Sylabus předmětu VDV - Výroba dýh a vrstvených lepených materiálů (LDF - LS 2018/2019)Help


     Čeština          Angličtina          


Kód předmětu:
VDV
Název předmětu česky:
Výroba dýh a vrstvených lepených materiálů
Název předmětu anglicky:
Manufacture of Veneers
Semestr: LS 2018/2019
Způsob ukončení a počet kreditů:
zkouška (4 kredity)
Forma výuky a dotace hodin:
prezenční, 2/1 (počet hodin přednášek týdně / počet hodin cvičení týdně)
Stupeň studia:
bakalářský
Typ předmětu: povinný
Typ výuky předmětu:
normální
Možnost studia předmětu během zahraniční mobility:
-- obsah této položky nebyl definován --
Jazyk výuky: čeština
Garant předmětu:
Garantující ústav:
Fakulta:
Vyučující: doc. Dr. Ing. Pavel Král (cvičící, garant, přednášející, zkoušející)
Ing. Samuel Kramár, Ph.D. (cvičící)
Prerekvizity:
žádné
 
Rozvrh v aktuálním období:
-- obsah této položky nebyl definován --
 
Cíl předmětu a studijní výstupy:
Cílem výuky je teoretická a praktická znalost dýh a vrstvených lepených konstrukčních materiálů. Znalost teoretických vlastností a praktické aplikace jednotlivých druhů. Základní přehled o výrobě dýh a vrstvených lepených konstrukčních materiálů.
 
Obsah předmětu:
1.
Základní pojmy, klasifikace dýh a vrstvených materiálů (dotace 2/2)
 
a.
dýhy okrasné
b.
dýhy konstrukční
c.
vrstvené lepené materiály

2.
Suroviny pro výrobu konstrukčních a okrasných dýh (dotace 2/2)
 
a.
dřevní surovina
b.
používaná lepidla
c.
příprava suroviny pro výrobu dýh

3.
Výroba okrasných dýh (dotace 4/3)
 
a.podélné dělení výřezů
b.
horizontální krájecí stroje
c.
vertikální krájecí stroje
d.
rotační krájecí stroje
e.podélné krájecí stroje

4.
Výroba konstrukčních dýh (dotace 4/1)
 
a.centrování a loupání dýh
b.
loupací stroje a jejich části
c.
odsun dýh a stříhání

5.
Sušení a sesazování dýh (dotace 4/2)
 
a.sušení okrasných dýh
b.sesazování okrasných dýh
c.
třídění a opravy dýh

6.
Předlisování a lisování materiálů, dokončovací práce (dotace 4/2)
 
a.
účel a parametry předlisování, zařízení
b.účel a parametry lisování, zařízení
c.
dokončovací práce - formátování, broušení, opravy vad

7.
Vlastnosti vrstvených lepených materiálů (dotace 2/1)
 
a.
hustota, hlhkost
b.
pevnost lepení překližovaných materiálů

Studijní aktivity a metody výuky:
DruhPrezenční studium
přednáška
28 h
cvičení14 h
odborná exkurze
8 h
příprava na zkoušku
30 h
příprava na průběžné hodnocení
10 h
příprava na průběžný test
8 h
zpracování seminární práce14 h
Celkem
112 h
 
Požadavky na ukončení:
Hodnocení účasti na přednáškách a na cvičeních, odevzdání seminární práce v průběhu semestru -- odevzdání projektu/obhajoba.
Písemný test - v průběhu semestru. Maximální počet bodů za každý test je 15, Test bude písemný v 5. týdnu semestru. Účast na písemném testu je povinná.
Předmět je ukončen ústní zkouškou (50% z celkové známky). Účast na zkoušce je povinná.
 
Rozložení požadavků na ukončení:
Druh
Prezenční studium
Celkem0 %
 
Studijní literatura a zdroje:
Základní:
KRÁL, P. -- HRÁZSKÝ, J. Analýza oděruvzdornosti překližovaných materiálů. Acta Universitatis agriculturae et silviculturae Mendelianae Brunensis = Acta of Mendel University of agriculture and forestry Brno = Acta Mendelovy zemědělské a lesnické univerzity v Brně. 2003. sv. 51, č. 3, s. 25--42. ISSN 1211-8516.
SLONEK, L. -- HRÁZSKÝ, J. -- JANÁK, K. -- KRÁL, P. -- ONDRÁČEK, K. Dělení velkoplošných materiálů - pracovní normy.1991.
HRÁZSKÝ, J. -- KRÁL, P. Faktory ovlivňující kvalitu okrasných dýh. Acta Universitatis agriculturae et silviculturae Mendelianae Brunensis = Acta of Mendel University of agriculture and forestry Brno = Acta Mendelovy zemědělské a lesnické univerzity v Brně. 2000. sv. 48, č. 4, s. 27. ISSN 1211-8516.
KRÁL, P. Dýhy, překližky a lepené materiály. 1. vyd. Brno: Mendelova univerzita v Brně, 2011. 241 s. ISBN 978-80-7375-552-2.
KRÁL, P. -- ŠRAJER, J. CNC obráběcí centra. Zemědělská 1, 613 00 Brno: Mendelova zemědělská a lesnická univerzita v Brně, 2008. 79 s. ISBN 978-80-7375-163-0.
KRÁL, P. Obrábění dřevařských materiálů. 1. vyd. Brno: Mendelova zemědělská a lesnická univerzita v Brně, 2009. 175 s. ISBN 978-80-7375-267-5.

Zařazení předmětu ve studijních plánech v aktuálním období:
Obor B-NAB-TVN Tvorba a výroba nábytku, prezenční forma, počáteční období ZS 2018/2019
 
Vyučován v předchozích obdobích:
Místo výuky:
Brno


Poslední změnu provedla Ing. Alice Malá dne 3. 1. 2019.

Typ výstupu: