Sylabus predmetu BEXP - Blok expertů (LDF - LS 2018/2019)


     ECTS sylabus          Sylabus          Rozvrh          


     Čeština          Angličtina          


Kód předmětu: BEXP
Název v jazyce výuky: Blok expertů
Název česky: Blok expertů
Název anglicky: Experts Block
Způsob ukončení a počet kreditů: zápočet (6 kreditů)
(1 ECTS kredit = 28 hodin studijní zátěže)
Forma výuky/Rozvrhovaná výuka: prezenční, 2/0 (počet hodin přednášek týdně / počet hodin cvičení týdně)
Jazyk výuky: čeština
Typ studia: bakalářský
Semestr: LS 2018/2019
Vyučující: Ing. Josef Cafourek, Ph.D. (přednášející)
Ing. Hana Habrová, Ph.D. (přednášející)
Mgr. Samuel Lvončík (přednášející)
prof. Dr. Ing. Petr Maděra (garant, přednášející, zkoušející)
Ing. Petr Němec, Ph.D. (přednášející)
Ing. Martin Smola (přednášející)
Mgr. Markéta Smrčková (přednášející)
Výchozí předměty: ne (Hospodaření s přírodními zdroji tropických oblastí nebo nyní Hospodaření s přírodními zdroji tropických oblastí)
 
Zaměření předmětu:
Posláním bloku expertů je představit studentům výsledky úspěšně řešených environmentálních projektů v oblastech tropů a subtropů. Seznámit je se způsobem realizace takovýchto problémů, s praktickými úskalími, kterým musí expert čelit. Umožnit studentům konzultace bakalářských prací s odborníky s praktickými zkušenostmi.
 
Obsah předmětu:
1.Sdílení zkušeností expertů z řešení projektů v rozvokových zemích tropů a subtropů (dotace 26/0)
 
Výstupy předmětu:
Všeobecné kompetence:
 
-Dovednosti spojené s využíváním a zpracováním informací
-Etické závazky
-Kapacita přizpůsobovat se novým situacím
-Kapacita vytvářet nové myšlenky (kreativita)
-Pochopení kultur a zvyků v jiných zemích
-Schopnost analýzy a syntézy
-Schopnost aplikace znalosti v praxi
-Schopnost komunikovat s experty v jiném oboru
-Schopnost organizace a plánování
-Schopnost práce v mezinárodním kontextu
-Schopnost pracovat v interdisciplinárním týmu
-Schopnost řešit problémy
-Schopnost samostatné práce
-Tvorba projektů a jejich management
-Týmová práce

Oborově specifické kompetence:
 
-Schopnost aplikovat profesní znalosti pro řešení praktických lesnických problémů.
-Znalost pracovních postupů
-Znalost specifik působení ekologických faktorů v tropech
-Znalosti specifik rozvojové spolupáce v ČR a ve světě

Typ předmětu: povinný
Ročník: Předmět může být studován libovolně v průběhu studia.
Pracovní stáže: Není vyžadována žádná povinná pracovní stáž.
Doporučené moduly studia: -
 
Aktivity a studijní zátěž (počet hodin studijní zátěže):
DruhPrezenční studium
Přímá výuka
     přednáška26 h
     odborná exkurze28 h
Samostudium
     příprava na průběžné hodnocení58 h
     zpracování projektů56 h
Celkem168 h
 
Požadavky na ukončení:
K zápočtu bude požadována 75% účast na přednáškách a aktivní účast v diskuzích k přednáškám
 
Literatura:
TypAutorNázevMísto vydáníNakladatelRokISBN
ZPAVLIŠ, J. -- HAVRÁNEK, F.Activity report of the Project TCP CEH/2902 (A) "Sustainable Utilization of Agricultural Abandoned Land" in the period of 2004Rome
ZHAVRÁNEK, F. -- PAVLIŠ, J.Alternative utilisation of agricultural land: the Czech approach to management of natural resourcesPrahaRembrandt press2007
ZPAVLIŠ, J. -- HABROVÁ, H.Conserving Biodiversity of Socotra Island via Improved Food Security through Plant CultivationBrno
ZPAVLIŠ, J.Final Report for CIDA on the trilateral project "Conserving Biodiversity of Socotra Island
ZPAVLIŠ, J.Notes on Yemeni drylands and woodland reconstruction effort on Soqotra Island2008ISSN 0276-2056
ZMADĚRA, P. -- PAVLIŠ, J.Úspěchy českého lesnictví na Sokotře2008ISSN 0322-9254
ZVÁCLAV, E.Přínos českých lesníků v poznání a rozvoji světového tropického a subtropického lesnictvíPrahaČeská zemědělská univerzita v Praze, Fakulta lesnická a environmentální2007978-80-213-1655-3
DBuček, A., Pavliš, J., et al. (2002): Final Report of the Project „Creating an ecological network and agroforestry, educational and cultural doorway for sustainable development of Socotra Island (Republic of Yemen)“. Ms, Praha. 233 pp.
DPavliš, J., Habrová, H. (eds.) (2004): Tvorba ekologické sítě, agrolesnická, kulturní a výchovná východiska trvale udržitelného rozvoje ostrova Sokotra. Oponovaná závěrečná zpráva o výsledcích řešení projektu v letech 2002-2004. Ms. MZLU v Brně, MZe, 158 s.,5 příloh
DPavliš, J. (2003): Expert analyses of the Land Cover/ Land use classification systems of Myanmar and Vietnam. 75 p.; FAO TCP-RAS-2904 (A)

Zzákladní literatura
Ddoporučená literatura


Poslední změnu provedla Ing. Alice Malá dne 3. 1. 2019.

Typ výstupu: