Sylabus předmětu NOD - Nauka o dřevě (LDF - LS 2018/2019)Help


     ECTS sylabus          Sylabus          Rozvrh          


     Čeština          Angličtina          


Kód předmětu: NOD
Název v jazyce výuky: Nauka o dřevě
Název česky: Nauka o dřevě
Název anglicky: Wood Science
Způsob ukončení a počet kreditů: zkouška (5 kreditů)
(1 ECTS kredit = 28 hodin studijní zátěže)
Forma výuky/Rozvrhovaná výuka: prezenční, 2/2 (počet hodin přednášek týdně / počet hodin cvičení týdně)
kombinovaná, 10/0 (počet hodin přednášek za období / počet hodin cvičení za období)
Jazyk výuky: čeština
Typ studia: bakalářský
Semestr: LS 2018/2019
Vyučující: doc. Ing. Vladimír Gryc, Ph.D. (cvičící, přednášející, zkoušející)
doc. Ing. Hanuš Vavrčík, Ph.D. (cvičící, garant, přednášející, zkoušející)
Výchozí předměty: ne (Nauka o dřevě nebo nyní NNDS)
 
Zaměření předmětu:
Cílem je poskytnout informace o struktuře dřeva, jeho chemickém složení a fyzikálních a mechanických vlastnostech. Studenti se naučí určovat jednotlivé druhy běžných evropských dřev na makroskopické i mikroskopické úrovni.
 
Obsah předmětu:
1.Makroskopická stavba dřeva (dotace 2/12)
 
a.Základní řezy dřevem
b.Základní a doplňkové znaky makroskopické stavby dřeva
c.Rozdělení dřev do skupin

2.Chemické složení dřeva (dotace 2/0)
 
a.Základní a doprovodné složky
b.Chemické a polochemické zpracování dřevní suroviny

3.Vznik dřeva a struktura buněčné stěny anatomických elementů dřeva (dotace 2/0)
 
a.Primární a sekundární růst
b.Kambium
c.Struktura zdřevnatělé buněčné stěny
d.Ztenčeniny buněčné stěny

4.Mikroskopická stavba dřeva (dotace 4/12)
 
a.Dřevo jehličnatých dřevin
b.Dřevo listnatých dřevin

5.Vady dřeva (dotace 2/2)
6.Vlhkostní vlastnosti dřeva (dotace 2/0)
 
a.Vlhkost dřeva
b.Rozdělení vody ve dřevě
c.Metody měření vlhkosti dřeva
d.Navlhavost dřeva
e.Pohyb vody ve dřevě
f.Bobtnání a sesýchání
g.Borcení dřeva

7.Hustota dřeva (dotace 2/2)
8.Mechanické namáhání dřeva a pružnost. (dotace 2/0)
9.Pevnost dřeva (dotace 4/0)
10.Odvozené a technologické vlastnosti dřeva (dotace 2/0)
11.Proměnlivost vlastností dřeva (dotace 2/0)
12.Reakční a juvenilní dřevo (dotace 2/0)
 
Výstupy předmětu:
Všeobecné kompetence:
 
-Dovednosti spojené s využíváním a zpracováním informací
-Etické závazky
-Kapacita k učení se
-Kapacita přizpůsobovat se novým situacím
-Kapacita vytvářet nové myšlenky (kreativita)
-Schopnost analýzy a syntézy
-Schopnost aplikace znalosti v praxi
-Schopnost komunikace slovem a písmem v rodném jazyce
-Schopnost komunikovat s experty v jiném oboru
-Schopnost samostatné práce
-Uvědomění si konceptu kvality
-Vědecko-výzkumné dovednosti
-Základní profesní znalosti
-Základní všeobecné znalosti

Oborově specifické kompetence:
 
-Schopnost identifikovat evropské druhy dřev na makroskopické úrovni
-Schopnost identifikovat evropské druhy dřev na mikroskopické úrovni
-Schopnost identifikovat vady dřeva
-Znalost chemického složení dřeva
-Znalost základních fyzikálních a mechanických vlastností dřeva.

Typ předmětu: povinný
Ročník: Předmět může být studován libovolně v průběhu studia.
Pracovní stáže: Není vyžadována žádná povinná pracovní stáž.
Doporučené moduly studia: -
 
Aktivity a studijní zátěž (počet hodin studijní zátěže):
DruhPrezenční studiumKombinované studium
Přímá výuka
     přednáška28 h0 h
     cvičení28 h0 h
     konzultace0 h18 h
Samostudium
     příprava na zkoušku50 h78 h
     příprava na průběžné hodnocení30 h40 h
     zpracování protokolů4 h4 h
Celkem140 h140 h
 
Požadavky na ukončení:
zápočet
- 80% účast na cvičeních
- 2 testy v průběhu semestru (max. 40 bodů za oba testy, požadováno min. 22 bodů)
- odevzdaný 1 protokol ze cvičení v průběhu semestru
- praktické poznávání dřev -- makroskopické vzorky (nutno určit 8 z 10)
- praktické poznávání dřev -- mikroskopické vzorky (nutno určit 3 ze 4)
- praktické poznávání dřev -- dýhy (nutno určit 8 z 10)
zkouška
- předpoklad: splněný zápočet
- forma: elektronický test v UIS
- doba trvání: 35 min.
- počet otázek: 50 z toho 3 zásadní musí být bez chyby
- hodnocení: min. 70 %
 
Literatura:
TypAutorNázevMísto vydáníNakladatelRokISBN
ZGANDELOVÁ, L. -- ŠLEZINGEROVÁ, J. -- HORÁČEK, P.Nauka o dřevěBrnoMendelova zemědělská a lesnická univerzita v Brně2009978-80-7375-312-2
ZŠLEZINGEROVÁ, J. -- GANDELOVÁ, L.Stavba dřeva: cvičeníBrnoMendelova zemědělská a lesnická univerzita v Brně199980-7157-400-7
DPOŽGAJ, A. -- CHOVANEC, D. -- KURJATKO, S. -- BABIAK, M.Štruktúra a vlastnosti drevaBratislavaPríroda199380-07-00600-1
DHOADLEY, R.Identifying Wood : Accurate results with simple toolsNewtownTaunton Press19900-942391-04-7
DWAGENFÜHR, R.HolzatlasMünchenFachbuchverlag Leipzig im Carl Hanser Verlag20003-446-21390-2
DTSOUMIS, G T.Science and Technology of Wood : Structure, Properties, UtilizationNew YorkChapman & Hall19910-412-07851-1
DMechanics of wood and wood compositiesMalabar, Fla.Krieger Pub.19820-89464-777-6
DWood: Chemistry, Ultractructure, ReactionsBerlinWalter de Gruyter19893-11-012059-3
DKAČÍK, F.Analytická chémia drevaZvolenTechnická univerzita vo Zvolene200080-228-0882-0
DKLÍR, J.Vady dřevaSNTL1981

Zzákladní literatura
Ddoporučená literatura


Poslední změnu provedla Ing. Alice Malá dne 3. 1. 2019.

Typ výstupu: