Sylabus předmětu HUD - Hydrotermická úprava dřeva (LDF - LS 2018/2019)Help


     ECTS sylabus          Sylabus          Rozvrh          


     Čeština          Angličtina          


Kód předmětu: HUD
Název v jazyce výuky: Hydrotermická úprava dřeva
Název česky: Hydrotermická úprava dřeva
Název anglicky: Hydrothermal Modification of Wood
Způsob ukončení a počet kreditů: zkouška (4 kredity)
(1 ECTS kredit = 28 hodin studijní zátěže)
Forma výuky/Rozvrhovaná výuka: prezenční, 2/2/1 (h týdně/h týdně/dny v semestru) (počet hodin přednášek týdně / počet hodin cvičení týdně)
kombinovaná, 12/0/0 (h/h/dny v semestru) (počet hodin přednášek za období / počet hodin cvičení za období)
Jazyk výuky: čeština
Typ studia: bakalářský
Semestr: LS 2018/2019
Vyučující: Ing. Aleš Dejmal, Ph.D. (garant, přednášející, zkoušející)
Ing. Jakub Dömény, Ph.D. (cvičící)
Ing. Radim Rousek (cvičící)
Ing. Pavlína Suchomelová (cvičící)
Výchozí předměty: ne HUDV a ne Hydrotermická úprava dřeva
 
Zaměření předmětu:
Seznámit studenta s hlavními principy snižování vlhkosti a úpravy vlastností dřeva a s technickými prostředky určenými k hyrotermické úpravě dřeva. Naučit studenta objektivně zkoumat a hodnotit kvalitu vysušeného materiálu a navrhovat případná opatření na změnu zjištěného stavu. Naučit studenta využívat získané informace při hodnocení vhodnosti jednotlivých postupů a volbě zařízení pro specifické potřeby. Seznámit studenta s novými trendy vývoje a výzkumu v oblasti hydrotermické úpravy dřeva (modelování procesu sušení řeziva a konstrukce sušáren, modifikace vlastností dřeva pomocí hydrotermické úpravy). Absolvent by měl běžně používat odbornou terminologii v oblasti sušení a hydrotermické úpravy dřeva.
 
Obsah předmětu:
1.Hydrotermická úprava dřeva (dotace 2/1)
 
a.Charakteristika hydrotermické úpravy dřeva
b.Zařazení do oblasti zpracování dřeva
c.Sušení, paření a vaření dřeva

2.Problematika sušení řeziva (dotace 2/1)
 
a.Důvody sušení řeziva
b.Vývoj sušení řeziva
c.Pozitiva a negativa snižování vlhkosti dřeva

3.Mechanismus sušení dřeva (dotace 2/1)
 
a.Charakteristika sušeného materiálu (vnitřní faktory sušení)
b.Přítomnost vody ve dřevě
c.Teorie sorpce
d.Sušící prostředí (vnější faktory sušení)

4.Přirozené sušení řeziva (dotace 2/1)
 
a.Charakteristika přirozeného sušení řeziva
b.Faktory ovlivňující přirozené sušení řeziva
c.Specifická hlediska přirozeného sušení vybraných dřev

5.Umělé sušení řeziva (dotace 2/1)
 
a.Charakteristika umělého sušení řeziva
b.Základní definice
c.Způsoby umělého sušení
d.Sušící řády
e.Poškození struktury dřeva vlivem sušení
f.Hodnocení kvality vysušeného řeziva

6.Konvekční sušení řeziva v komorové sušárně (dotace 2/1)
 
a.Typologie komorových sušáren
b.Konstrukce a vybavení komorových sušáren
c.Vysokoteplotní sušení
d.Výsledná kvalita vysušeného řeziva

7.Automatizace procesu sušení řeziva (dotace 2/1)
 
a.Požadavky na činnost řídících systémů sušáren
b.Automatizace řízení procesu sušení řeziva
c.Alternativní způsoby řízení procesu sušení řeziva

8.Předsoušení řeziva (dotace 2/1)
 
a.Charakteristika předsoušení řeziva
b.Předsušárny řeziva
c.Kombinace způsobů sušení řeziva

9.Kontinuální sušení řeziva (dotace 2/1)
 
a.Podstata kontinuálního sušení řeziva
b.Konstrukce tunelových sušáren
c.Výsledná kvalita vysušeného řeziva

10.Sušení kondenzační (dotace 2/1)
 
a.Podstata sušení řeziva v kondenzačních sušárnách
b.Konstrukce a řízení, charakteristika tepelného čerpadla kondenzačních sušáren řeziva
c.Průběh terodynamických změn chladiva při sušení řeziva v kondenzační sušárně řeziva
d.Výsledná kvalita vysušeného řeziva

11.Sušení vakuové (dotace 2/1)
 
a.Princip vakuového sušení řeziva
b.Konstrukce a řízení vakuových sušáren
c.Výsledná kvalita vysušeného řeziva

12.Sušení mikrovlnné (dotace 2/1)
 
a.Princip mikrovlnného ohřevu řeziva
b.Konstrukce a řízení mikrovlnných sušáren
c.Výsledná kvalita vysušeného řeziva

13.Ostatní způsoby sušení (dotace 2/1)
 
a.Kombinace spůsobů sušení řeziva
b.Alternativní způsoby sušení řeziva

 
Výstupy předmětu:
Všeobecné kompetence:
 
-Dovednosti spojené s využíváním a zpracováním informací
-Schopnost aplikace znalosti v praxi
-Schopnost komunikovat s experty v jiném oboru
-Základní profesní znalosti

Oborově specifické kompetence:
 
-Schopnost hodnotit výsledek procesu sušení dřeva b
-Schopnost navrhnout způsob sušení nebo modifikace dřeva
-Schopnost ovlivňovat rychlost a kvalitu procesu umělého sušení řeziva
-Schopnost ovlivňovat rychlost a kvalitu přirozeného sušení řeziva

Typ předmětu: povinný
Ročník: Předmět může být studován libovolně v průběhu studia.
Pracovní stáže: Není vyžadována žádná povinná pracovní stáž.
Doporučené moduly studia: -
 
Aktivity a studijní zátěž (počet hodin studijní zátěže):
DruhPrezenční studiumKombinované studium
Přímá výuka
     přednáška28 h0 h
     cvičení14 h0 h
     konzultace0 h16 h
Samostudium
     příprava na zkoušku30 h42 h
     příprava na průběžné hodnocení0 h44 h
     příprava na průběžný test9 h0 h
     příprava prezentace6 h0 h
     zpracování projektů20 h10 h
     zpracování seminární práce5 h0 h
Celkem112 h112 h
 
Požadavky na ukončení:
Obhájená semestrální práce, odevzdaná seminární práce, úspěšný test (60% úspěšnost), zapsaný zápočet, ústní zkouška (los ze 14 hlavních oblastí).
 
Literatura:
TypAutorNázevMísto vydáníNakladatelRokISBN
ZPOŽGAJ, A. -- CHOVANEC, D. -- KURJATKO, S. -- BABIAK, M.Štruktúra a vlastnosti drevaBratislavaPríroda199380-07-00600-1
ZHORÁČEK, P.Fyzikální a mechanické vlastnosti dřeva I.BrnoMendelova zemědělská a lesnická univerzita v Brně199880-7157-347-7
ZTREBULA, P.Sušenie a hydrotermická úprava drevaZvolenTechnická univerzita vo Zvolene200280-228-1182-3
ZZáklady hydrotermické úpravy a ochrany dřevaBrnoMendelova zemědělská a lesnická univerzita v Brně199580-7157-163-6
ZVysoušení dřevaPrahaSNTL1954
ZPELEŠKA, K.Přirozené sušení řezivaPrahaSNTL1963
DTransport Processes in WoodBerlinSpringer-Verlag19843-504-12574-4
DKOLLMANN, F.Technologie des Holzes und der HolzwerkstoffeBerlinSpringer-Verlag1951
DKEEY, R. -- WALKER, J.Kiln-Drying of LumberBerlinSpringer Verlag20003-540-66137-9
DČSN P ENV 14464 (49 0646) Řezivo - Metoda stanovení zkornatění. ČNI, Praha 2002
DČSN 49 0650 Uskladňování pilařských výrobků pro přirozené sušení. ČNI, Praha 1994
DON 49 0651 Umělé sušení řeziva. Úřad pro normalizaci a měřění, Praha 1989

Zzákladní literatura
Ddoporučená literatura


Poslední změnu provedla Ing. Alice Malá dne 3. 1. 2019.

Typ výstupu: