Sylabus predmetu FEEF - Lesní ekosystémy Evropy (v AJ) (LDF - LS 2018/2019)


     ECTS sylabus          Sylabus          Rozvrh          


     Čeština          Angličtina          


Kód předmětu: FEEF
Název v jazyce výuky: Forest Ecosystems in Europe
Název česky: Lesní ekosystémy Evropy (v AJ)
Název anglicky: Forest Ecosystems in Europe
Způsob ukončení a počet kreditů: zkouška (6 kreditů)
(1 ECTS kredit = 28 hodin studijní zátěže)
Forma výuky/Rozvrhovaná výuka: prezenční, 2/2/2 (h týdně/h týdně/dny v semestru) (počet hodin přednášek týdně / počet hodin cvičení týdně)
Jazyk výuky: angličtina
Typ studia: magisterský
Semestr: LS 2018/2019
Vyučující: Ing. Martin Šenfeldr, Ph.D. (cvičící)
doc. Ing. Luboš Úradníček, CSc. (cvičící, garant, přednášející, zkoušející)
Výchozí předměty: Státní bakalářská zkouška
 
Zaměření předmětu:
Student se seznámí s klimatem, převažujícími rysy geologicko-pedologických podmínek jednotlivých lesních a křovinných ekosystémů v rámci lesních regionů podle Meyera(1984).
Důraz je kladen jak na významné životní formy a rostlinné druhy zejména stromového patra, keřového patra a významné druhy synuzie podrostu.
U lesních regionů i u jednotlivých lesních společenstev je podrobně pojednáno o jejich geografickém rozšíření i přirozené dynamice a základnách faktorech, které dynamiku způsobují a výsledcích kvantifikovaných pomocí primární produkce a maximální výšky hlavních stromových edifikátorů. Všeobecně je pojednáno o hospodářském potenciálu lesních společenstev a jejich významu z hlediska ochrany přírody. Okrajově jsou zmíněni živočichové jednotlivých lesních společenstev a zejména škůdci lesních dřevin.
 
Obsah předmětu:
1.lesní společenstva Evropy v rámci lesních regionů Meyer(1984) (dotace 28/28)
 
a.Hranice Evropy, Klima Evropy, Terestrické ekoregiony Evropy
b.Severský boreální lesní region:Severní Fennoskandie, Severní Rusko
c.Severovýchodo a východoevropsky subboreální lesní region
d.Středoevropský dubovo-bukový lesní region
e.Západoevropský listnatý lesní region
f.Alpský lesní region
g.Jihovýchodoevropský (Balkánský) lesní region
h.Západní část Středomořského lesního regionu
i.Východní část Středomořského lesního regionu

 
Výstupy předmětu:
Všeobecné kompetence:
 
-Dovednosti spojené s využíváním a zpracováním informací
-Etické závazky
-Kapacita k učení se
-Pochopení kultur a zvyků v jiných zemích
-Schopnost aplikace znalosti v praxi
-Schopnost práce v mezinárodním kontextu
-Schopnost rozhodovat
-Schopnost řešit problémy
-Schopnost samostatné práce
-Uvědomění si konceptu kvality
-Vědecko-výzkumné dovednosti
-Základní profesní znalosti
-Základní všeobecné znalosti
-Znalost druhého jazyka

Oborově specifické kompetence:
 
-Schopnost aplikovat profesní znalosti pro řešení praktických lesnických problémů.
-Schopnost identifikovat základní druhy dřevin lesních ekosystémů Evropy
-Schopnost posoudit vlivy prostředí a člověka na utváření struktury a na dynamiku lesních ekosystémů
-Schopnost rozlišit základní typy lesních ekosystémů Evropy
-Znalost jednotné evropské biogeografické regionalizace na základě DMEER

Typ předmětu: povinný
Ročník: Předmět může být studován libovolně v průběhu studia.
Pracovní stáže: Není vyžadována žádná povinná pracovní stáž.
Doporučené moduly studia: -
 
Aktivity a studijní zátěž (počet hodin studijní zátěže):
DruhPrezenční studium
Přímá výuka
     přednáška28 h
     cvičení24 h
     odborná exkurze18 h
     konzultace3 h
     veřejná prezentace (ústní)1 h
Samostudium
     příprava na zkoušku35 h
     příprava na průběžný test7 h
     příprava prezentace21 h
     zpráva z exkurze, výjezdu, praxe3 h
     zpracování seminární práce28 h
Celkem168 h
 
Požadavky na ukončení:
odevzdání a prezentace zadaných prezentací v průběhu semestru
1 písemný test na latinská jména druhů dřevin v průběhu semestru ( 25 obrázků, maximum bodů v testu je 100, je nutno dosáhnout 70 bodů.)
zápočet -- odevzdání a prezentace seminární práce
Seznam druhů k testu je k dispozici na dokumentovém serveru UIS.
závěrečná zkouška (délka 20/ 15 min, písemná část 60% celkové známky/ ústní 40%. Seznam okruhů otázek je k dispozici na Dokumentovém serveru UIS
 
Literatura:
TypAutorNázevMísto vydáníNakladatelRokISBN
ZMAYER, H.Wälder EuropasStuttgartGustav Fischer Verlag19843-437-30441-0
ZPOLUNIN, O. -- WALTERS, M.A Guide to the vegetation of Britain and EuropeOxfordOxford University Press19850-19-217713-3
DRAMEAU, J. -- MANSION, D. -- DUMÉ, G.Flore forestiere francaise. 1. Plaines et collines : Guide écologique illustréParisInstitut pour le Développement Forestier19892-904740-16-3
DGuía de los árboles de la Península Ibérica y BalearesBarcelonaNaturart200384-8076-4546
DGONZALEZ, G L.La Guía de incafo de los arboles y arbustos de la Península IbéricaMadridIncafo199584-85389-34-4
DCASTRO, E B.Los bosques ibéricos : Una interpretación geobotánicaBarcelonaPlaneta199784-08-01924-4
DMAYER, H.Urwaldreste, Naturwaldreservate und schützenswerte Naturwälder in : ÖsterreichWienUniversität für Bodenkultur1987
DPIGNATTI, S. -- ANZALONE, B. a kol.Flora d''Italia : Volume primoBolognaEdagricole198288-206-2310-2
DPIGNATTI, S. -- ANZALONE, B. a kol.Flora d''Italia : Volume secondoBolognaEdagricole198288-206-2311-0
DPIGNATTI, S. -- ANZALONE, B. a kol.Flora d''Italia : Volume terzoBolognaEdagricole198288-206-2312-9
DPOLUNIN, O.Guía de campo de las flores de Espana, Portugal y sudoeste de FranciaBarcelonaEdiciones Omega198184-282-0302-4
DKol.Flora alpina: ein Atlas sämtlicher 4500 Gefässpflanzen der Alpen.BernHaupt3-258-06600-0
DKol.Flora alpina: ein Atlas sämtlicher 4500 Gefässpflanzen der Alpen.BernHaupt3-258-06600-0
DKol.Flora alpina: ein Atlas sämtlicher 4500 Gefässpflanzen der Alpen.BernHaupt3-258-06600-0
DGuía de flores del PirineoZaragozaBarrabes Editorial200584-95744-59-7
DGuía botánica: de los Picos de EuropaMadridPirámide84-368-0898-3
DBUCALO, V.Tipologia šumaBanja LukaŠumarski fakultet200299938-677-0-5
DANDĚRA, M.Národní parky Evropy: kompletní encyklopedický průvodcePrahaSlovart978-80-7391-162-1
DVegetation structure and biodiversity in mediterranean ecosystems: a comparative study between Lebanon and California ; with 9 tables in the text, 9 attaches couloured maps and a CDBerlin ; StuttgartCramer in der Gebr.-Bornträger-Verl.-Buchh.2007978-3-443-64318-8
DSCHOENFELDER, I. -- SCHOENFELDER, P.Die Kosmos-MittelmeerfloraStuttgartFranckh-Kosmos Verlags19903-440-05300-8
DMonographie der Eichen Europas und des Mittelmeergebietes.Dahlem bei BerlinSelbstverlag
DPareys Buch der Bäume: Nadel- und Laubbäume in Europa nördlich des MittelmeeresHamburgParey19873-490-19518-3
DBÄRTELS, A.Pflanzen des MittelmeerraumesStuttgartEugen Ulmer20033-8001-3287-7
DSTERRY, P.Fauna a flóra StředomoříPrahaSvojtka & Co.200680-7352-055-9
DBURNIE, D.Rostliny StředomoříPrahaKnižní klub200680-242-1632-9
DZELENÝ, V.Rostliny středozemíPrahaAcademia200580-200-1224-9
DFINKENZELLER, X.Rostliny Alp: poznávání a určováníPrahaAcademia2007978-80-200-1472-6
DHECKER, U.Bäume und SträucherMünchenBLV Verlagsgesellschaft20013-405-14738-7
DHECKER, U.Einheimische Laubgehölze : nach Knospen und Zweigen bestimmenWiebelsheimQuelle & Meyer Verlag20023-494-01294-6
DKol.Šumska staništa i šumske zajednice u Hrvatskoj: nacionalna ekološka mrežaZagrebDržavni zavod za zaštitu prirode2008978-953-7169-42-8

Zzákladní literatura
Ddoporučená literatura


Poslední změnu provedla Ing. Alice Malá dne 3. 1. 2019.

Typ výstupu: