Sylabus předmětu NMP - Nedřevěné materiály (LDF - LS 2018/2019)Help


     ECTS sylabus          Sylabus          Rozvrh          


     Čeština          Angličtina          


Kód předmětu: NMP
Název v jazyce výuky: Nedřevěné materiály
Název česky: Nedřevěné materiály
Název anglicky: Non-Wood Materials
Způsob ukončení a počet kreditů: zkouška (4 kredity)
(1 ECTS kredit = 28 hodin studijní zátěže)
Forma výuky/Rozvrhovaná výuka: prezenční, 2/1 (počet hodin přednášek týdně / počet hodin cvičení týdně)
Jazyk výuky: čeština
Typ studia: magisterský navazující
Semestr: LS 2018/2019
Vyučující: Ing. Martin Brabec, Ph.D. (cvičící, přednášející, tutor, zkoušející)
Ing. Petr Čermák, Ph.D. (cvičící, garant, přednášející, tutor, zkoušející)
Ing. David Děcký (cvičící, přednášející, tutor)
Ing. Jakub Dömény, Ph.D. (cvičící, přednášející, tutor, zkoušející)
Ing. Dominik Hess (cvičící, přednášející, tutor)
Ing. Jiří Procházka (cvičící, přednášející, tutor)
doc. Ing. Hanuš Vavrčík, Ph.D. (cvičící, přednášející, tutor)
Výchozí předměty: Státní bakalářská zkouška
 
Zaměření předmětu:
Znalost požadavků na užitné vlastnosti konstrukčních materiálů, znalosti vztahů mezi chemickou konstitucí materiálu, technologií jeho výroby a zpracování, mikrostrukturou a jeho vlastnostmi. Získání dovedností moderních metod inženýrského designu při návrhu materiálu pro konkrétní účel použití v technické praxi. Schopnost výběru vhodného materiálu na základě tvaru funkční části a požadovné funkce, která je od materiálu vyžadována.
 
Obsah předmětu:
1.1. Úvod do předmětu (dotace 2/2) (dotace 2/2)
 
a.a. Biotika -- co se technik může naučit od přírody
b.b. Speciální vlákna -- textilie a člověk

2.2. Základní skupiny materiálů -- kovy a slitiny kovů, keramiky, polymery, skla a kompozity (dotace 4/4) (dotace 4/4)
 
a.a. Fyzikální podstata pevnosti a tuhosti materiálů
b.b. Vnitřní stavba anorganických materiálů
c.c. Výstavbové principy přírodních materiálů -- orientované struktury 1-D, 2-D a 3-D

3.3. Mechanika konstrukčních materiálů -- pružnost, pevnost a houževnatost, tvrdost; lomové chování materiálů, únava, creep (dotace 2/2) (dotace 2/2)
4.4. Návrh materiálu a design konstrukčních prvků (dotace 6/6) (dotace 6/6)
5.5. Struktura, v lastnosti a použití jednotlivých skupin materiálů (dotace 12/12) (dotace 12/12)
 
a.a. Iontové, kovalentní a kompozitní keramiky
b.b. Organická, oxidová a neoxidová skla
c.c. Kovy a slitiny železných a neželezných kovů
d.d. Polymery a eleastomery
e.e. Částicové a vláknové kompozity
f.f. Kompozitní materiály na bázi dřeva -- wood-plastic composites

 
Výstupy předmětu:
Všeobecné kompetence:
 
-Kapacita k učení se
-Schopnost analýzy a syntézy
-Schopnost aplikace znalosti v praxi
-Vědecko-výzkumné dovednosti

Oborově specifické kompetence:
 
-Metodický a systematický přístup při koncepční a projektové práci spojené s návrhem stavebního objektu.
-Orientace v oblasti designu nábytku
-Orientace v problematice navrhování
-Schopnost navrhnout a posoudit základní konstrukce pozemního stavitelství z hlediska materiálů, technologií i provádění
-Schopnost uplatnění získaných vědomostí v praxi
-Schopnost vybrat vhodný materiál na navrhovanou konstrukci
-Zkušenost s prezentací návrhu
-Znalost druhů materiálů, jejich vlastností a použití

Typ předmětu: povinný
Ročník: Předmět může být studován libovolně v průběhu studia.
Pracovní stáže: Není vyžadována žádná povinná pracovní stáž.
Doporučené moduly studia: -
 
Aktivity a studijní zátěž (počet hodin studijní zátěže):
DruhPrezenční studium
Přímá výuka
     přednáška28 h
     cvičení14 h
     seminář2 h
     konzultace4 h
     projektová práce2 h
Samostudium
     příprava na zkoušku30 h
     příprava na průběžné hodnocení12 h
     zpracování projektů20 h
Celkem112 h
 
Požadavky na ukončení:
- povinná účast na cvičeních
- povinná účast na přednáškách (min. 80 %)
- závěrečná zkouška (obhajoba seminární práce - hodnocení ano/ne, ústní zkouška v délce 30 min., hodnoceny odpovědi ze tří okruhů - teoretické znalosti, praktické dovednosti, aplikace znalostí a dovedností)
 
Literatura:
TypAutorNázevMísto vydáníNakladatelRokISBN
ZPTÁČEK, L. a kol.Nauka o materiálu I.BrnoCERM80-7204-283-1
ZPTÁČEK, L. a kol.Nauka o materiálu II.BrnoCERM80-7204-248-3
ZASHBY, M F. -- JONES, D R H.Engineering materials : an introduction to microstructures, processing, and design . 2OxfordButterworth Heinemann20010-7506-4019-7
ZASHBY, M. -- JOHNSON, K.Materials and Design - The Art and Science of Material Selection in Product DesignOxfordButterworth-Heinemann20020-7506-5554-2
ZASHBY, M F.Materials selection in mechanical designBurlingtonButterworth-Heinemann978-1-85617-663-7
DMÍŠEK, B. -- PTÁČEK, L.Zkoušení materiálu a výrobků bez porušeníPrahaSNTL1973
DPROCHÁZKA, P.Základy mechaniky složených materiálůPrahaAcademia200180-200-0913-2

Zzákladní literatura
Ddoporučená literatura


Poslední změnu provedla Ing. Alice Malá dne 3. 1. 2019.

Typ výstupu: