Sylabus predmetu EFD - Ekofyziologie lesních dřevin (LDF - LS 2018/2019)


     ECTS sylabus          Sylabus          Rozvrh          


     Čeština          Angličtina          


Kód předmětu: EFD
Název v jazyce výuky: Ekofyziologie lesních dřevin
Název česky: Ekofyziologie lesních dřevin
Název anglicky: Ecophysiology of Forest Tree Species
Způsob ukončení a počet kreditů: zkouška (5 kreditů)
(1 ECTS kredit = 28 hodin studijní zátěže)
Forma výuky/Rozvrhovaná výuka: prezenční, 2/2 (počet hodin přednášek týdně / počet hodin cvičení týdně)
kombinovaná, 19/0 (počet hodin přednášek za období / počet hodin cvičení za období)
Jazyk výuky: čeština
Typ studia: bakalářský
Semestr: LS 2018/2019
Vyučující: Ing. Zuzana Špinlerová, Ph.D. (cvičící, garant, přednášející, tutor, zkoušející)
Výchozí předměty: Anatomie a fyziologie dřevin
 
Zaměření předmětu:
Pochopit chování dřevin v komplexu faktorů vnějšího prostředí včetně záměrných i neúmyslných antropogenních změn.
 
Obsah předmětu:
1.Úvod do ekofyziologie dřevin, konstrukční typy dřevin (dotace 4/2)
 
a.Dřevina, polodřevina, strom, keř, výhody dřevin, principy stromovitého vzrůstu, typy ontogenie, konstrukční principy

2.Pro nás nezvyklé stromovité druhy (dotace 2/0)
 
a.Kapradiny, palmy, třezalky, lobelky, starčky, sekvojovce, baobaby, mangrove

3.Stromy a stres (dotace 4/12)
 
a.Stresory, stresové odpovědi, symptomy, endogenní faktory, stres a fáze ontogeneze, dynamika aktivity dřevin
b.Růstové analýzy dřevin - jehličnatá dřevina, listnatá dřevina, parametry, příklady analýz, vazba ke klimatickým podmínkám
c.Dendrochronologická (letokruhová) analýza - Dendrochronologie, dendroekologie, dendrochronologie sensu stricto, letokruh, parametry, vazba ke klimatickým podmínkám
d.Určení jádra a běle - Dřevo, jádro, běl, vyzrálé dřevo, bělová dřevina, jádrová dřevina, dřevina s vyzrálým dřevem, dřevina s jádrem a vyzrálým dřevem, Lugolův roztok, ukázky
e.Ontogenie stromů - období, fáze, stádia ontogenie stromů, 10 ukázek vývojových stádií

4.Stromoví veteráni (dotace 4/2)
 
a.Růst a stárnutí, optimum, suboptimum, supraoptimum, znaky veterána, příklady charakteristických vlastností veteránů, věk, adaptace k prostředí
b.Reakce starých stromů na řez a změny v okolí - řez, potřeba řezu, starý strom, veterán, vliv řezu, rizika řezu, vliv řezu stromu na okolí, příklad řezu koruny topolu a následného vývoje

5.Voda, vodní provoz (dotace 4/2)
 
a.Funkce vody, vlastnosti vody - fyzikální, chemické, příjem vody, vedení vody, výdej vody, vodní potenciál, vodní bilance, fyziologicko-ekologické typy rostlin ve vztahu k vodnímu provozu
b.Vodní stres - nadbytek vody - Záplavy, příčiny stresu, důsledky, poruchy, adaptace
Vodní stres - nedostatek vody - Sucho, příčiny, důsledky, poruchy, adaptace
c.Důkaz kořenového vztlaku - míza, tok mízy, kořenový vztlak, projevy, pokus - těžba březové vody

6.Světlo - sluneční záření a rostliny (dotace 2/2)
 
a.Světlo v historii, vlastnosti světla, fotobiologické procesy, obranné reakce při vysoké insolaci, nedostatek záření

7.Teplo a rostliny (dotace 2/0)
 
a.Vlastnosti, teplotní klima porostu, chlad, mráz, rostliny v zimě, otužování, supraoptimální teploty, extrémně vysoké teploty, snášenlivost

8.Fenologie (dotace 2/4)
 
a.Fenologické fáze, příklady fenologických pozorování, roční cyklus.
Předmět fenologie, metody fenologie, zpracování fenologických podkladů, fenologická období, vědy zabývající se fenologií, grafické symboly fenofází, ukázka studia fenofází.

 
Výstupy předmětu:
Všeobecné kompetence:
 
-Dovednosti spojené s využíváním a zpracováním informací
-Kapacita k učení se
-Schopnost analýzy a syntézy
-Schopnost aplikace znalosti v praxi
-Schopnost řešit problémy
-Schopnost samostatné práce
-Vědecko-výzkumné dovednosti
-Základní profesní znalosti

Oborově specifické kompetence:
 
-Dovednost výsadby stromů
-Kompetence a schopnosti nutné pro provádění kontroly bezpečnosti stromů
-Schopnost pečovat o dřeviny s ohledem na jejich ekofyziologické a estetické charakteristiky
-Schopnost provádět experimentální práce v laboratoři
-Znalost domácích a běžně pěstovaných druhů dřevin
-Znalost domácích a běžných pěstovaných druhů dřevin
-Znalost legislativy vztahující se k mimolesní zeleni
-Způsobilost určovat hodnotu dřevin

Typ předmětu: povinný
Ročník: Předmět může být studován libovolně v průběhu studia.
Pracovní stáže: Není vyžadována žádná povinná pracovní stáž.
Doporučené moduly studia: -
 
Aktivity a studijní zátěž (počet hodin studijní zátěže):
DruhPrezenční studiumKombinované studium
Přímá výuka
     přednáška24 h19 h
     cvičení24 h0 h
     práce v terénu4 h2 h
     konzultace4 h19 h
     veřejná prezentace (ústní)1 h0 h
Samostudium
     příprava na zkoušku40 h80 h
     příprava na průběžné hodnocení18 h20 h
     příprava prezentace5 h0 h
     zpracování seminární práce20 h0 h
Celkem140 h140 h
 
Požadavky na ukončení:
Zápočet - povinná účast na cvičení (80%)
- odevzdání seminární práce s fenologickou tématikou a ústní prezentace dosažených výsledků.
Zkouška - písemná zkouška znalostí získaných z přednášek a cvičení (udělení zkoušky při dosažení 25 bodů z maximálních 45 bodů).
 
Literatura:
TypAutorNázevMísto vydáníNakladatelRokISBN
ZŠPINLEROVÁ, Z.Ekofyziologie dřevinBrnoMendelova univerzita v Brně2014978-80-7509-158-1
ZPROCHÁZKA, S. a kol.Botanika: morfologie a fyziologie rostlinBrnoMendelova zemědělská a lesnická univerzita v Brně2007978-80-7375-125-8
ZKOLAŘÍK, J. a kol.Péče o dřeviny rostoucí mimo les IIVlašimČeský svaz ochránců přírody200580-86327-44-2
ZBLÁHA, L. a kol.Rostlina a stresPrahaVýzkumný ústav rostlinné výroby200380-86555-32-1
ZLARCHER, W. -- BAUER, V.Fyziologická ekologie rostlinPrahaAcademia1988

Zzákladní literatura
Ddoporučená literatura


Poslední změnu provedla Ing. Alice Malá dne 3. 1. 2019.

Typ výstupu: