Sylabus předmětu UDSAT - Užitková dřeva subtropů a tropů (LDF - LS 2018/2019)Help


     ECTS sylabus          Sylabus          Rozvrh          


     Čeština          Angličtina          


Kód předmětu: UDSAT
Název v jazyce výuky: Užitková dřeva subtropů a tropů
Název česky: Užitková dřeva subtropů a tropů
Název anglicky: Commercial Timber Subtropics and Tropics
Způsob ukončení a počet kreditů: zkouška (6 kreditů)
(1 ECTS kredit = 28 hodin studijní zátěže)
Forma výuky/Rozvrhovaná výuka: prezenční, 2/2 (počet hodin přednášek týdně / počet hodin cvičení týdně)
Jazyk výuky: čeština
Typ studia: bakalářský
Semestr: LS 2018/2019
Vyučující: doc. Ing. Vladimír Gryc, Ph.D. (cvičící, přednášející, zkoušející)
doc. Ing. Hanuš Vavrčík, Ph.D. (cvičící, garant, přednášející, zkoušející)
Výchozí předměty: žádné
 
Zaměření předmětu:
Znalost makroskopické a mikroskopické stavby dřev (včetně schopnosti praktického určení dřev). Přehled základních vlastností dřev lesnicky a dřevařsky významných dřevin subtropů a tropů zejména ve vztahu k jejich praktickému využití. Tyto znalosti uplatňovat v kontextu s problematikou hospodaření v lesích a ochranou ekosystémů těchto oblastí.
 
Obsah předmětu:
1.Makroskopická stavba dřeva (dotace 4/2)
2.Chemické složení dřeva (dotace 2/0)
3.Struktura dřeva na buněčné úrovni (dotace 4/2)
4.Faktory ovlivňující xylogenezi a floémogenezi (dotace 2/0)
5.Vady dřeva -- příčiny vzniku a jejich vliv na kvalitu dřeva (dotace 2/0)
6.Přehled fyzikálních a mechanických vlastností dřeva (dotace 6/0)
7.Přehled nedestruktivních a destruktivních metod pro určení kvality dřeva (dotace 2/0)
8.Vliv lesnických opatření na kvalitu dřeva (dotace 2/0)
9.Vliv struktury dřeva na biomechaniku stromu (dotace 2/0)
10.Trvanlivost a základy ochrany surového dříví (dotace 2/0)
11.Charakteristika lesů tropického a subtropického pásma (dotace 0/4)
12.Obchod s tropickými dřevy (dotace 0/2)
13.Vybraná tropická dřeva -- Afrika (dotace 0/8)
14.Vybraná tropická dřeva -- JV Asie (dotace 0/6)
15.Vybraná tropická dřeva -- Latinská Amerika (dotace 0/6)
 
Výstupy předmětu:
Všeobecné kompetence:
 
-Dovednosti spojené s využíváním a zpracováním informací
-Etické závazky
-Kapacita k učení se
-Kapacita přizpůsobovat se novým situacím
-Podnikatelský duch
-Pochopení kultur a zvyků v jiných zemích
-Schopnost analýzy a syntézy
-Schopnost aplikace znalosti v praxi
-Schopnost komunikace slovem a písmem v rodném jazyce
-Schopnost komunikovat s experty v jiném oboru
-Schopnost práce v mezinárodním kontextu
-Schopnost pracovat v interdisciplinárním týmu
-Schopnost samostatné práce
-Vědecko-výzkumné dovednosti
-Základní všeobecné znalosti

Oborově specifické kompetence:
 
- Schopnost identifikovat neevropské druhy dřev na makroskopické úrovni
-Schopnost identifikovat neevropské druhy dřev na mikroskopické úrovni
-Schopnost identifikovat vady dřeva
-Schopnost pracovat s mikroskopem
-Znalost chemického složení dřeva
-Znalost základních fyzikálních a mechanických vlastností dřeva.

Typ předmětu: povinný
Ročník: Předmět může být studován libovolně v průběhu studia.
Pracovní stáže: Není vyžadována žádná povinná pracovní stáž.
Doporučené moduly studia: -
 
Aktivity a studijní zátěž (počet hodin studijní zátěže):
DruhPrezenční studium
Přímá výuka
     přednáška28 h
     cvičení28 h
Samostudium
     příprava na zkoušku72 h
     příprava na průběžné hodnocení40 h
Celkem168 h
 
Požadavky na ukončení:
zápočet
- 80% účast na cvičeních
- 2 testy v průběhu semestru (max. 40 bodů za oba testy, požadováno min. 21 bodů)
- praktické poznávání dřev -- makroskopické vzorky nejvýznamnějších tropických dřev (nutno určit 8 z 10)
- seminární práce -- identifikace neznámých vzorků tropických dřev na mikroskopické úrovni

zkouška
1. část: e-test
- předpoklad: splněný zápočet
- forma: elektronický test v UIS
- doba trvání: 30 min.
- počet otázek: 40
- hodnocení: min. 70 %

2. část: ústní
- hodnocení: min. 60 %
 
Literatura:
TypAutorNázevMísto vydáníNakladatelRokISBN
ZGANDELOVÁ, L. -- ŠLEZINGEROVÁ, J. -- HORÁČEK, P.Nauka o dřevěBrnoMendelova zemědělská a lesnická univerzita v Brně2009978-80-7375-312-2
ZVALÍČEK, P. a kol.Užitkové rostliny tropů a subtropůPrahaAcademia200280-200-0939-6
ZWAGENFÜHR, R.Dřevo: obrazový lexikonPrahaGrada200280-247-0346-7
ZŠLEZINGEROVÁ, J. -- GANDELOVÁ, L. -- GRYC, V. -- MAZAL, P. -- VAVRČÍK, H.Lexikon vybraných tropických dřev - multimediální výukové texty
DWoods of the world: the multimedia source for information on woodBurlington, USA3-540-14697-0
DWAGENFÜHR, R. -- SCHEIBER, C.HolzatlasLeipzigVEB Fachbuchverlag1974
DBEGEMANN, H F.Lexikon der NutzhölzerMeringVerlag und Fachbuchdienst Emmi Kittel1963
DHURDA, B.Doporučené názvosloví exotického dřívíPrahaSNTL 1983
DPATTERSON, D.Commercial timbers of the worldAldershotGower Technical Press1988

Zzákladní literatura
Ddoporučená literatura


Poslední změnu provedla Ing. Alice Malá dne 3. 1. 2019.

Typ výstupu: