Sylabus předmětu VNM - Vývoj nových materiálů (LDF - LS 2018/2019)Help


     ECTS sylabus          Sylabus          Rozvrh          


     Čeština          Angličtina          


Kód předmětu: VNM
Název v jazyce výuky: Vývoj nových materiálů
Název česky: Vývoj nových materiálů
Název anglicky: Development of New Materials
Způsob ukončení a počet kreditů: zkouška (4 kredity)
(1 ECTS kredit = 28 hodin studijní zátěže)
Forma výuky/Rozvrhovaná výuka: prezenční, 2/1 (počet hodin přednášek týdně / počet hodin cvičení týdně)
kombinovaná, 20/0 (počet hodin přednášek za období / počet hodin cvičení za období)
Jazyk výuky: čeština
Typ studia: magisterský navazující
Semestr: LS 2018/2019
Vyučující: Ing. Martin Brabec, Ph.D. (cvičící, přednášející, tutor, zkoušející)
Ing. Petr Čermák, Ph.D. (cvičící, garant, přednášející, tutor, zkoušející)
Ing. David Děcký (cvičící, přednášející, tutor)
Ing. Jakub Dömény, Ph.D. (cvičící, přednášející, tutor, zkoušející)
Ing. Dominik Hess (cvičící, přednášející, tutor)
Ing. Jiří Procházka (cvičící, přednášející, tutor)
doc. Ing. Hanuš Vavrčík, Ph.D. (cvičící, přednášející, tutor)
Výchozí předměty: Státní bakalářská zkouška
 
Zaměření předmětu:
Předmět je zaměřen na přehled a vývoj nových konstrukčních materiálů určených v technické praxi pro další technologické zpracování v průmyslové výrobě a dřevařském inženýrství. Cílem předmětu jsou znalosti chemického složení, vnitřní stavby a vlastností základních skupin materiálů. Seznámit s metodou vývoje materiálů požadovaných vlastností.
 
Obsah předmětu:
1.Význam materiálů a technologií v produktovém designu. (dotace 2/0)
2.Základní skupiny materiálů (dotace 4/2)
3.Struktura, vlastnosti a použití jednotlivých skupin materiálů (dotace 2/0)
4.Fyzikální podstata pevnosti a tuhosti materiálů (dotace 2/0)
5.Mechanika konstrukčních materiálů (dotace 2/0)
6.Materiálové indexy -- volba materiálu. Tvarové koeficienty. (dotace 2/1)
7.Přírodní materiály (dotace 2/3)
8.Kompozitní materiály (dotace 6/6)
9.Návrh nových materiálů a analýza životního cyklu výrobků (dotace 2/2)
 
Výstupy předmětu:
Všeobecné kompetence:
 
-Dovednosti spojené s využíváním a zpracováním informací
-Schopnost aplikace znalosti v praxi
-Schopnost řešit problémy

Oborově specifické kompetence:
 
-Analýza a řešení problémů technického charakteru
-Schopnost orientace na dosahování cílů a hledání řešení
-Schopnost vybrat vhodný materiál na navrhovanou konstrukci
-Znalost druhů materiálů, jejich vlastností a použití
-Znalost materiálů na bázi dřeva, jejich vlastností, aplikace a výroby

Typ předmětu: povinný
Ročník: Předmět může být studován libovolně v průběhu studia.
Pracovní stáže: Není vyžadována žádná povinná pracovní stáž.
Doporučené moduly studia: -
 
Aktivity a studijní zátěž (počet hodin studijní zátěže):
DruhPrezenční studiumKombinované studium
Přímá výuka
     přednáška28 h0 h
     cvičení14 h0 h
     konzultace0 h20 h
Samostudium
     příprava na zkoušku50 h72 h
     příprava na průběžný test20 h20 h
Celkem112 h112 h
 
Požadavky na ukončení:
zápočet
- 80% účast na cvičeních
- 1 test v průběhu semestru (max. 20 bodů, požadováno min. 12 bodů)

zkouška
- předpoklad: splněný zápočet
- forma: elektronický test v UIS
- doba trvání: 20 min.
- počet otázek: 30
- hodnocení: min. 70 %
 
Literatura:
TypAutorNázevMísto vydáníNakladatelRokISBN
ZPTÁČEK, L.Nauka o materiáluBrnoCERM200180-7204-193-2
ZPTÁČEK, L.Nauka o materiálu : IIBrnoCERM199980-7204-130-4
DASHBY, M.Materials Selection in Mechanical DesignOxfordElsevier20050-7506-6168-2
DASHBY, M F. -- CEBON, D.Materials: engineering, science, processing and designAmsterdam [u.a.Elsevier/Butterworth-Heinemann2010978-1-85617-895-2

Zzákladní literatura
Ddoporučená literatura


Poslední změnu provedla Ing. Alice Malá dne 3. 1. 2019.

Typ výstupu: