Sylabus predmetu BEXP - Blok expertů (LDF - LS 2018/2019)


     Čeština          Angličtina          


Kód předmětu: BEXP
Název předmětu česky:
Blok expertů
Název předmětu anglicky:
Experts Block
Semestr:
LS 2018/2019
Způsob ukončení a počet kreditů:
zápočet (6 kreditů)
Forma výuky a dotace hodin: prezenční, 2/0 (počet hodin přednášek týdně / počet hodin cvičení týdně)
Stupeň studia:
bakalářský
Typ předmětu:
povinný
Typ výuky předmětu:
normální
Možnost studia předmětu během zahraniční mobility:
-- obsah této položky nebyl definován --
Jazyk výuky:
čeština
Garant předmětu:
prof. Dr. Ing. Petr Maděra
Garantující ústav:
Fakulta:
Vyučující: Ing. Josef Cafourek, Ph.D. (přednášející)
Ing. Hana Habrová, Ph.D. (přednášející)
Mgr. Samuel Lvončík (přednášející)
prof. Dr. Ing. Petr Maděra (garant, přednášející, zkoušející)
Ing. Petr Němec, Ph.D. (přednášející)
Ing. Martin Smola (přednášející)
Mgr. Markéta Smrčková (přednášející)
Prerekvizity:
ne (Hospodaření s přírodními zdroji tropických oblastí nebo nyní Hospodaření s přírodními zdroji tropických oblastí)
 
Rozvrh v aktuálním období:
-- obsah této položky nebyl definován --
 
Cíl předmětu a studijní výstupy:
Posláním bloku expertů je představit studentům výsledky úspěšně řešených environmentálních projektů v oblastech tropů a subtropů. Seznámit je se způsobem realizace takovýchto problémů, s praktickými úskalími, kterým musí expert čelit. Umožnit studentům konzultace bakalářských prací s odborníky s praktickými zkušenostmi.
 
Obsah předmětu:
1.Sdílení zkušeností expertů z řešení projektů v rozvokových zemích tropů a subtropů (dotace 26/0)
Studijní aktivity a metody výuky:
Druh
Prezenční studium
přednáška
26 h
odborná exkurze
28 h
příprava na průběžné hodnocení
58 h
zpracování projektů56 h
Celkem168 h
 
Požadavky na ukončení:
K zápočtu bude požadována 75% účast na přednáškách a aktivní účast v diskuzích k přednáškám
 
Rozložení požadavků na ukončení:
Druh
Prezenční studium
Celkem
0 %
 
Studijní literatura a zdroje:
Základní:
PAVLIŠ, J. -- HAVRÁNEK, F. Activity report of the Project TCP CEH/2902 (A) "Sustainable Utilization of Agricultural Abandoned Land" in the period of 2004. , verze 1. Rome. 2004.
HAVRÁNEK, F. -- PAVLIŠ, J. Alternative utilisation of agricultural land: the Czech approach to management of natural resources. Praha: Rembrandt press, 2007. 145 s.
PAVLIŠ, J. -- HABROVÁ, H. Conserving Biodiversity of Socotra Island via Improved Food Security through Plant Cultivation.  Brno. 2006.
PAVLIŠ, J. Final Report for CIDA on the trilateral project "Conserving Biodiversity of Socotra Island. 2006.
PAVLIŠ, J. Notes on Yemeni drylands and woodland reconstruction effort on Soqotra Island. ISTF News. 2008. sv. 29, č. 4, s. 8--11. ISSN 0276-2056.
MADĚRA, P. -- PAVLIŠ, J. Úspěchy českého lesnictví na Sokotře. Lesnická práce. 2008. sv. 87, č. 1, s. 68--72. ISSN 0322-9254.
VÁCLAV, E. Přínos českých lesníků v poznání a rozvoji světového tropického a subtropického lesnictví. Praha: Česká zemědělská univerzita v Praze, Fakulta lesnická a environmentální, 2007. 95 s. ISBN 978-80-213-1655-3.

Doporučená:
Buček, A., Pavliš, J., et al. (2002): Final Report of the Project „Creating an ecological network and agroforestry, educational and cultural doorway for sustainable development of Socotra Island (Republic of Yemen)“. Ms, Praha. 233 pp.
Pavliš, J., Habrová, H. (eds.) (2004): Tvorba ekologické sítě, agrolesnická, kulturní a výchovná východiska trvale udržitelného rozvoje ostrova Sokotra. Oponovaná závěrečná zpráva o výsledcích řešení projektu v letech 2002-2004. Ms. MZLU v Brně, MZe, 158 s.,5 příloh
Pavliš, J. (2003): Expert analyses of the Land Cover/ Land use classification systems of Myanmar and Vietnam. 75 p.; FAO TCP-RAS-2904 (A)

Zařazení předmětu ve studijních plánech v aktuálním období:
Obor B-LES-TROP Hospodaření s přírodními zdroji tropických a subtropických oblastí, prezenční forma, počáteční období ZS 2016/2017
 
Vyučován v předchozích obdobích:
Místo výuky:
Brno


Poslední změnu provedla Ing. Alice Malá dne 3. 1. 2019.

Typ výstupu: