Sylabus předmětu VNM - Vývoj nových materiálů (LDF - LS 2018/2019)Help


     Čeština          Angličtina          


Kód předmětu:
VNM
Název předmětu česky:
Vývoj nových materiálů
Název předmětu anglicky: Development of New Materials
Semestr: LS 2018/2019
Způsob ukončení a počet kreditů:
zkouška (4 kredity)
Forma výuky a dotace hodin:
prezenční, 2/1 (počet hodin přednášek týdně / počet hodin cvičení týdně)
kombinovaná, 20/0 (počet hodin přednášek za období / počet hodin cvičení za období)
Stupeň studia:
magisterský navazující
Typ předmětu: povinný
Typ výuky předmětu:
normální
Možnost studia předmětu během zahraniční mobility: -- obsah této položky nebyl definován --
Jazyk výuky: čeština
Garant předmětu:
Garantující ústav:
Fakulta: Lesnická a dřevařská fakulta
Vyučující:
Ing. Martin Brabec, Ph.D. (cvičící, přednášející, tutor, zkoušející)
Ing. Petr Čermák, Ph.D. (cvičící, garant, přednášející, tutor, zkoušející)
Ing. David Děcký, Ph.D. (cvičící, přednášející, tutor)
Ing. Jakub Dömény, Ph.D. (cvičící, přednášející, tutor, zkoušející)
Ing. Dominik Hess (cvičící, přednášející, tutor)
Ing. Jiří Procházka (cvičící, přednášející, tutor)
doc. Ing. Hanuš Vavrčík, Ph.D. (cvičící, přednášející, tutor)
Prerekvizity:
 
Rozvrh v aktuálním období:
-- obsah této položky nebyl definován --
 
Cíl předmětu a studijní výstupy:
Předmět je zaměřen na přehled a vývoj nových konstrukčních materiálů určených v technické praxi pro další technologické zpracování v průmyslové výrobě a dřevařském inženýrství. Cílem předmětu jsou znalosti chemického složení, vnitřní stavby a vlastností základních skupin materiálů. Seznámit s metodou vývoje materiálů požadovaných vlastností.
 
Obsah předmětu:
1.Význam materiálů a technologií v produktovém designu. (dotace 2/0)
2.
Základní skupiny materiálů (dotace 4/2)
3.Struktura, vlastnosti a použití jednotlivých skupin materiálů (dotace 2/0)
4.Fyzikální podstata pevnosti a tuhosti materiálů (dotace 2/0)
5.
Mechanika konstrukčních materiálů (dotace 2/0)
6.
Materiálové indexy -- volba materiálu. Tvarové koeficienty. (dotace 2/1)
7.
Přírodní materiály (dotace 2/3)
8.
Kompozitní materiály (dotace 6/6)
9.
Návrh nových materiálů a analýza životního cyklu výrobků (dotace 2/2)
Studijní aktivity a metody výuky:
Druh
Prezenční studiumKombinované studium
přednáška
28 h
0 h
cvičení14 h0 h
konzultace
0 h
20 h
příprava na zkoušku50 h72 h
příprava na průběžný test
20 h20 h
Celkem
112 h
112 h
 
Požadavky na ukončení:
zápočet
- 80% účast na cvičeních
- 1 test v průběhu semestru (max. 20 bodů, požadováno min. 12 bodů)

zkouška
- předpoklad: splněný zápočet
- forma: elektronický test v UIS
- doba trvání: 20 min.
- počet otázek: 30
- hodnocení: min. 70 %
 
Rozložení požadavků na ukončení:
Druh
Prezenční studium
Kombinované studium
Celkem
0 %
0 %
 
Studijní literatura a zdroje:
Základní:
PTÁČEK, L. Nauka o materiálu. Brno: CERM, 2001. 505 s. ISBN 80-7204-193-2.
Nauka o materiálu. Brno: CERM, 1999. 350 s. ISBN 80-7204-130-4.

Doporučená:
ASHBY, M. Materials Selection in Mechanical Design. Oxford: Elsevier, 2005. 603 s. ISBN 0-7506-6168-2.
ASHBY, M F. -- CEBON, D. Materials: engineering, science, processing and design. 2. vyd. Amsterdam [u.a.: Elsevier/Butterworth-Heinemann, 2010. 525 s. ISBN 978-1-85617-895-2.

Zařazení předmětu ve studijních plánech v aktuálním období:
Obor N-DI-DI Dřevařské inženýrství, prezenční forma, počáteční období ZS 2018/2019
Obor N-DI-DI Dřevařské inženýrství, kombinovaná forma, počáteční období ZS 2018/2019
 
Vyučován v předchozích obdobích: LS 2019/2020, LS 2017/2018, ZS 2016/2017 (a starší)
Místo výuky:
Brno


Poslední změnu provedla Ing. Alice Malá dne 3. 1. 2019.

Typ výstupu: