Sylabus predmetu KTEC - Komplexní terénní cvičení (LDF - LS 2018/2019)


     ECTS sylabus          Sylabus          Rozvrh          


     Čeština          Angličtina          


Kód předmětu: KTEC
Název v jazyce výuky: Komplexní terénní cvičení
Název česky: Komplexní terénní cvičení
Název anglicky: Comprehensive Field Course
Způsob ukončení a počet kreditů: zápočet (3 kredity)
(1 ECTS kredit = 28 hodin studijní zátěže)
Forma výuky/Rozvrhovaná výuka: prezenční, 0/0/4 (h týdně/h týdně/dny v semestru) (počet hodin přednášek týdně / počet hodin cvičení týdně)
Jazyk výuky: čeština
Typ studia: bakalářský
Semestr: LS 2018/2019
Vyučující: doc. Dr. Ing. Jan Štykar (cvičící, garant, přednášející, tutor, zkoušející)
Výchozí předměty: žádné
 
Zaměření předmětu:
Získat praktické dovednosti aplikací znalostí v terénu - v lese a krajině.
 
Obsah předmětu:
1.Sběr dat (dotace 2/0)
 
a.Zkusná plocha
b.Tématická mapa

2.Typologické jednotky (dotace 2/0)
 
a.Růstové oblasti
b.Vegetační stupně, ekologické řady
c.Edafické kategorie

 
Výstupy předmětu:
Všeobecné kompetence:
 
-Dovednosti spojené s využíváním a zpracováním informací
-Kapacita přizpůsobovat se novým situacím
-Schopnost analýzy a syntézy
-Schopnost organizace a plánování
-Schopnost samostatné práce

Oborově specifické kompetence:
 
-Schopnost aplikovat získané poznatky v managementu lesa a ochraně životního prostředí
-Znalost ekologických nároků dřevin
-Znalost funkcí ekosystému
-Znalost typologického klasifikačního systému
-Znalosti ekologických faktorů
-Znalosti ekologických faktorů, funkcí ekosystémů, vlastností populací

Typ předmětu: povinný
Ročník: Předmět může být studován libovolně v průběhu studia.
Pracovní stáže: Není vyžadována žádná povinná pracovní stáž.
Doporučené moduly studia: -
 
Aktivity a studijní zátěž (počet hodin studijní zátěže):
DruhPrezenční studium
Přímá výuka
     práce v terénu16 h
     odborná exkurze16 h
Samostudium
     zpráva z exkurze, výjezdu, praxe2 h
     zpracování protokolů4 h
     zpracování seminární práce46 h
Celkem84 h
 
Požadavky na ukončení:
Zápočet - vyplněný zápisník z terénu, vyhotovená tématická mapa, znalost diferenciačních znaků typologických jednotek (formou testu).
 
Literatura:
TypAutorNázevMísto vydáníNakladatelRokISBN
ZAMBROS, Z.Praktikum geobiocenologieBrnoMendelova zemědělská a lesnická univerzita200380-7157-668-9
ZAMBROS, Z. -- ŠTYKAR, J.Geobiocenologie IBrnoMZLU v Brne200480-7157-397-3
ZBUČEK, A. -- LACINA, J.Geobiocenologie II. Geobiocenologická typologie krajiny České republikyBrnoMendelova zemědělská a lesnická univerzita v Brně2007978-80-7375-046-6
ZPLÍVA, K.Trvale udržitelné obhospodařování lesů podle souborů lesních typů. Brandýs nad Labem: Ústav pro hospodářskou úpravu lesů, s.Brandýs nad LabemÚHÚL2005
ZPRŮŠA, E.Pěstování lesů na typologických základech. Kostelec nad Černými lesyLesnická práce200180-86386-10-4
ZRANDUŠKA, D. -- VOREL, J. -- PLÍVA, K.Fytocenológia a lesnícka typológiaBratislavaPríroda1986
ZŠTYKAR, J.Lesnická fytocenologie a typologie. : Část první - fytocenologickáBrnoMendelova zemědělská a lesnická univerzita v Brně2008978-80-7375-144-91

Zzákladní literatura
Ddoporučená literatura


Poslední změnu provedla Ing. Alice Malá dne 3. 1. 2019.

Typ výstupu: