Sylabus předmětu LZE - Lesnická zoologie (LDF - LS 2018/2019)Help


     ECTS sylabus          Sylabus          Rozvrh          


     Čeština          Angličtina          


Kód předmětu: LZE
Název v jazyce výuky: Lesnická zoologie
Název česky: Lesnická zoologie
Název anglicky: Forest Zoology and Entomology
Způsob ukončení a počet kreditů: zkouška (4 kredity)
(1 ECTS kredit = 28 hodin studijní zátěže)
Forma výuky/Rozvrhovaná výuka: prezenční, 2/2 (počet hodin přednášek týdně / počet hodin cvičení týdně)
kombinovaná, 20/0 (počet hodin přednášek za období / počet hodin cvičení za období)
Jazyk výuky: čeština
Typ studia: bakalářský
Semestr: LS 2018/2019
Vyučující: doc. Ing. Jan Bezděk, Ph.D. (cvičící, přednášející, zkoušející)
doc. Ing. Jiří Foit, Ph.D. (cvičící, přednášející)
prof. Ing. Otakar Holuša, Ph.D. et Ph.D. (přednášející)
Mgr. Josef Kašák, Ph.D. (cvičící)
prof. RNDr. Zdeněk Laštůvka, CSc. (cvičící, garant, přednášející)
Výchozí předměty: ne nyní Zoologie s entomologií nebo Zoologie s entomologií
 
Zaměření předmětu:
Poskytnout studentům: 1. Nutný obecný rozhled v biologických disciplinách 2. Nezbytný teoretický základ pro studium specializovaných lesnických disciplín 3. Znalosti přímo uplatnitelné v praxi. Studenti získají znalosti v oblasti obecné a lesnické zoologie a budou schopni posoudit význam jednotlivých druhů v lesních ekosystémech.
 
Obsah předmětu:
1.Základy morfologie, rozmnožování a ontogeneze (embryonálního a postembryonálního vývoje) živočichů. (dotace 2/0)
 
a.Morfologie živočichů
b.Rozmnožování a ontogeneze

2.Zoogeografie (dotace 2/0)
3.Etologie (dotace 2/0)
4.Zásady systematiky, klasifikace a názvosloví živočichů (dotace 2/0)
5.Nižší bezobratlí - charakteristika, klasifikace, význam (dotace 4/6)
 
a.Prvoci (Protozoa)
b.Ploštěnci (Platyhelminthes)
c.Hlístice (Nematoda)
d.Kroužkovci (Annelida)
e.Měkkýši (Mollusca)

6.Členovci (Arthropoda) - charakteristika, klasifikace, význam (dotace 6/10)
 
a.Klepítkatci (Chelicerata), korýši (Crustacea)
b.Mnohonozí (Chilopoda, Diplopoda)
c.Hmyz (Insecta)

7.Strunatci (Chordata), obratlovci (Vertebrata) - charakteristika, klasifikace, význam (dotace 10/12)
 
a.Ryby (Pisces)
b.Obojživelníci (Amphibia) a plazi (Reptilia)
c.Ptáci (Aves)
d.Savci (Mammalia)
e.Význam obratlovců v lesních ekosystémech

 
Výstupy předmětu:
Všeobecné kompetence:
 
-Dovednosti spojené s využíváním a zpracováním informací
-Schopnost analýzy a syntézy
-Schopnost aplikace znalosti v praxi
-Vědecko-výzkumné dovednosti
-Základní profesní znalosti

Oborově specifické kompetence:
 
-Schopnost rozlišit druhy organismů důležité v lesnictví pro různé typy managementu
-Schopnost vyjádřit se a posuzovat zásahy do prostředí ovlivňující druhovou diverzitu živočichů
-Základní prezentační dovednosti
-Způsobilost kvalifikovaně posoudit význam jednotlivých druhů živočichů v lesních ekosystémech

Typ předmětu: povinný
Ročník: Předmět může být studován libovolně v průběhu studia.
Pracovní stáže: Není vyžadována žádná povinná pracovní stáž.
Doporučené moduly studia: -
 
Aktivity a studijní zátěž (počet hodin studijní zátěže):
DruhPrezenční studiumKombinované studium
Přímá výuka
     přednáška28 h10 h
     cvičení28 h8 h
Samostudium
     příprava na zkoušku42 h42 h
     příprava na průběžné hodnocení14 h38 h
     příprava na průběžný test0 h14 h
Celkem112 h112 h
 
Požadavky na ukončení:
Povinná účast na cvičení, praktická znalost (poznávání) důležitých druhů v lesnictví; předmět je ukončen závěrečnou písemnou zkouškou, 40 min, 80 otázek, minimum 90 bodů z možných 160
 
Literatura:
TypAutorNázevMísto vydáníNakladatelRokISBN
ZLAŠTŮVKA, Z. -- ŠŤASTNÁ, P. -- SUCHOMEL, J. -- GAISLER, J.Zoologie978-80-7509-188-8
ZKŘÍSTEK, J. -- URBAN, J.Lesnická entomologiePrahaAcademia200480-200-1052-1
DBUCHAR, J. -- ČEPICKÁ, A. a kol.Klíč k určování bezobratlýchPrahaScientia199580-85827-81-6
DKRATOCHVÍL, J.Použitá zoologie 1 : BezobratlíPrahaSZN1973
DKRATOCHVÍL, J.Použitá zoologie: Obratlovci.PrahaSZN1973
DNOVÁK, V J A. -- STARÝ, B.Atlas hmyzích škůdců lesních dřevinPrahaSZN1974
DPFEFFER, A.Lesnická zoologie.PrahaStátní zemědělské nakladatelství1954
DPFEFFER, A.Lesnická zoologie.PrahaStátní zemědělské nakladatelství1954
DPFEFFER, A.Lesnická zoologie III.PrahaSZN1954
DALLABY, M.A dictionary of zoologyOxfordOxford University Press19990-19-280076-0
DHARLEY, J P.ZoologyBostonMcGraw-Hill/Higher Education978-0-07-298889-5

Zzákladní literatura
Ddoporučená literatura


Poslední změnu provedla Ing. Alice Malá dne 3. 1. 2019.

Typ výstupu: