Course syllabus KOST - Construction (FFWT - SS 2018/2019)


     Czech          English          


Course code:
KOST
Course title in Czech:
Construction
Course title in English:
Construction
Semester:
SS 2018/2019
Mode of completion and number of credits: Fulfillment of requirements (3 credits)
Mode of delivery and timetabled classes:
full-time, 0/2 (hours of lectures per week / hours of seminars per week)
part-time, 20/0 (lectures per period / seminars per period)
Level of course:
master continuing
Course type:
optional
Type of delivery:
usual
Mode of delivery for our mobility students abroad:
-- item not defined --
Language of instruction:
Czech
Course supervisor:
Course supervising department:
Department of Wood Science and Technology (FFWT)
Faculty: Faculty of Forestry and Wood Technology
Teachers: Ing. Martin Brabec, Ph.D. (examiner, instructor, lecturer, tutor)
Ing. David Děcký, Ph.D. (examiner, instructor, lecturer, tutor)
Ing. Jaromír Milch, Ph.D. (examiner, instructor, lecturer, supervisor, tutor)
Ing. Václav Sebera, Ph.D. (examiner, instructor, lecturer, tutor)
Ing. Jan Tippner, Ph.D. (examiner, instructor, lecturer, tutor)
Prerequisites: State Bachelor Examination
 
Timetable in this semester:
-- item not defined --
 
Aim of the course and learning outcomes:
The goal is to give to students information about joints and joining methods used in wooden buildings and constructions. Students will be provided joint properties, how to choose proper joint according to its characteristics and final use. Technical requirements of joints will be also provided. Further, joint testing methods will be discussed. Students will be skilled to design construction joints following European standards Eurocode 5.
 
Course content:
1.Introduction, joint materials and joints, principal of jointing (allowance 2/0)
2.
Evolution of joints and joint materials, traditional construction joints (allowance 2/0)
3.
Properties of materials related to joints in wooden buildings (allowance 2/0)
4.Woodworking joints, dowel joint (allowance 2/0)
5.
Glues and glued joints (allowance 2/0)
6.
Metal joint materials (allowance 2/0)
7.
Special technologies in wood joining (allowance 2/0)
8.
Special technologies for wood joining (allowance 2/0)
9.
Construction joints properties. How to choose the construction joint for specific purpose (allowance 0/0)
10.
Construction joint testing, general requirements for joints (allowance 2/0)
11.
Dimensioning of construction joints according to Eurocode 5 (allowance 2/0)
12.
Verifications of construction joints with use of numeric analysis (allowance 2/0)
13.
Design of optimal construction joint with use of numeric analysis (allowance 2/0)
14.
Seminary -- presentation of projects (allowance 2/0)
Learning activities and teaching methods:
Type of teaching methodDaily attendanceCombined form
lecture
28 h
18 h
consultation
0 h
10 h
preparation of presentation20 h20 h
writing of seminar paper
36 h
36 h
Total
84 h
84 h
 
Assessment methods:
Credit - seminar project 10 - 20 pages, presentation of the project.
 
Assessment criteria ratio:
Requirement type
Daily attendance
Combined form
Total0 %
0 %
 
Recomended reading and other learning resources:
Basic:
KOHOUT, J. -- TOBEK, A. Tesařství: tradice z pohledu dneška. 8th ed. Praha: Grada, 1996. 255 p. ISBN 80-7169-413-4.
KOŽELOUH, B. Dřevěné konstrukce podle Eurokódu 5 : Navrhování a konstrukční materiály. Step 1. Zlín: KODR, 1998. 462 p. ISBN 80-238-2620-4.
KUKLÍK, P. -- ŠTEFKO, J. Dřevěné stavby. Bratislava: Jaga group, 2006.
GERNER, M. Tesařské spoje. Praha: Grada, 2003. 220 p. ISBN 978-80-247-0076-2.

Recommended:
ČSN EN 1075 Dřevěné konstrukce - Zkušební metody - Spoje se styčníkovými deskami s prolisovanými trny
ČSN EN 13271 Spojovací prostředky pro dřevo - Charakteristické únosnosti a moduly posunutí spojů se speciálními hmoždíky
ČSN EN 1380 Dřevěné konstrukce - Zkušební metody - Nosné hřebíkové spoje
ČSN EN 1381 Dřevěné konstrukce - Zkušební metody - Nosné sponkové spoje
ČSN EN 14250 Dřevěné konstrukce - Požadavky na prefabrikované nosné prvky s kovovými styčníkovými deskami s prolisovanými trny
ČSN EN 14545 Dřevěné konstrukce - Spojovací prostředky - Požadavky
ČSN EN 14592 Dřevěné konstrukce - Kolíkové spojovací prostředky - Požadavky
ČSN EN 26891 Dřevěné konstrukce. Spoje s mechanickými spojovacími prostředky. Všeobecné zásady pro zjišťování charakteristik únosnosti a přetvoření
ČSN EN 28970 Dřevěné konstrukce. Zkoušení spojů s mechanickými spojovacími prostředky. Požadavky na hustotu dřeva
ČSN EN 383 Dřevěné konstrukce - Zkušební metody - Stanovení pevnosti stěny otvoru a charakteristik stlačitelnosti pro kolíkové spojovací prostředky
ČSN EN 409 Spojovací součásti. Dřevěné konstrukce. Zkušební metody. Stanovení momentu na mezi kluzu strojních součástí tvaru kolíku. Hřebíky
ČSN EN 912 Spojovací prostředky pro dřevo - Specifikace pro speciální hmoždíky pro dřevo
ČSN 73 3150 Tesařské spoje dřevěných konstrukcí. Terminologie třídění

Course listed in study plans for this semester:
Field of study C-TIMS-TIMS Timber Structures and Wood Building Construction, full-time form, initial period WS 2018/2019
 
Course listed in previous semesters:
Teaching place:
Brno


Last modification made by Ing. Alice Malá on 01/03/2019.

Type of output: