Sylabus predmetu KTEC - Komplexní terénní cvičení (LDF - LS 2018/2019)


     Čeština          Angličtina          


Kód předmětu:
KTEC
Název předmětu česky: Komplexní terénní cvičení
Název předmětu anglicky:
Comprehensive Field Course
Semestr:
LS 2018/2019
Způsob ukončení a počet kreditů: zápočet (3 kredity)
Forma výuky a dotace hodin:
prezenční, 0/0/4 (h týdně/h týdně/dny v semestru) (počet hodin přednášek týdně / počet hodin cvičení týdně)
Stupeň studia:
bakalářský
Typ předmětu:
povinný
Typ výuky předmětu:
normální
Možnost studia předmětu během zahraniční mobility:
-- obsah této položky nebyl definován --
Jazyk výuky:
čeština
Garant předmětu: doc. Dr. Ing. Jan Štykar
Garantující ústav:
Ústav lesnické botaniky, dendrologie a geobiocenologie (LDF)
Fakulta: Lesnická a dřevařská fakulta
Vyučující: doc. Dr. Ing. Jan Štykar (cvičící, garant, přednášející, tutor, zkoušející)
Prerekvizity: žádné
 
Rozvrh v aktuálním období:
-- obsah této položky nebyl definován --
 
Cíl předmětu a studijní výstupy:
Získat praktické dovednosti aplikací znalostí v terénu - v lese a krajině.
 
Obsah předmětu:
1.
Sběr dat (dotace 2/0)
 
a.
Zkusná plocha
b.Tématická mapa

2.
Typologické jednotky (dotace 2/0)
 
a.
Růstové oblasti
b.Vegetační stupně, ekologické řady
c.
Edafické kategorie

Studijní aktivity a metody výuky:
DruhPrezenční studium
práce v terénu
16 h
odborná exkurze
16 h
zpráva z exkurze, výjezdu, praxe
2 h
zpracování protokolů
4 h
zpracování seminární práce46 h
Celkem
84 h
 
Požadavky na ukončení:
Zápočet - vyplněný zápisník z terénu, vyhotovená tématická mapa, znalost diferenciačních znaků typologických jednotek (formou testu).
 
Rozložení požadavků na ukončení:
Druh
Prezenční studium
Celkem
0 %
 
Studijní literatura a zdroje:
Základní:
AMBROS, Z. Praktikum geobiocenologie. 1. vyd. Brno: Mendelova zemědělská a lesnická univerzita, 2003. 97 s. ISBN 80-7157-668-9.
AMBROS, Z. -- ŠTYKAR, J. Geobiocenologie I. Brno: MZLU v Brne, 2004. 80 s. ISBN 80-7157-397-3.
BUČEK, A. -- LACINA, J. Geobiocenologie II. Geobiocenologická typologie krajiny České republiky. Brno: Mendelova zemědělská a lesnická univerzita v Brně, 2007. 251 s. ISBN 978-80-7375-046-6.
PLÍVA, K. Trvale udržitelné obhospodařování lesů podle souborů lesních typů. Brandýs nad Labem: Ústav pro hospodářskou úpravu lesů, s. Brandýs nad Labem: ÚHÚL, 2005. 1 s.
PRŮŠA, E. Pěstování lesů na typologických základech. Kostelec nad Černými lesy: Lesnická práce, 2001. 593 s. ISBN 80-86386-10-4.
RANDUŠKA, D. -- VOREL, J. -- PLÍVA, K. Fytocenológia a lesnícka typológia. 1. vyd. Bratislava: Príroda, 1986. 339 s.
ŠTYKAR, J. Lesnická fytocenologie a typologie. : Část první - fytocenologická. 1. vyd. Brno: Mendelova zemědělská a lesnická univerzita v Brně, 2008. 252 s. ISBN 978-80-7375-144-91.

Zařazení předmětu ve studijních plánech v aktuálním období:
Obor B-LES-TROP Hospodaření s přírodními zdroji tropických a subtropických oblastí, prezenční forma, počáteční období ZS 2017/2018
 
Vyučován v předchozích obdobích:
LS 2019/2020, ZS 2019/2020, LS 2017/2018, LS 2016/2017, LS 2015/2016, LS 2014/2015 (a starší)
Místo výuky:
Brno


Poslední změnu provedla Ing. Alice Malá dne 3. 1. 2019.

Typ výstupu: