Sylabus předmětu VDV - Výroba dýh a vrstvených lepených materiálů (LDF - LS 2018/2019)Help


     ECTS sylabus          Sylabus          Rozvrh          


     Čeština          Angličtina          


Kód předmětu: VDV
Název v jazyce výuky: Výroba dýh a vrstvených lepených materiálů
Název česky: Výroba dýh a vrstvených lepených materiálů
Název anglicky: Manufacture of Veneers
Způsob ukončení a počet kreditů: zkouška (4 kredity)
(1 ECTS kredit = 28 hodin studijní zátěže)
Forma výuky/Rozvrhovaná výuka: prezenční, 2/1 (počet hodin přednášek týdně / počet hodin cvičení týdně)
Jazyk výuky: čeština
Typ studia: bakalářský
Semestr: LS 2018/2019
Vyučující: doc. Dr. Ing. Pavel Král (cvičící, garant, přednášející, zkoušející)
Ing. Samuel Kramár (cvičící)
Výchozí předměty: žádné
 
Zaměření předmětu:
Cílem výuky je teoretická a praktická znalost dýh a vrstvených lepených konstrukčních materiálů. Znalost teoretických vlastností a praktické aplikace jednotlivých druhů. Základní přehled o výrobě dýh a vrstvených lepených konstrukčních materiálů.
 
Obsah předmětu:
1.Základní pojmy, klasifikace dýh a vrstvených materiálů (dotace 2/2)
 
a.dýhy okrasné
b.dýhy konstrukční
c.vrstvené lepené materiály

2.Suroviny pro výrobu konstrukčních a okrasných dýh (dotace 2/2)
 
a.dřevní surovina
b.používaná lepidla
c.příprava suroviny pro výrobu dýh

3.Výroba okrasných dýh (dotace 4/3)
 
a.podélné dělení výřezů
b.horizontální krájecí stroje
c.vertikální krájecí stroje
d.rotační krájecí stroje
e.podélné krájecí stroje

4.Výroba konstrukčních dýh (dotace 4/1)
 
a.centrování a loupání dýh
b.loupací stroje a jejich části
c.odsun dýh a stříhání

5.Sušení a sesazování dýh (dotace 4/2)
 
a.sušení okrasných dýh
b.sesazování okrasných dýh
c.třídění a opravy dýh

6.Předlisování a lisování materiálů, dokončovací práce (dotace 4/2)
 
a.účel a parametry předlisování, zařízení
b.účel a parametry lisování, zařízení
c.dokončovací práce - formátování, broušení, opravy vad

7.Vlastnosti vrstvených lepených materiálů (dotace 2/1)
 
a.hustota, hlhkost
b.pevnost lepení překližovaných materiálů

 
Výstupy předmětu:
Všeobecné kompetence:
 
-Dovednosti spojené s využíváním a zpracováním informací
-Kapacita k učení se
-Schopnost analýzy a syntézy
-Schopnost aplikace znalosti v praxi
-Schopnost kritiky a sebekritiky
-Schopnost řešit problémy
-Schopnost samostatné práce
-Základní profesní znalosti
-Základní výpočetní dovednosti

Oborově specifické kompetence:
 
-Znalost pracovních postupů ve výrobě dýh a vrstvených materiálů na bázi dřeva
-Znalost praktické aplikace materiálů a komponentů ve výrobcích ze dřeva
-Znalost technologických procesů materiálů na bázi dřeva
-Znalost zpracování materiálů na bázi dřeva

Typ předmětu: povinný
Ročník: Předmět může být studován libovolně v průběhu studia.
Pracovní stáže: Není vyžadována žádná povinná pracovní stáž.
Doporučené moduly studia: -
 
Aktivity a studijní zátěž (počet hodin studijní zátěže):
DruhPrezenční studium
Přímá výuka
     přednáška28 h
     cvičení14 h
     odborná exkurze8 h
Samostudium
     příprava na zkoušku30 h
     příprava na průběžné hodnocení10 h
     příprava na průběžný test8 h
     zpracování seminární práce14 h
Celkem112 h
 
Požadavky na ukončení:
Hodnocení účasti na přednáškách a na cvičeních, odevzdání seminární práce v průběhu semestru -- odevzdání projektu/obhajoba.
Písemný test - v průběhu semestru. Maximální počet bodů za každý test je 15, Test bude písemný v 5. týdnu semestru. Účast na písemném testu je povinná.
Předmět je ukončen ústní zkouškou (50% z celkové známky). Účast na zkoušce je povinná.
 
Literatura:
TypAutorNázevMísto vydáníNakladatelRokISBN
ZKRÁL, P. -- HRÁZSKÝ, J.Analýza oděruvzdornosti překližovaných materiálů2003ISSN 1211-8516
ZSLONEK, L. -- HRÁZSKÝ, J. -- JANÁK, K. -- KRÁL, P. -- ONDRÁČEK, K.Dělení velkoplošných materiálů - pracovní normy
ZHRÁZSKÝ, J. -- KRÁL, P.Faktory ovlivňující kvalitu okrasných dýh2000ISSN 1211-8516
ZKRÁL, P.Dýhy, překližky a lepené materiályBrnoMendelova univerzita v Brně2011978-80-7375-552-2
ZKRÁL, P. -- ŠRAJER, J.CNC obráběcí centraZemědělská 1, 613 00 BrnoMendelova zemědělská a lesnická univerzita v Brně2008978-80-7375-163-0
ZKRÁL, P.Obrábění dřevařských materiálůBrnoMendelova zemědělská a lesnická univerzita v Brně2009978-80-7375-267-5

Zzákladní literatura
Ddoporučená literatura


Poslední změnu provedla Ing. Alice Malá dne 3. 1. 2019.

Typ výstupu: