Sylabus predmetu SBZ - Státní bakalářská zkouška (LDF - LS 2018/2019)


     ECTS sylabus          Sylabus          Rozvrh          Sylabus 2020          


     Čeština          Angličtina          


Kód předmětu: SBZ
Název v jazyce výuky: -- obsah této položky nebyl definován --
Název česky: Státní bakalářská zkouška
Název anglicky: State Bachelor Examination
Způsob ukončení a počet kreditů: státní bakalářská zkouška (0 kreditů)
(1 ECTS kredit = 28 hodin studijní zátěže)
Forma výuky/Rozvrhovaná výuka: prezenční, 0/0 (počet hodin přednášek týdně / počet hodin cvičení týdně)
kombinovaná, 0/0 (počet hodin přednášek za období / počet hodin cvičení za období)
Jazyk výuky: čeština
Typ studia: -- obsah této položky nebyl definován --
Semestr: LS 2018/2019
Vyučující: Mgr. Zuzana Paschová, Ph.D. (garant)
Výchozí předměty: žádné
 
Zaměření předmětu:
-- obsah této položky nebyl definován --
 
Obsah předmětu:
V této jazykové variantě není obsah předmětu vložen.
 
Výstupy předmětu:
Všeobecné kompetence:
 
-Dovednosti spojené s využíváním a zpracováním informací
-Interpersonální dovednosti
-Kapacita vytvářet nové myšlenky (kreativita)
-Odhodlání k úspěchu
-Schopnost analýzy a syntézy
-Schopnost komunikace slovem a písmem v rodném jazyce
-Schopnost kritiky a sebekritiky
-Schopnost řešit problémy
-Schopnost samostatné práce
-Tvorba projektů a jejich management
-Uvědomění si konceptu kvality
-Vědecko-výzkumné dovednosti
-Základní profesní znalosti

Oborově specifické kompetence:
 
-Interpretace výsledků analýzy dat
-Schopnost aplikovat profesní znalosti pro řešení praktických lesnických problémů.
-Schopnost soustředit se na podstatu problému a odhlédnutí od vedlejších faktorů.
-Základní prezentační dovednosti
-Zvýšení úrovně grafického projevu.

Typ předmětu: povinný
Ročník: Předmět může být studován libovolně v průběhu studia.
Pracovní stáže: Není vyžadována žádná povinná pracovní stáž.
Doporučené moduly studia: -
 
Aktivity a studijní zátěž (počet hodin studijní zátěže):
DruhPrezenční studiumKombinované studium
Celkem0 h0 h
 
Požadavky na ukončení:
žádné
 
Literatura:
-- obsah této položky nebyl definován --


Poslední změnu provedla Ing. Alice Malá dne 20. 5. 2019.

Typ výstupu: