Sylabus předmětu BOTSP - Botanika speciální (LDF - LS 2018/2019)


     ECTS sylabus          Sylabus          Rozvrh          


     Čeština          Angličtina          


Kód předmětu: BOTSP
Název v jazyce výuky: Botanika speciální
Název česky: Botanika speciální
Název anglicky: Special Botany
Způsob ukončení a počet kreditů: zkouška (5 kreditů)
(1 ECTS kredit = 28 hodin studijní zátěže)
Forma výuky/Rozvrhovaná výuka: prezenční, 2/2/2 (h týdně/h týdně/dny v semestru) (počet hodin přednášek týdně / počet hodin cvičení týdně)
Jazyk výuky: čeština
Typ studia: bakalářský
Semestr: LS 2018/2019
Vyučující: Ing. Hana Habrová, Ph.D. (cvičící, garant, přednášející, tutor, zkoušející)
Mgr. Samuel Lvončík (cvičící, přednášející, zkoušející)
Výchozí předměty: Botanika všeobecná nebo Obecná botanika nebo Lesnická botanika obecná
 
Zaměření předmětu:
Získání základního přehledu o systému nižších a vyšších rostlin a hub včetně významu jednotlivých skupin v ekosystémech. Praktické poznání ca 320 druhů evropských i tropických významných druhů bylin, dřevin a lián.
 
Obsah předmětu:
1.Úvod (dotace 2/2)
 
a.Historické a současné názory na systematiku cévnatých rostlin
b.Vědecká jména r., botanická nomenklatura
c.Systém probíraných organizmů
d.Fytogeografické oblasti Země

2.Houby -- systém probíraných skupin (dotace 2/2)
 
a.Odd. Chytridiomycota -- houby buněnkové
b.Odd. Zygomycota -- houby spájivé
c.Odd. Ascomycota -- houby vřeckovýtrusé
d.Odd. Basidiomycota -- houby stopkovýtrusé
e.Odd. Lichenomycota -- lišejníky

3.Chromista, Protozoa, řasy (dotace 2/2)
 
a.Říše Protozoa
b.Říše Chromista -- chromista
c.Podříše BILIPHYTA -- bilifyty (Odd. RHODOPHYTA -- ruduchy)

4.Viridiplantae -- Algae, Bryophyta (dotace 2/2)
 
a.Vývojová linie -- CHLOROPHYTAE (Odd. CHLOROPHYTA -- zel. řasy)
b.Vývojová linie -- STREPTOPHYTAE -- streptofyty - Vývoj. větev -- CHAROPHYTAE -- parožnatky (Odd. CHAROPHYTA)

5.Vývoj. větev -- CORMOPHYTAE -- vyšší rostliny: Vývoj. stupeň -- KAPRAĎOROSTY, Vývoj. stupeň -- NAHOSEMENNÉ (dotace 2/2)
 
a.Vývoj. stupeň -- KAPRAĎOROSTY
b.Vývoj. stupeň -- NAHOSEMENNÉ

6.Vývoj. větev -- CORMOPHYTAE -- vyšší rostliny: Vývoj. stupeň -- MAGNOLIOPHYTA - krytosemenné (dotace 16/16)
 
a.Magnoliidae
b.Hamamelidae
c.Caryophyllidae
d.Dilleniidae
e.Rosidae
f.Asteridae
g.jednoděložné - Alismatidae, Commelinidae, Arecidae, Liliidae

 
Výstupy předmětu:
Všeobecné kompetence:
 
-Dovednosti spojené s využíváním a zpracováním informací
-Etické závazky
-Kapacita k učení se
-Kapacita přizpůsobovat se novým situacím
-Schopnost analýzy a syntézy
-Schopnost aplikace znalosti v praxi
-Schopnost komunikace slovem a písmem v rodném jazyce
-Schopnost komunikovat s experty v jiném oboru
-Schopnost pracovat v interdisciplinárním týmu
-Schopnost samostatné práce
-Vědecko-výzkumné dovednosti
-Základní všeobecné znalosti

Oborově specifické kompetence:
 
-Schopnost rozlišit druhy dřevin na základě morfologických znaků
-Schopnost zařadit rostlinu do klasifikačního systému
-Znalost domácích a běžně pěstovaných druhů dřevin
-Znalosti o hlavních plodinách subtropických a tropických oblastí

Typ předmětu: povinný
Ročník: Předmět může být studován libovolně v průběhu studia.
Pracovní stáže: Není vyžadována žádná povinná pracovní stáž.
Doporučené moduly studia: -
 
Aktivity a studijní zátěž (počet hodin studijní zátěže):
DruhPrezenční studium
Přímá výuka
     přednáška28 h
     cvičení28 h
     odborná exkurze16 h
Samostudium
     příprava na zkoušku40 h
     příprava na průběžné hodnocení12 h
     příprava na průběžný test2 h
     příprava prezentace6 h
     zpráva z exkurze, výjezdu, praxe1 h
     zpracování protokolů1 h
     zpracování seminární práce6 h
Celkem140 h
 
Požadavky na ukončení:
Předmět je ukončen zkouškou. Zkouška je písemná a sestává ze čtyř okruhů otázek - 1/ Fytogeografické oblasti v návaznosti na výskyt čeledí, 2/ Čeleď dvouděložných rostlin, 3/ Čeleď jednodělozných nebo nahosemenných nebo výtrusných rostlin, 4/ botanické pojmy. Podmínkou získání zápočtu je praktická znalost cévnatých rostlin, dobré výsledky v průběžných testech, účast na semestrálních cvičeních a hlavních cvičeních a odevzdání dvou seminárních prací.
 
Literatura:
TypAutorNázevMísto vydáníNakladatelRokISBN
ZŘEPKA, R. -- KOBLÍŽEK, J.Systematická botanikaBrnoMendelova zemědělská a lesnická univerzita v Brně2007978-80-7375-024-4
ZZELENÝ, V.Systematic botany: (for students of ITS and FAFNR)PragueCzech University of Agriculture200580-213-1403-6
ZDEYL, M. -- HÍSEK, K.Naše květinyPrahaAcademia2008
ZNOVÁK, J. -- SKALICKÝ, M.Botanika: cytologie, histologie, organologie a systematikaPrahaPowerprint2009978-80-904011-5-0
ZKUBÁT, K. a kol.BotanikaPrahaScientia200380-7183-266-9
DHEYWOOD, V H.Flowering plants of the worldLondonBT Batsford19960-7134-7422-X
DBREMNESS, L.Užitkové rostlinyV PrazeKnižní klub200580-242-1301-X
DUžitkové rostliny jižních zemíPrahaAcademia1989
DHLAVA, B. -- KREJČOVÁ, Z. -- POSPÍŠIL, F. -- STARÝ, F.Rostliny v kosmeticePrahaArtia1987
DMLADÁ, J. -- PROCHÁZKA, F.Atlas cizokrajných rostlinPrahaStátní zemědělské nakladatelství1987
DTRONÍČKOVÁ, E. -- KREJČOVÁ, Z.ZeleninaPrahaArtia1985

Zzákladní literatura
Ddoporučená literatura


Poslední změnu provedla Ing. Alice Malá dne 3. 1. 2019.

Typ výstupu: