Sylabus předmětu VYT - Výpočetní technika (ZF - LS 2018/2019)


     Čeština          Angličtina          


Kód předmětu:
VYT
Název předmětu česky:
Výpočetní technika
Název předmětu anglicky:
Computing Technology
Semestr:
LS 2018/2019
Způsob ukončení a počet kreditů: zkouška (5 kreditů)
Forma výuky a dotace hodin:
prezenční, 2/2 (počet hodin přednášek týdně / počet hodin cvičení týdně)
Stupeň studia:
bakalářský
Typ předmětu:
povinný
Typ výuky předmětu: normální
Možnost studia předmětu během zahraniční mobility: -- obsah této položky nebyl definován --
Jazyk výuky:
čeština
Garant předmětu:
Garantující ústav: Mendeleum - ústav genetiky (ZF)
Fakulta:
Vyučující:
Ing. Miroslav Vachůn, Ph.D. (cvičící, garant, přednášející, tutor, zkoušející)
Prerekvizity:
žádné
 
Rozvrh v aktuálním období:
Den
Od-doMístnostOborRočníkVyučujícíAkceČetnostKapacita
Úterý
12.00-13.50
ZFD21 (Led)
M. VachůnPřednáškaKaždý týden20
Úterý
14.00-15.50ZFD21 (Led)Cvičení
Každý týden
20
Středa
15.00-16.50
E24
B-Z-JRPZ
1
M. Vachůn
Přednáška
Každý týden
20
Středa
17.00-18.50E24
B-Z-JRPZ
1
M. VachůnCvičení
Každý týden
20
 
Cíl předmětu a studijní výstupy:
Seznámit s topologiemi počítačových sítí
Získat znalosti pro práci v síti Internet a s programy Word a Excel a Powerpoint. Znalosti pak dále uplatnit při psaní seminárních a diplomových prací a prezentaci výsledků.
 
Obsah předmětu:
1.
Architektura počítače a operační systémy (dotace 4/0)
 
a.
Architektura IBM PC
b.
Topologie sítí
c.Operačních systémy MS DOS, MS Windows, Novell, UNIX

2.
Internet (dotace 4/0)
 
a.
Topologie a architektura internetu
b.Programy klient v síti Internet
c.Informační zdroje
d.
Elektronická pošta

3.
Textový editor MS WORD (dotace 4/0)
 
a.
Uživatelské prostředí
b.
Psaní a typografická úprava textu
c.Styly textu
d.Psaní rozsáhlých dokumentů (diplomové práce)
e.Tabulka, graf, osnova a rejstřík
f.
Sloupce, rámečky, kreslení a editor rovnic
g.
Hromadná korespondence

4.Tabulkový procesor MS EXCEL (dotace 4/0)
 
a.
Práce s tabulkou, tvorba grafů, tisk
b.Funkce a doplňkové operace s tabulkou
c.
Doplňkové moduly a analytické nástroje
d.
Třídění a filtrování seznamů
e.
Souhrny, přehledy a slučování sešitů
f.
Kreslení a vkládání obrázků do tabulky

5.
Tvorba prezentací v POWERPOINTu (dotace 4/0)
 
a.Vkládání textu (Formátování, záhlaví a zápatí, problematika fontů)
b.
Kresleni (Jednoduché objekty, formátování automatických tvarů, obrázky, vkládání, propojování, formáty obrázků, optimalizace grafických prvků pro PowerPoint)
c.
Tabulky (Tvorba tabulky v PowerPointu, vkládání tabulky z jiných aplikací, formátováni tabulek)
d.
Grafy (Tvorba grafů v PowerPointu. Jak vložit grafy z jiných aplikací a formátování grafu)
e.
Pokročilý design (šablony a rozvržení, pozadí snímku, efekty a animace, vylepšujeme rozvržení objektu, seskupování a zarovnávání objektů)
f.
Tisk (Náhled před tiskem. Optimalizace tisku)

Studijní aktivity a metody výuky:
Druh
Prezenční studium
přednáška
28 h
konzultace3 h
příprava na zkoušku
84 h
příprava na průběžný test
25 h
Celkem
140 h
 
Požadavky na ukončení:
Zkouška - student u počítače upraví zadaný zdrojový text podle předlohy. Důraz je kladen zejména na dodržování správných zásad práce s textovým procesorem Word. V případě aplikace Excel, bude student muset vytvořit tabulku podle modelu. Pokud je student držitelem ECDL certifikátu, je možné uznání zkoušky.
 
Rozložení požadavků na ukončení:
Druh
Prezenční studium
Celkem
0 %
 
Studijní literatura a zdroje:
Základní:
BROŽ, M. Microsoft Office Word 2003: podrobná uživatelská příručka. 1. vyd. Brno: Computer Press, 2004. 392 s. ISBN 80-251-0140-1.
BROŽ, M. Microsoft Office Excel 2003: podrobná uživatelská příručka. 1. vyd. Brno: Computer Press, 2004. 383 s. ISBN 80-251-0230-0.
HERBORTH, C. Unix a Linux-Názorný průvodce. Computer Press, 2006. 288 s. ISBN 80-251-0978-X.
PŘICHYSTAL, O. Novell NetWare 6 - Podrobná příručka. Computer Press, 2002. 540 s. ISBN 80-7226-625-X.

Doporučená:
Baránek T., MS DOS 6.22 - Kompletní referenční průvodce, Praha: Computer Press, 1996
Lattenberg L. Druhy rozlišení v počítačové grafice. Mendelova univerzita: Brno 2013. Poster digitální. Financováno z: Projekt OP VK Nonverbální a jiné inovativní formy podpory ve výuce na Zahradnické fakultě v Lednici, reg. číslo: CZ.1.07/2.2.00/15.0084.
Lattenberg L. Photoshop - hloubka ostrosti. Mendelova univerzita: Brno 2013. Video. Financováno z: Projekt OP VK Nonverbální a jiné inovativní formy podpory ve výuce na Zahradnické fakultě v Lednici, reg. číslo: CZ.1.07/2.2.00/15.0084.
Lattenberg L. Prezentační nástroj Prezi. Mendelova univerzita: Brno 2013. Poster digitální. Financováno z: Projekt OP VK Nonverbální a jiné inovativní formy podpory ve výuce na Zahradnické fakultě v Lednici, reg. číslo: CZ.1.07/2.2.00/15.0084.
Lattenberg L. Představení nástroje Sketchup 8. Mendelova univerzita: Brno 2013. Poster digitální. Financováno z: Projekt OP VK Nonverbální a jiné inovativní formy podpory ve výuce na Zahradnické fakultě v Lednici, reg. číslo: CZ.1.07/2.2.00/15.0084.
Lattenberg L. Redakční systém WordPress. Mendelova univerzita: Brno 2013. Poster digitální. Financováno z: Projekt OP VK Nonverbální a jiné inovativní formy podpory ve výuce na Zahradnické fakultě v Lednici, reg. číslo: CZ.1.07/2.2.00/15.0084.
Lattenberg L. Sketchup - drape. Mendelova univerzita: Brno 2013. Video. Financováno z: Projekt OP VK Nonverbální a jiné inovativní formy podpory ve výuce na Zahradnické fakultě v Lednici, reg. číslo: CZ.1.07/2.2.00/15.0084.
Lattenberg L. Sketchup - face component. Mendelova univerzita: Brno 2013. Video. Financováno z: Projekt OP VK Nonverbální a jiné inovativní formy podpory ve výuce na Zahradnické fakultě v Lednici, reg. číslo: CZ.1.07/2.2.00/15.0084.
Lattenberg L. Sketchup - instalace pluginu. Mendelova univerzita: Brno 2013. Video. Financováno z: Projekt OP VK Nonverbální a jiné inovativní formy podpory ve výuce na Zahradnické fakultě v Lednici, reg. číslo: CZ.1.07/2.2.00/15.0084.
Lattenberg L. Sketchup - make slice. Mendelova univerzita: Brno 2013. Video. Financováno z: Projekt OP VK Nonverbální a jiné inovativní formy podpory ve výuce na Zahradnické fakultě v Lednici, reg. číslo: CZ.1.07/2.2.00/15.0084.
Lattenberg L. Sketchup - meřítko podkladu. Mendelova univerzita: Brno 2013. Video. Financováno z: Projekt OP VK Nonverbální a jiné inovativní formy podpory ve výuce na Zahradnické fakultě v Lednici, reg. číslo: CZ.1.07/2.2.00/15.0084.
Lattenberg L. Sketchup - move. Mendelova univerzita: Brno 2013. Video. Financováno z: Projekt OP VK Nonverbální a jiné inovativní formy podpory ve výuce na Zahradnické fakultě v Lednici, reg. číslo: CZ.1.07/2.2.00/15.0084.
Lattenberg L. Sketchup - rotate. Mendelova univerzita: Brno 2013. Video. Financováno z: Projekt OP VK Nonverbální a jiné inovativní formy podpory ve výuce na Zahradnické fakultě v Lednici, reg. číslo: CZ.1.07/2.2.00/15.0084.
Lattenberg L. Sketchup - scale. Mendelova univerzita: Brno 2013. Video. Financováno z: Projekt OP VK Nonverbální a jiné inovativní formy podpory ve výuce na Zahradnické fakultě v Lednici, reg. číslo: CZ.1.07/2.2.00/15.0084.
Lattenberg L. Sketchup - skupiny a komponenty. Mendelova univerzita: Brno 2013. Video. Financováno z: Projekt OP VK Nonverbální a jiné inovativní formy podpory ve výuce na Zahradnické fakultě v Lednici, reg. číslo: CZ.1.07/2.2.00/15.0084.
Lattenberg L. Sketchup - terén z vrstevnic. Mendelova univerzita: Brno 2013. Video. Financováno z: Projekt OP VK Nonverbální a jiné inovativní formy podpory ve výuce na Zahradnické fakultě v Lednici, reg. číslo: CZ.1.07/2.2.00/15.0084.
Lattenberg L. Současné trendy na finančních trzích. Mendelova univerzita: Brno 2013. Poster digitální. Financováno z: Projekt OP VK Nonverbální a jiné inovativní formy podpory ve výuce na Zahradnické fakultě v Lednici, reg. číslo: CZ.1.07/2.2.00/15.0084.
Lattenberg L. Současné trendy v řízení lidských zdrojů (HRM). Mendelova univerzita: Brno 2013. Poster digitální. Financováno z: Projekt OP VK Nonverbální a jiné inovativní formy podpory ve výuce na Zahradnické fakultě v Lednici, reg. číslo: CZ.1.07/2.2.00/15.0084.
Lattenberg L. Uchopovací režimy v Autocadu. Mendelova univerzita: Brno 2013. Poster digitální. Financováno z: Projekt OP VK Nonverbální a jiné inovativní formy podpory ve výuce na Zahradnické fakultě v Lednici, reg. číslo: CZ.1.07/2.2.00/15.0084.

Zařazení předmětu ve studijních plánech v aktuálním období:
Obor B-ZI-VIN Vinohradnictví a vinařství, prezenční forma, počáteční období ZS 2016/2017
Obor B-Z-JRPZ Jakost rostlinných potravinových zdrojů, prezenční forma, počáteční období ZS 2018/2019
 
Vyučován v předchozích obdobích: ZS 2020/2021, LS 2019/2020, ZS 2019/2020, ZS 2018/2019, LS 2017/2018, ZS 2017/2018 (a starší)
Místo výuky: Brno, Lednice


Poslední změnu provedl Ing. Pavel Čech dne 7. 1. 2019.

Typ výstupu: