Sylabus předmětu Z-CHSK - ZS-Cattle Husbandry (AF - LS 2018/2019)Help


     Čeština          Angličtina          


Kód předmětu:
Z-CHSK
Název předmětu česky:
ZS-Cattle Husbandry
Název předmětu anglicky:
Cattle Husbandry
Semestr:
LS 2018/2019
Způsob ukončení a počet kreditů: zkouška (7 kreditů)
Forma výuky a dotace hodin: prezenční, 2/3 (počet hodin přednášek týdně / počet hodin cvičení týdně)
Stupeň studia: bakalářský
Typ předmětu: volitelný
Typ výuky předmětu:
normální
Možnost studia předmětu během zahraniční mobility:
-- obsah této položky nebyl definován --
Jazyk výuky:
angličtina
Garant předmětu: Ing. Daniel Falta, Ph.D.
Garantující ústav: Ústav chovu a šlechtění zvířat (AF)
Fakulta:
Vyučující:
Ing. Daniel Falta, Ph.D. (cvičící, garant, přednášející, tutor, zkoušející)
prof. Ing. Gustav Chládek, CSc. (cvičící, přednášející, zkoušející)
Prerekvizity:
žádné
 
Rozvrh v aktuálním období:
-- obsah této položky nebyl definován --
 
Cíl předmětu a studijní výstupy:
-- obsah této položky nebyl definován --
 
Obsah předmětu:
V této jazykové variantě není obsah předmětu vložen.
Studijní aktivity a metody výuky:
Druh
Prezenční studium
přednáška
48 h
cvičení48 h
práce v terénu
20 h
odborná exkurze
20 h
odborná praxe
20 h
příprava na zkoušku20 h
příprava na průběžné hodnocení
10 h
příprava na průběžný test10 h
Celkem
196 h
 
Požadavky na ukončení:
žádné
 
Rozložení požadavků na ukončení:
Druh
Prezenční studium
Celkem
0 %
 
Studijní literatura a zdroje:
Základní:
LAWRENCE, T L J. -- GORDON, F J. Breeding and feeding the high genetic merit dairy cow: proceedings of a symposium organized by the British Society of Animal Science and heldat Antrim in November 1994. Edinburgh: BSAS, 1995. 112 s. BSAS occasional publication. ISBN 0-906562-19-8.
Dairy-Cattle Production. Amsterdam: Elsevier Science Publishers B.V., 1987. 309 s. ISBN 0-444-42680-9.
HULSEN, J. Cow signals: a practical guide for dairy farm management. Zutphen: Roodbont, 2005. 96 s. ISBN 90-75280-65-3.

Zařazení předmětu ve studijních plánech v aktuálním období:
-- obsah této položky nebyl definován --
 
Vyučován v předchozích obdobích:
ZS 2020/2021, LS 2019/2020, ZS 2019/2020, ZS 2018/2019, LS 2017/2018, ZS 2017/2018 (a starší)
Místo výuky:
Brno


Poslední změnu provedl Ing. Michal Karhánek dne 25. 4. 2019.

Typ výstupu: