Sylabus predmetu HULS - Hospodářská úprava lesa (LDF - LS 2018/2019)


     ECTS sylabus          Sylabus          Rozvrh          


     Čeština          Angličtina          


Kód předmětu: HULS
Název v jazyce výuky: Hospodářská úprava lesů
Název česky: Hospodářská úprava lesa
Název anglicky: Forest Management
Způsob ukončení a počet kreditů: zkouška (5 kreditů)
(1 ECTS kredit = 28 hodin studijní zátěže)
Forma výuky/Rozvrhovaná výuka: prezenční, 2/3/3 (h týdně/h týdně/dny v semestru) (počet hodin přednášek týdně / počet hodin cvičení týdně)
kombinovaná, 28/0/0 (h/h/dny v semestru) (počet hodin přednášek za období / počet hodin cvičení za období)
Jazyk výuky: čeština
Typ studia: bakalářský
Semestr: LS 2018/2019
Vyučující: doc. Dr. Ing. Jan Kadavý (cvičící, garant, přednášející)
Ing. Michal Kneifl, Ph.D. (cvičící, přednášející, zkoušející)
Ing. Barbora Uherková, Ph.D. (cvičící)
Výchozí předměty: ne Hospodářská úprava lesa
 
Zaměření předmětu:
Cílem předmětu je objasnit základní principy tvorby lesního hospodářského plánu, naučit studenty rozumět lesnickým mapám a výstupům hospodářské úpravy lesa, pomoci získat jim schopnost analyzovat digitální data LHP a stanovit výši výnosu z lesa (etát) kombinací adekvátních metod.

 
Obsah předmětu:
1.HÚL - historický vývoj, legislativa, instituce (dotace 2/0)
2.Rámcové lesnické plánování (dotace 4/9)
 
a.Přírodní členění lesního ekosystému, lesnická hospodářská geografie
b.Tvorba hospodářských souborů, resp. typů vývoje lesa, rámcové plánování

3.Hospodářská úprava lesa věkových tříd (dotace 8/12)
 
a.Úvod, historický kontext, prvky současné HÚL
b.Prostorová úprava lesa -- obsah, řešení, historický vývoj, specifika prostorové úpravy ve strukturně bohatých lesích
c.Časová úprava lesa -- obsah, řešení, historický vývoj
d.Těžební úprava -- obsah, řešení, historický vývoj, specifika těžební úpravy ve strukturně bohatých lesích

4.Obsah, náležitosti a principy tvorby LHP. (dotace 4/9)
 
a.Součásti LHP
b.Postup tvorby LHP
c.Schvalování LHP
d.Instituce v HÚL

5.Národní inventarizace lesů ČR (dotace 2/0)
 
Výstupy předmětu:
Všeobecné kompetence:
 
-Dovednosti spojené s využíváním a zpracováním informací
-Kapacita vytvářet nové myšlenky (kreativita)
-Schopnost analýzy a syntézy
-Schopnost komunikovat s experty v jiném oboru
-Schopnost organizace a plánování
-Schopnost samostatné práce
-Vědecko-výzkumné dovednosti
-Základní profesní znalosti

Oborově specifické kompetence:
 
-Schopnost analyzovat digitální data LHP
-Schopnost kriticky posoudit validitu dat LHP
-Schopnost rozumět údajům lesních hospodářských plánů

Typ předmětu: povinný
Ročník: Předmět může být studován libovolně v průběhu studia.
Pracovní stáže: Není vyžadována žádná povinná pracovní stáž.
Doporučené moduly studia: -
 
Aktivity a studijní zátěž (počet hodin studijní zátěže):
DruhPrezenční studiumKombinované studium
Přímá výuka
     přednáška20 h0 h
     cvičení30 h0 h
     práce v terénu24 h0 h
     konzultace0 h20 h
Samostudium
     příprava na zkoušku25 h50 h
     příprava na průběžný test16 h30 h
     zpracování seminární práce25 h40 h
Celkem140 h140 h
 
Požadavky na ukončení:
Předmět je ukončen písemnou zkouškou poté, co student odevzdal a obhájil seminární práci. Zkouškový test absolvuje úspěšně, pokud zodpoví správně minimálně 70 % všech otázek.
 
Literatura:
TypAutorNázevMísto vydáníNakladatelRokISBN
ZKADAVÝ, J. -- KNEIFL, M.Výukový web předmětu HÚL1
ZSIMON, J. -- KADAVÝ, J. -- MACKŮ, J.Hospodářská úprava lesůBrnoMendelova zemědělská a lesnická univerzita199880-7157-327-2
ZPRIESOL, A. -- POLÁK, L.Hospodárska úprava lesovBratislavaPríroda199180-07-00430-0

Zzákladní literatura
Ddoporučená literatura


Poslední změnu provedla Ing. Alice Malá dne 27. 2. 2019.

Typ výstupu: