Sylabus predmetu UZRTS - Užitkové rostliny subtropů a tropů (LDF - LS 2018/2019)


     ECTS sylabus          Sylabus          Rozvrh          


     Čeština          Angličtina          


Kód předmětu: UZRTS
Název v jazyce výuky: Užitkové rostliny subtropů a tropů
Název česky: Užitkové rostliny subtropů a tropů
Název anglicky: Utility Plants of Subtropics and Tropics
Způsob ukončení a počet kreditů: zápočet (3 kredity)
(1 ECTS kredit = 28 hodin studijní zátěže)
Forma výuky/Rozvrhovaná výuka: prezenční, 1/1/2 (h týdně/h týdně/dny v semestru) (počet hodin přednášek týdně / počet hodin cvičení týdně)
kombinovaná, 10/0/0 (h/h/dny v semestru) (počet hodin přednášek za období / počet hodin cvičení za období)
Jazyk výuky: čeština
Typ studia: bakalářský; magisterský; magisterský navazující; doktorský
Semestr: LS 2018/2019
Vyučující: Ing. Lukáš Karas (cvičící, přednášející)
Ing. Petr Němec, Ph.D. (cvičící, přednášející, zkoušející)
doc. Dr. Ing. Jindřich Pavliš (garant, tutor)
Výchozí předměty: ((Lesnická botanika speciální nebo Botanika speciální) a (Dendrologie s ekologií lesních dřevin II nebo Dendrologie s ekologií lesních dřevin II nebo Dendrologie nebo Dendrologie subtropů a tropů)) nebo Státní bakalářská zkouška
 
Zaměření předmětu:
Zprostředkovat obecné znalosti o využívání nedřevních lesních produktů tropů i dendrologické charakteristiky zástupců hlavních užitkových kategorií.
 
Obsah předmětu:
1.Úvodní přednáška. Diapozitivy URTS (dotace 2/2)
 
a.Základní rozdělení výuky
b.Oblasti výskytu užitkových rostlin
c.druhy zajímavé, 11 druhů

2.ROSTLINY JAKO POTRAVINY (dotace 4/4)
 
a.Ovoce, 43 druhů
b.Koření, poživatiny a olejniny, 39 druhů
c.Zelenina

3.ROSTLINY S PSYCHOSOMATICKÝMI ÚČINKY (dotace 2/2)
 
a.Rostliny požitkové, 12 druhů. Závěr

4.ROSTLINY TECHNICKÉ (dotace 4/4)
 
a.Dřevo a materiál, 27 druhů
b.Pryskyřice a elastomery, silice, 24 druhů
c.Vosky, textilní materiál a barviva, rostliny tříselné, 18 druhů

5.ROSTLINY OKRASNÉ (dotace 2/2)
 
a.Rostliny okrasné, 42 druhů

6.ROSTLINY LÉČIVÉ (dotace 2/2)
 
a.Rostliny léčivé, 42 druhů

 
Výstupy předmětu:
Všeobecné kompetence:
 
-Dovednosti spojené s využíváním a zpracováním informací
-Etické závazky
-Kapacita k učení se
-Kapacita přizpůsobovat se novým situacím
-Pochopení kultur a zvyků v jiných zemích
-Schopnost analýzy a syntézy
-Schopnost aplikace znalosti v praxi
-Schopnost komunikace slovem a písmem v rodném jazyce
-Schopnost komunikovat s experty v jiném oboru
-Schopnost práce v mezinárodním kontextu
-Schopnost pracovat v interdisciplinárním týmu
-Schopnost samostatné práce
-Vědecko-výzkumné dovednosti
-Základní profesní znalosti

Oborově specifické kompetence:
 
-Schopnost identifikovat plody a semena hlavních plodin
-Schopnost rozlišit druhy dřevin na základě morfologických znaků
-Schopnost řadit užitkové druhy do produkčních kategorií a interpertovat jejich potenciál s ohledem na biom/ekotop

Typ předmětu: povinný
Ročník: Předmět může být studován libovolně v průběhu studia.
Pracovní stáže: Není vyžadována žádná povinná pracovní stáž.
Doporučené moduly studia: -
 
Aktivity a studijní zátěž (počet hodin studijní zátěže):
DruhPrezenční studiumKombinované studium
Přímá výuka
     přednáška14 h10 h
     cvičení14 h0 h
     odborná exkurze16 h0 h
     odborná praxe8 h0 h
Samostudium
     příprava na zkoušku20 h54 h
     zpracování seminární práce12 h20 h
Celkem84 h84 h
 
Požadavky na ukončení:
obhájení seminární práce, poté následuje písemná zkouška a determinace významných druhů. Ke splnění zkoušky je zapotřebí dosáhnout alespoň jedenácti bodů z celkových dvacíti.
 
Literatura:
TypAutorNázevMísto vydáníNakladatelRokISBN
ZTÁBORSKÝ, V. -- VALÍČEK, P.Tropické a subtropické zeleniny - pěstování a využitíPrahaBrázda199880-209-0274-0
ZKOHÁK, E.Zelená svatozářPrahaSociologické nakladatelství200080-85850-86-9
ZJedy, drogy, lékyPrahaAcademia199680-200-0508-0
ZTropické plody: biologie, využití, pěstování a sklizeňPrahaKnižní klub200280-242-0785-0
ZPOLÍVKA, F.Užitkové a pamětihodné rostliny cizích zemíPrahaVolvox Globator199680-7207-025-8
ZUžitkové rostliny jižních zemíPrahaAcademia1989
ZTropické rostlinyPrahaKnižní klub200280-242-0774-5
ZARCIMOVIČOVÁ, J. -- VALÍČEK, P.Čokoláda - pokrm bohůBenešovSTART199980-86231-07-0
ZKoření a jeho léčivé účinkyBenešovStart2005978-80-86231-34-1
ZVALÍČEK, P.Léčivé rostliny a omamné drogyBrnoMendelova zemědělská a lesnická univerzita200380-7157-725-1
ZDLOUHÁ, J. -- RICHTER, M. -- VALÍČEK, P.OvocePrahaAventinum199780-7151-768-2
ZVALÍČEK, P. a kol.Rostlinné omamné drogyBenešovStart200080-86231-09-7
ZHUŠÁK, S. -- TÁBORSKÝ, V. -- VALÍČEK, P.Tropické a subtropické ovoce - pěstování a využitíPrahaBrázda199680-209-0258-9
ZVALÍČEK, P. a kol.Užitkové rostliny tropů a subtropůPrahaAcademia200280-200-0939-6
ZVALÍČEK, P.Vůně čajeBenešovSTART200080-86231-10-0
ZVALÍČEK, P. -- POKLUDA, R.Zelinářství tropů a subtropůBrnoMendelova zemědělská a lesnická univerzita v Brně200480-7157-777-4

Zzákladní literatura
Ddoporučená literatura


Poslední změnu provedla Ing. Alice Malá dne 3. 1. 2019.

Typ výstupu: