické a technologické aspekty. Charakterizuje logistické systémy a procesy v oblasti dřevostaveb.
 
Obsah předmětu:
1.Náležitosti technické a technologické přípravy výroby výrobků ze dřeva. (dotace 2/2)
2.Teoretická východiska a praktický přístup k rozhodování o vybavení provozu na výrobu výrobků ze dřeva a kompozitních materiálů -- ekonomické a technologické aspekty. (dotace 2/2)
3.Výrobní proces a jeho členění, technologický a pracovní postup pro jednotlivé druhy výrob. (dotace 2/2)
4.Rozbory pracovní činnosti a druhy dějů a spotřeby času. (dotace 2/2)
5.Metody zkoumání a měření spotřeby času. (dotace 2/2)
6.Rozbory spotřeby času. snímky pracovního dne, snímky operace. (dotace 2/2)
7.Procesní analýza technologického toku. (dotace 2/2)
8.Výpočty spotřeby času a materiálových nákladů ve výrobě, technologická studie, kapacitní výpočty operací a technologických uzlů. (dotace 2/2)
9.Charakteristika logistických systémů a procesů v oblasti dřevostaveb. (dotace 2/2)
10.Role výroby dřevostaveb, distribuce, skladování, dopravy a manipulace s materiálem (dotace 2/2)
11.Infrastruktura a informační systémy v logistice, matematicko-ekonomické metody v logistice a jejich využití (dotace 2/2)
12.Podniková logistika v oblasti dřevostaveb. (dotace 2/2)
13.Marketingová logistika, obchodní a distribuční logistika. (dotace 2/2)
14.Praktické srovnání efektivnosti jednotlivých výrobních procesů, posouzení nákladovosti odlišných technologií. (dotace 2/2)
 
Výstupy předmětu:
Všeobecné kompetence:
 
-Dovednosti spojené s využíváním a zpracováním informací
-Schopnost aplikace znalosti v praxi
-Schopnost komunikovat s experty v jiném oboru
-Schopnost samostatné práce
-Základní profesní znalosti

Oborově specifické kompetence:
 
-Analýza a řešení problémů technického charakteru
-Dovednost řešit problémy
-Navrhování a řízení provozu výrobně – technologických celků
-Řízení technologického úseku dřevařské výroby
-Schopnost kritického vyhodnocování
-Znalost materiálů na bázi dřeva, jejich vlastností, aplikace a výroby
-Znalost pracovních postupů.

Typ předmětu: povinný
Ročník: Předmět může být studován libovolně v průběhu studia.
Pracovní stáže: Není vyžadována žádná povinná pracovní stáž.
Doporučené moduly studia: -
 
Aktivity a studijní zátěž (počet hodin studijní zátěže):
DruhPrezenční studium
Přímá výuka
     přednáška28 h
     cvičení16 h
     seminář12 h
Samostudium
     příprava na zkoušku20 h
     příprava na průběžné hodnocení10 h
     příprava na průběžný test10 h
     příprava prezentace6 h
     zpracování seminární práce10 h
Celkem112 h
 
Požadavky na ukončení:
Hodnocení účasti na přednáškách a na cvičeních, odevzdání seminární práce v průběhu semestru -- odevzdání projektu/obhajoba.
Písemný test - v průběhu semestru. Maximální počet bodů za každý test je 15, Test bude písemný v 5. týdnu semestru. Účast na písemném testu je povinná.
Předmět je ukončen ústní zkouškou (50% z celkové známky). Účast na zkoušce je povinná.
 
Literatura:
TypAutorNázevMísto vydáníNakladatelRokISBN
ZČUJAN, Z.Dopravní logistikaZlínUniverzita Tomáše Bati ve Zlíně2010978-80-7318-937-2
ZVANĚČEK, D.LogistikaČeské BudějoviceJihočeská univerzita, Zemědělská fakulta199880-7040-323-3
ZSTODOLA, J. -- MAREK, J.LogistikaBrnoMendelova zemědělská a lesnická univerzita v Brně2007978-80-7375-071-8
ZSIXTA, J. -- MAČÁT, V.Logistika: teorie a praxeBrnoCP Books200580-251-0573-3
ZVICHR, V.Matematika v normování práce: Učebnice vybraných statíPrahaPráce1967
ZVĚDECKOVÝZKUMNÉ STŘEDISKO, S M K.Metodika normování výkonu. Všeodvětvové zásady a směrnicePrahaPráce1961
ZRUTKAY, G.Normatívne podklady pre súhrnné normovanie času vo výrobe nábytkuBratislavaPráca1955
ZHOLÁSEK, A. -- KRÁL, V. -- PLAMÍNEK, J.Technické normování v pilařském a dřevozpracujícím průmysluPrahaSNTL1957
ZFABRICKIJ, V B.Technické normování výkonu v dřevozpracujícím průmysluPrahaPrůmyslové vydavatelství1951

Zzákladní literatura
Ddoporučená literatura


Poslední změnu provedla Ing. Alice Malá dne 3. 1. 2019.

Typ výstupu: