Sylabus predmetu BKL - Bioklimatologie (ZF - LS 2018/2019)


     ECTS sylabus          Sylabus          Rozvrh          


     Čeština          Angličtina          


Kód předmětu: BKL
Název v jazyce výuky: Bioklimatologie
Název česky: Bioklimatologie
Název anglicky: Bioclimatology
Způsob ukončení a počet kreditů: zkouška (6 kreditů)
(1 ECTS kredit = 28 hodin studijní zátěže)
Forma výuky/Rozvrhovaná výuka: prezenční, 2/1 (počet hodin přednášek týdně / počet hodin cvičení týdně)
Jazyk výuky: čeština
Typ studia: bakalářský
Semestr: LS 2018/2019
Vyučující: Ing. Marcela Hlaváčová (cvičící)
Ing. Matěj Orság, Ph.D. (cvičící)
prof. Ing. Zdeněk Žalud, Ph.D. (garant, přednášející, zkoušející)
Výchozí předměty: žádné
 
Zaměření předmětu:
Získat znalosti v oblasti vazeb atmosféra-půda-rostlina s důrazem na klimatický systém, jednotlivé meteorologické prvky a procesy se zaměřením na jejich bioklimatologický význam. Pochopit význam počasí a podnebí pro procesy růstu a vývoje zahradnických plodin na úrovni rostliny a agrosystému.

Během studia získá student dovednosti zvládnutím metod měření meteorologických prvků a vyhodnocování meteorologických a agrometeorologických pozorování.
 
Obsah předmětu:
1.Klimatický systém (dotace 2/1)
 
a.historie předmětu
b.národní a mezinárodní síť meteorologických stanic
c.meteorologické družice
d.radary a aerologická měření
e.termíny meteorologických pozorování

2.Stratifikace atmosféry (dotace 2/1)
 
a.vzduch a jeho složení
b.význam složek vzduchu pro plodiny
c.atmosféra a její vrstvy
d.ozonosféra
e.dopady UV záření na rostliny a živočichy (člověka)

3.radiační a energetická bilance (dotace 6/3)
 
a.sluneční záření, jeho formy a složky
b.biologické účinky slunečního záření
c.krátkovlnná a dlouhovlnná bilance
d.toky energie
e.skleníkový efekt, globální oteplování

4.Meteorologické prvky (dotace 8/4)
 
a.teplota a vlhkost vzduchu
b.evpotranspirace
c.hydrometeory a oblaka
d.problematika a dopady sucha
e.bioklimatologický význam meteorologických prvků

5.Cirkulace atmosféry (dotace 4/2)
 
a.primární, sekundární a terciální cirkulace atmosféry
b.vzduchové hmoty
c.tlak vzduchu
d.vítr a jeho význam v krajině
e.tlakové útvary

6.Synoptická meteorologie (dotace 2/1)
 
a.cyklóna a anticyklóna
b.atmosférické fronty
c.předpověď počasí pro zemědělství
d.druhy předpovědi počasí

7.Klimatologie (dotace 4/2)
 
a.klima světa
b.klima Evropy
c.klima ČR
d.Atlas podnebí Česka

 
Výstupy předmětu:
Všeobecné kompetence:
 
-Dovednosti spojené s využíváním a zpracováním informací
-Schopnost analýzy a syntézy
-Schopnost aplikace znalosti v praxi
-Schopnost samostatné práce
-Uvědomění si konceptu kvality
-Vědecko-výzkumné dovednosti
-Základní všeobecné znalosti

Oborově specifické kompetence:
 
-Analýza a syntéza systému půda-rostlina-atmosféra s důrazem na vlivy počasí a podnebí
-Dovednost důsledně analyzovat předpověď počasí a detailní znalost její zdrojů
-Schopnost vytvoření krátkodobé agrometeorologické prognózy v zahradnictví
-Zkušenost a schopnost zpracovat meteorologická a klimatická data
-Znalosti vodního režimu v krajině

Typ předmětu: povinný
Ročník: Předmět může být studován libovolně v průběhu studia.
Pracovní stáže: Není vyžadována žádná povinná pracovní stáž.
Doporučené moduly studia: -
 
Aktivity a studijní zátěž (počet hodin studijní zátěže):
DruhPrezenční studium
Přímá výuka
     přednáška24 h
     cvičení12 h
     odborná exkurze2 h
     konzultace6 h
Samostudium
     příprava na zkoušku55 h
     příprava na průběžné hodnocení21 h
     příprava na průběžný test18 h
     zpracování protokolů30 h
Celkem168 h
 
Požadavky na ukončení:
zápočet a ústní zkouška - vyžadovány jsou znalosti obsahu přednášek a seminářů

Student obdrží na posledním semináři po odevzdání seminárních protokolů zápočet, který je podmínkou k absolvování zkoušky. Ta je ústní, a to formou 30-40 minutového pohovoru, student obdrží 6 otázek a pro složení zkoušky je nutná 100 % odpověď u tří z nich a prokázání minimální znalosti (alespoň 25 %) ze zbývajících tří.
 
Literatura:
TypAutorNázevMísto vydáníNakladatelRokISBN
ZŽALUD, Z.BioklimatologiePrahaMendelova univerzita v Brně2015978-80-7509-189-5
DTOLASZ, R. a kol.Atlas podnebí Česka = Climate atlas of CzechiaPrahaČeský hydrometeorologický ústav ;2007978-80-86690-26-1
DŽALUD, Z. a kol.Změna klimatu a české zemědělství - dopady a adaptaceBrnoFolia Mendelovy zemědělské a lesnické univerzity v Brně2009978-80-7375-369-6
DHÁJKOVÁ, L. -- VOŽENÍLEK, V. -- TOLASZ, R. -- KOHUT, M. -- MOŽNÝ, M. -- NEKOVÁŘ, J. -- NOVÁK, M. -- REITSCHLAGER, J D. -- STŘÍŽ, M. -- VÁVRA, A. -- VONDRÁKOVÁ, A.Atlas fenologických poměrů ČeskaPrahaOlomouc: ČHMÚ, Univerzita Palackého v Olomouci2012978-80-86690-98-8

Zzákladní literatura
Ddoporučená literatura


Poslední změnu provedl Josef Knézlík dne 20. 11. 2018.

Typ výstupu: