Course syllabus PEDOL - Soil Science (FFWT - SS 2018/2019)


     Czech          English          


Course code: PEDOL
Course title in Czech:
Soil Science
Course title in English:
Soil Science
Semester:
SS 2018/2019
Mode of completion and number of credits:
Exam (5 credits)
Mode of delivery and timetabled classes:
full-time, 2/2/3 (hours weekly/ hours weekly/ days in semester) (hours of lectures per week / hours of seminars per week)
part-time, 20/0/0 (h/h/days in semester) (lectures per period / seminars per period)
Level of course:
bachelor
Course type:
required
Type of delivery:
usual
Mode of delivery for our mobility students abroad:
-- item not defined --
Language of instruction:
Czech
Course supervisor:
doc. Ing. Valerie Vranová, Ph.D.
Course supervising department:
Faculty:
Faculty of Forestry and Wood Technology
Teachers:
Ing. Aleš Kučera, Ph.D. (examiner, instructor, lecturer)
Ing. Jana Rosíková (instructor)
doc. Ing. Valerie Vranová, Ph.D. (examiner, lecturer, supervisor)
Prerequisites:
none
 
Timetable in this semester:
-- item not defined --
 
Aim of the course and learning outcomes:
Lanscaping can be seen as such active set of man impacts into a landscape where an understanding of soil makes the steps sustainable and beneficial. Thus, general description of fertility status of soils in Czech republic, interrelationships among soil and ecosystem, factors affecting plant grownth and health including symptoms of plant nutrient deficiencies, nutrient availability and soil taxonomy are reinforced. A role of particular soil properties (soil physics, soil chemistry, soil physico-chemistry, soil biochemistry and soil biology) are presented as well.
 
Course content:
1.
Soil in ladscape, the soil monitoring. Evaluation of soil properties from the lanscaping viewpoints. (allowance 2/0)
2.
Soil genesis. Soil forming factors in the landscape of the Czech Republic. (allowance 2/0)
3.
Půda jako čtyřfázový systém: pevná půdní frakce, půdní roztok, půdní plyny, půdní biota. (allowance 1/2)
4.
Analyses in soil laboratories. (allowance 0/3)
5.Soil physics. Texture classes.
Clayey particles and their effects.
Soil porosity. Soil structure. Aeration of soil.
(allowance 2/2)
6.Parent substrates of forest, agricultural and horticultural soils in the Czech Republic. (allowance 2/0)
7.
Water in soil.
Principles of water movement in soil.
(allowance 2/2)
8.
Soil physico-chemical properties.
Soil reaction, soil pH, soil buffering capacity.
(allowance 2/2)
9.
Půdní koloidika. Náboje půdních částic. Výměna kationů a anionů. Adsorpce ionů. Interakce částic různých původů. (allowance 2/2)
10.
Organic matter in soil. Soil biology.
Decomposition of dead organic substrances. Humic compounds and conservation of soil fertility.
(allowance 2/2)
11.
Phytoindication of soil conditions. Social functions of forest from soil scientifical viewpoints. (allowance 2/0)
12.
Nutrient cycling. Macro- and microbiogenic elements. Plant uptake of soil mineral nutrients. Bioavailable forms of nutrients and their methods of laboratory determinations. (allowance 2/2)
13.
Soils and the quality of the environment: fertilisers and manures. Composting. Soil tests and foliar analyses. (allowance 2/0)
14.Soil fertility. Soils exposed to atmogenic pollutants. Erosion. (allowance 2/0)
15.
Acidification of forest, agricultural and urban soils. Urban soils and their alcalisation. (allowance 2/2)
16.
Profile of a soil, soil body. Soil processes. Brunification, podsolisation, illimerisation, gleyic soil units. (allowance 2/0)
17.Designation of soil horizons. How soil horizons are to be described/characterised. (allowance 0/8)
18.
Soil taxonomy. Classification systems used in soil science presently. (allowance 2/0)
19.
Soil Taxonomical System of the Czech Republic (Nemecek at al., 2001) (allowance 2/0)
20.
Main soil units on the forested and agricultural land of the Czech Republic. (allowance 2/3)
21.
Categorisation of soils in the Czech Republic. (allowance 2/0)
22.
Soil survey and evaluation.
Soil maps.
(allowance 2/0)
Learning activities and teaching methods:
Type of teaching method
Daily attendance
Combined form
lecture28 h
20 h
practice18 h
0 h
laboratory work10 h0 h
field work
8 h
0 h
professional educational excursion
24 h0 h
consultation
0 h
6 h
project work2 h
0 h
preparation for exam
26 h
80 h
preparation for regular assessment
0 h
18 h
preparation for regular testing
12 h
0 h
preparation of presentation12 h
0 h
elaboration of reports
0 h
16 h
Total
140 h
140 h
 
Assessment methods:
Termination:
Before the exam is getting through, the students are expected to throughfil the practical requirements for the knowledge of soil science applying of the usage on watershed management units and landscape planning units. The knowledge is tested through written test where minimally of 80% of correct answers are expected.

The exam consists of two parts: in the fist one, the student answers the theoretical aimed in the knowledge of the particular soil properties and the particular of soil processes; in the second one, the student answers questions focused on the individual operational features focused of distinctive priorities in the landscape management.
 
Assessment criteria ratio:
Requirement type
Daily attendance
Combined form
Total
0 %
0 %
 
Recomended reading and other learning resources:
Basic:
VAVŘÍČEK, D. -- PANCOVÁ ŠIMKOVÁ, P. Atlas lesních půd. 1st ed. Brno: Mendelova univerzita v Brně, 2014. 77 p. ISBN 978-80-7509-007-2.
NĚMEČEK, J. et al. Taxonomický klasifikační systém půd České republiky. 2nd ed. Praha: Česká zemědělská univerzita, 2011. 94 p. ISBN 978-80-213-2155-7.
REJŠEK, K. Lesnická pedologie: cvičení. 1st ed. Brno: MZLU, 1999. 152 p. ISBN 80-7157-352-3.
ŠIMEK, M. Základy nauky o půdě. 1st ed. České Budějovice: Jihočeská univerzita, Biologická fakulta, 2003. 131 p. ISBN 80-7040-629-1.
ŠARAPATKA, B. Pedologie a ochrana půdy. 1st ed. Olomouc: Univerzita Palackého v Olomouci, 2014. 232 p. Odborná publikace. ISBN 978-80-244-3736-1.
NĚMEČEK, J. -- KUTÍLEK, M. Pedologie a paleopedologie. 1st ed. Praha: Academia, 1990. 546 p. ISBN 80-200-0153-0.
KLIMO, E. Lesnická pedologie. 1st ed. Brno: VŠZ, 1990. 256 p.
ŠIMEK, M. Základy nauky o půdě. 1st ed. České Budějovice: Jihočeská univerzita, Biologická fakulta, 2003. 151 p. ISBN 80-7040-630-5.
VAVŘÍČEK, D. -- ULRICH, R. -- KUČERA, A. Ochrana půdy v těžebně-dopravní činnosti. 1st ed. Brno: Mendelova univerzita v Brně, 2014. 99 p. ISBN 978-80-7509-148-2.
VAVŘÍČEK, D. -- KUČERA, A. Základy lesnické pedologie pro posluchače LDF Mendelu v Brně. Brno: Mendelova univerzita v Brně, 2015. 184 p.

Recommended:
BIČÍK, I. et al. Půda v České republice. Praha: Pro Ministerstvo životního prostředí a Ministerstvo zemědělství vydal Consult, 2009. 255 p. ISBN 978-80-903482-4-0.
VAVŘÍČEK, D. Péče o úrodnost půd v lesních školkách. In Péče o půdu v lesních školkách - Sborník referátů přednesených na instruktážním kurzu. Cejl 32, 602 00 Brno: Tribun EU s.r.o., 2011, p. 46--77. ISBN 978-80-263-0022-9.
ŠIMEK, M. Základy nauky o půdě. 1st ed. České Budějovice: Jihočeská univerzita, Biologická fakulta, 2004. 224 p. ISBN 80-7040-667-4.
CIENCIALA, E. -- HRUŠKA, J. Dlouhodobá acidifikace a nutriční degradace lesních půd - limitující faktor současného lesnictví. Praha: ČGS, 2005. 153 p. ISBN 80-7075-655-1.
PRŮŠA, E. Pěstování lesů ba typologických základech. Kostelec nad Černými lesy: Lesnická práce, s.r.o., 2001. 593 p. ISBN 80-86386-10-4.
Pôdne režimy. 1st ed. Bratislava: Veda, 1989. 221 p. ISBN 80-224-0028-9.
Forest Soils and Ecosystem Sustainability. 1st ed. Amsterdam: Elsevier Publishing Company, 2001. 462 p. ISBN 0-444-50714-0.
BRADY, N C. -- WEIL, R R. The Nature and Properties of Soils. USA: Prentice Hall, 2002. 960 p. ISBN 0-13-016763-0.
Global Biogeochemical Cycles. London: Academic Press, 1992. 379 p. International Geophysics Series. ISBN 0-12-147686-3.
FOTH, H. -- TURK, L M. Fundamentals of Soil Science. 1972.
HORNÍK, S. Fyzická geografie II. 1st ed. Praha: SPN, 1986. 319 p.
LINKEŠ, V. Informačný systém o pode. 1988.
LIPSKÝ, Z. Sledování změn v kulturní krajině. Praha: Česká zemědělská univerzita, 2000. 71 p.
PAUL, E A. Soil microbiology, ecology, and biochemistry. 3rd ed. Amsterdam: Academic Press, 2007. 532 p. ISBN 978-0-12546807-7.
PUHE, J. -- ULRICH, B. Global Climate Change and Human Impacts on Forest Ecosystems : Postglacial Development, Present Situation, and Futur Trends in Central Europe. Berlin: Springer Vrlg, 2000. 11 p. ISBN 3-540-67127-7.
Handbook of soil science. Boca Raton: CRC Press, 1 p. ISBN 0-8493-3136-6.
ŠARAPATKA, B. Pedologie. 1st ed. Olomouc: Univerzita Palackého, 1996. 235 p. ISBN 80-7067-590-X.

Course listed in study plans for this semester:
Field of study B-FOR-FOR Forestry, full-time form, initial period WS 2018/2019
Field of study B-FOR-TROP Management of Natural Resources in the Tropics and Subtropics, full-time form, initial period WS 2018/2019
Field of study B-FOR-FOR Forestry, part-time form, initial period WS 2018/2019
 
Course listed in previous semesters:
Teaching place: Brno


Last modification made by Ing. Alice Malá on 01/03/2019.

Type of output: