Sylabus predmetu Z-ZOOL - ZS-Zoology (AF - LS 2018/2019)


     ECTS sylabus          Sylabus          Rozvrh          


     Čeština          Angličtina          


Kód předmětu: Z-ZOOL
Název v jazyce výuky: Zoology
Název česky: ZS-Zoology
Název anglicky: Zoology
Způsob ukončení a počet kreditů: zkouška (6 kreditů)
(1 ECTS kredit = 28 hodin studijní zátěže)
Forma výuky/Rozvrhovaná výuka: prezenční, 2/2 (počet hodin přednášek týdně / počet hodin cvičení týdně)
Jazyk výuky: angličtina
Typ studia: bakalářský
Semestr: LS 2018/2019
Vyučující: Ing. Vladimír Hula, Ph.D. (cvičící, garant, přednášející, zkoušející)
prof. RNDr. Zdeněk Laštůvka, CSc. (přednášející, zkoušející)
Výchozí předměty: žádné
 
Zaměření předmětu:
Poskytnout studentům: 1. Nutný obecný rozhled v biologických disciplinách 2. Nezbytný teoretický základ pro studium specializovaných zemědělských disciplín 3. Znalosti přímo uplatnitelné v praxi. Studenti získají znalosti v oblasti obecné a zemědělské zoologie a budou schopni posoudit význam jednotlivých druhů v agroekosystémech.
 
Obsah předmětu:
1.Rekapitulace obecné zoologie (dotace 6/0)
 
a.Cytologie, histologie, organologie
b.Rozmnožování, embryonální a postembryonální vývoj

2.Zoogeografie a domestikace (dotace 4/0)
3.Etologie (dotace 2/0)
4.Základní pojmy z ekologie (dotace 2/0)
5.Principy třídění živočichů (dotace 1/0)
 
a.Vědecká klasifikace
b.Praktické dělení

6.Jednobuněční (Monocytozoa) (dotace 1/6)
7.Ploštěnci (Platyhelminthes), hlístice (Nematoda), vrtejši (Acanthocephala) (dotace 1/8)
 
a.Charakteristika, rozdělení, význam
b.Vývoj a poznávání prakticky významných druhů

8.Kroužkovci (Annelida), měkkýši (Mollusca) (dotace 2/0)
 
a.Charakteristika, rozdělení, význam
b.Vývoj a poznávání prakticky významných druhů

9.Členovci (Arthropoda) (dotace 4/6)
 
a.Charakteristika, rozdělení, význam
b.Vývoj a poznávání prakticky významných druhů

10.Strunatci (Chordata) (dotace 5/6)
 
a.Charakteristika, rozdělení, význam
b.Vývoj a poznávání prakticky významných druhů

11.Poznávání prakticky významných druhů (dotace 0/2)
 
Výstupy předmětu:
-- obsah této položky nebyl definován --
Typ předmětu: volitelný
Ročník: Předmět může být studován libovolně v průběhu studia.
Pracovní stáže: Není vyžadována žádná povinná pracovní stáž.
Doporučené moduly studia: -
 
Aktivity a studijní zátěž (počet hodin studijní zátěže):
DruhPrezenční studium
Přímá výuka
     přednáška28 h
     cvičení24 h
     laboratorní práce4 h
Samostudium
     příprava na zkoušku42 h
     příprava na průběžné hodnocení42 h
     zpracování seminární práce28 h
Celkem168 h
 
Požadavky na ukončení:
Povinná účast na cvičení, praktická znalost (poznávání) důležitých druhů v zemědělství; předmět je ukončen závěrečnou písemnou nebo ústní zkouškou, 40 min, 80 otázek, minimum 90 bodů z možných 160
 
Literatura:
TypAutorNázevMísto vydáníNakladatelRokISBN
ZALLABY, M.A dictionary of zoologyOxfordOxford University Press20030-19-860758-X
ZHARLEY, J P.ZoologyBostonMcGraw-Hill/Higher Education978-0-07-298889-5
DLAŠTŮVKA, Z. -- GAISLER, J. -- ŠŤASTNÁ, P. -- PELIKÁN, J.Zoologie pro zemědělce a lesníkyBrnoKonvoj200480-7302-065-3
DZoologyPhiladelphiaSaunders College Pub.0-03-030504-7

Zzákladní literatura
Ddoporučená literatura


Poslední změnu provedl Ing. Michal Karhánek dne 25. 4. 2019.

Typ výstupu: