Sylabus předmětu OCHD - Ochrana dřeva (LDF - LS 2018/2019)Help


     Čeština          Angličtina          


Kód předmětu:
OCHD
Název předmětu česky:
Ochrana dřeva
Název předmětu anglicky:
Wood Protection
Semestr: LS 2018/2019
Způsob ukončení a počet kreditů: zkouška (4 kredity)
Forma výuky a dotace hodin:
prezenční, 2/1/1 (h týdně/h týdně/dny v semestru) (počet hodin přednášek týdně / počet hodin cvičení týdně)
kombinovaná, 20/0/0 (h/h/dny v semestru) (počet hodin přednášek za období / počet hodin cvičení za období)
Stupeň studia:
bakalářský
Typ předmětu:
povinný
Typ výuky předmětu: normální
Možnost studia předmětu během zahraniční mobility: -- obsah této položky nebyl definován --
Jazyk výuky: čeština
Garant předmětu:
Ing. Jan Baar, Ph.D.
Garantující ústav:
Ústav nauky o dřevě a dřevařských technologií (LDF)
Fakulta: Lesnická a dřevařská fakulta
Vyučující: Ing. Jan Baar, Ph.D. (cvičící, garant, přednášející, zkoušející)
Ing. Petr Čermák, Ph.D. (zkoušející)
Prerekvizity:
žádné
 
Rozvrh v aktuálním období:
-- obsah této položky nebyl definován --
 
Cíl předmětu a studijní výstupy:
Po absolvování je student schopen na základě dosažených poznatků posoudit způsob poškození dřeva a materiálu na bázi dřeva a následně určit účelnou ochranu. Dále vhodnými potupy eliminovat možnost znehodnocení materiálů na bázi dřeva již během výrobního procesu a následnou úpravou i v období funkčnosti konečného výrobku.
Předmět navazuje na znalosti teoretických předmětů, kterými jsou stavba dřeva, fyzikální a mechanické vlastnosti dřeva, organická a anorganická chemie, včetně chemie dřeva a které jsou potřebné pro pochopení principů degradace a následné ochrany dřeva.
 
Obsah předmětu:
1.
Úvod do ochrany dřeva (dotace 2/1)
2.Abiotické faktory (dotace 2/1)
 
a.atmosférická kororze
b.chemická koroze dřeva (vliv působení tekutin na dřevo)

3.
Abiotické faktory (dotace 2/1)
 
a.
termodegradace

4.
Biotičtí škůdci dřeva - dřevoznehodnocující houby (dotace 2/1)
5.
Biotičtí škůdci dřeva - faktory rozvoje dřevoznehodnocujích hub (dotace 2/1)
6.
Biotičtí škůdci dřeva - dřevokazný hmyz (dotace 2/1)
7.
Biotičtí škůdci dřeva - faktory rozvoje dřevokazného hmyzu (dotace 2/1)
8.
Trvanlivost dřeva (dotace 2/1)
9.
Fyzikální ochrana dřeva (dotace 2/1)
10.
Konstrukční ochrana dřeva (dotace 2/1)
11.Chemická ochrana dřeva (dotace 2/1)
12.
Impregnovatelnost a propustnost dřeva (dotace 2/1)
13.
Ochranné prostředky na dřevo (dotace 2/1)
14.
Shrnutí základních poznatků dosažených v předmětu Ochrana dřeva a jejich praktické využití (dotace 2/1)
Studijní aktivity a metody výuky:
Druh
Prezenční studium
Kombinované studium
přednáška
28 h
16 h
cvičení
14 h
0 h
odborná exkurze
8 h
0 h
příprava na zkoušku
25 h
40 h
příprava na průběžný test
17 h26 h
příprava prezentace5 h
0 h
zpracování seminární práce
15 h
30 h
Celkem
112 h
112 h
 
Požadavky na ukončení:
Absolvování hlavního cvičení.
Získání zápočtu - 80% účast na cvičeních, 2 průběžné testy (účast na testu v daném
termínu povinná, maximální počet bodů 40, nutnost získat minimálně 21 bodů), zpracování naměřených dat ze cvičení do seminární práce a její obhajoba formou prezentace. Zápočet je povinný k připuštění ke zkoušce.
Zkouška - elektronický test v UISu.
 
Rozložení požadavků na ukončení:
DruhPrezenční studiumKombinované studium
Celkem
0 %0 %
 
Studijní literatura a zdroje:
Základní:
REINPRECHT, L. Ochrana dreva: vysokoškolská učebnica. 1. vyd. Zvolen: Technická univerzita, 2008. 453 s. ISBN 978-80-228-1863-6.
REINPRECHT, L. Procesy degradácie dreva. 3. vyd. Zvolen: Technická univerzita vo Zvolene, 2001. 162 s. ISBN 80-228-1070-3.
PTÁČEK, P. Ochrana dřeva. 1. vyd. Praha: Grada, 2009. 95 s. Profi & hobby ;. ISBN 978-80-247-2326-6.
REINPRECHT, L. Dřevěné stavby: konstrukce, ochrana a údržba. 1. vyd. Bratislava: Jaga group, 2004. 196 s. ISBN 80-88905-95-8.

Doporučená:
BULIAN, F. -- GRAYSTONE, J A. Wood coatings : theory and practice. 1. vyd. Amsterdam: Elsevier, 2009. 320 s. ISBN 978-0-08-093160-9.
Building mycology: management of decay and health in buildings. 1. vyd. London: E & FN Spon, 1994. 326 s. ISBN 0-419-19020-1.
Timber decay in buildings: the conservation approach to treatment. Abingdon: Spon Press, 2000. 232 s. ISBN 978-0-419-18820-9.

Zařazení předmětu ve studijních plánech v aktuálním období:
Obor B-DREV-DREV Dřevařství, prezenční forma, počáteční období ZS 2017/2018
Obor B-DREV-DREV Dřevařství, kombinovaná forma, počáteční období ZS 2017/2018
 
Vyučován v předchozích obdobích:
Místo výuky:
Brno


Poslední změnu provedla Ing. Alice Malá dne 3. 1. 2019.

Typ výstupu: