Sylabus předmětu UDSAT - Užitková dřeva subtropů a tropů (LDF - LS 2018/2019)Help


     Čeština          Angličtina          


Kód předmětu:
UDSAT
Název předmětu česky:
Užitková dřeva subtropů a tropů
Název předmětu anglicky:
Commercial Timber Subtropics and Tropics
Semestr:
LS 2018/2019
Způsob ukončení a počet kreditů:
zkouška (6 kreditů)
Forma výuky a dotace hodin:
prezenční, 2/2 (počet hodin přednášek týdně / počet hodin cvičení týdně)
Stupeň studia: bakalářský
Typ předmětu:
povinný
Typ výuky předmětu:
normální
Možnost studia předmětu během zahraniční mobility:
-- obsah této položky nebyl definován --
Jazyk výuky:
čeština
Garant předmětu: doc. Ing. Hanuš Vavrčík, Ph.D.
Garantující ústav:
Ústav nauky o dřevě a dřevařských technologií (LDF)
Fakulta:
Vyučující:
prof. Ing. Vladimír Gryc, Ph.D. (cvičící, přednášející, zkoušející)
doc. Ing. Hanuš Vavrčík, Ph.D. (cvičící, garant, přednášející, zkoušející)
Prerekvizity: žádné
 
Rozvrh v aktuálním období:
-- obsah této položky nebyl definován --
 
Cíl předmětu a studijní výstupy:
Znalost makroskopické a mikroskopické stavby dřev (včetně schopnosti praktického určení dřev). Přehled základních vlastností dřev lesnicky a dřevařsky významných dřevin subtropů a tropů zejména ve vztahu k jejich praktickému využití. Tyto znalosti uplatňovat v kontextu s problematikou hospodaření v lesích a ochranou ekosystémů těchto oblastí.
 
Obsah předmětu:
1.
Makroskopická stavba dřeva (dotace 4/2)
2.Chemické složení dřeva (dotace 2/0)
3.Struktura dřeva na buněčné úrovni (dotace 4/2)
4.
Faktory ovlivňující xylogenezi a floémogenezi (dotace 2/0)
5.
Vady dřeva -- příčiny vzniku a jejich vliv na kvalitu dřeva (dotace 2/0)
6.Přehled fyzikálních a mechanických vlastností dřeva (dotace 6/0)
7.
Přehled nedestruktivních a destruktivních metod pro určení kvality dřeva (dotace 2/0)
8.
Vliv lesnických opatření na kvalitu dřeva (dotace 2/0)
9.Vliv struktury dřeva na biomechaniku stromu (dotace 2/0)
10.Trvanlivost a základy ochrany surového dříví (dotace 2/0)
11.
Charakteristika lesů tropického a subtropického pásma (dotace 0/4)
12.
Obchod s tropickými dřevy (dotace 0/2)
13.
Vybraná tropická dřeva -- Afrika (dotace 0/8)
14.
Vybraná tropická dřeva -- JV Asie (dotace 0/6)
15.
Vybraná tropická dřeva -- Latinská Amerika (dotace 0/6)
Studijní aktivity a metody výuky:
Druh
Prezenční studium
přednáška
28 h
cvičení
28 h
příprava na zkoušku
72 h
příprava na průběžné hodnocení
40 h
Celkem
168 h
 
Požadavky na ukončení:
zápočet
- 80% účast na cvičeních
- 2 testy v průběhu semestru (max. 40 bodů za oba testy, požadováno min. 21 bodů)
- praktické poznávání dřev -- makroskopické vzorky nejvýznamnějších tropických dřev (nutno určit 8 z 10)
- seminární práce -- identifikace neznámých vzorků tropických dřev na mikroskopické úrovni

zkouška
1. část: e-test
- předpoklad: splněný zápočet
- forma: elektronický test v UIS
- doba trvání: 30 min.
- počet otázek: 40
- hodnocení: min. 70 %

2. část: ústní
- hodnocení: min. 60 %
 
Rozložení požadavků na ukončení:
Druh
Prezenční studium
Celkem
0 %
 
Studijní literatura a zdroje:
Základní:
GANDELOVÁ, L. -- ŠLEZINGEROVÁ, J. -- HORÁČEK, P. Nauka o dřevě. 3. vyd. Brno: Mendelova zemědělská a lesnická univerzita v Brně, 2009. 176 s. ISBN 978-80-7375-312-2.
VALÍČEK, P. a kol. Užitkové rostliny tropů a subtropů. 2. vyd. Praha: Academia, 2002. 486 s. ISBN 80-200-0939-6.
WAGENFÜHR, R. Dřevo: obrazový lexikon. 1. vyd. Praha: Grada, 2002. 347 s. ISBN 80-247-0346-7.
ŠLEZINGEROVÁ, J. -- GANDELOVÁ, L. -- GRYC, V. -- MAZAL, P. -- VAVRČÍK, H. Lexikon vybraných tropických dřev - multimediální výukové texty.  [online]. 2003. URL: http://wood.mendelu.cz/nod/e107_cz/nod_plugins/projects/tropicka_dreva/index.htm.

Doporučená:
Woods of the world: the multimedia source for information on wood.  [jiný]. Burlington, USA. 1997. ISBN 3-540-14697-0.
WAGENFÜHR, R. -- SCHEIBER, C. Holzatlas. 1. vyd. Leipzig: VEB Fachbuchverlag, 1974. 690 s.
BEGEMANN, H F. Lexikon der Nutzhölzer. Mering: Verlag und Fachbuchdienst Emmi Kittel, 1963. 1181 s.
HURDA, B. Doporučené názvosloví exotického dříví. Praha: SNTL , 1983. 105 s.
PATTERSON, D. Commercial timbers of the world. Aldershot: Gower Technical Press, 1988. 339 s.

Zařazení předmětu ve studijních plánech v aktuálním období:
Obor B-LES-TROP Hospodaření s přírodními zdroji tropických a subtropických oblastí, prezenční forma, počáteční období ZS 2017/2018
 
Vyučován v předchozích obdobích: LS 2019/2020, LS 2017/2018, LS 2016/2017, LS 2015/2016, LS 2014/2015, ZS 2014/2015 (a starší)
Místo výuky:
Brno


Poslední změnu provedla Ing. Alice Malá dne 3. 1. 2019.

Typ výstupu: