Sylabus předmětu VYPT - Výpočetní technika (AF - LS 2018/2019)


     Čeština          Angličtina          


Kód předmětu: VYPT
Název předmětu česky:
Výpočetní technika
Název předmětu anglicky:
Computer Technology
Semestr:
LS 2018/2019
Způsob ukončení a počet kreditů: zápočet (4 kredity)
Forma výuky a dotace hodin: prezenční, 2/2 (počet hodin přednášek týdně / počet hodin cvičení týdně)
Stupeň studia:
bakalářský
Typ předmětu:
povinný
Typ výuky předmětu:
normální
Možnost studia předmětu během zahraniční mobility:
-- obsah této položky nebyl definován --
Jazyk výuky:
čeština
Garant předmětu:
Garantující ústav: Ústav informatiky (PEF)
Fakulta:
Vyučující:
doc. Ing. Arnošt Motyčka, CSc. (přednášející)
doc. Ing. Oldřich Trenz, Ph.D. (cvičící, garant, přednášející, tutor, zkoušející)
Ing. Jiří Třináctý (cvičící, přednášející, tutor, zkoušející)
Prerekvizity: žádné
 
Rozvrh v aktuálním období:
-- obsah této položky nebyl definován --
 
Cíl předmětu a studijní výstupy:
Poskytnout posluchačům základní přehled o technickém a programovém vybavení počítačů, seznámit je základními principy činnosti a využívání prostředků výpočetní techniky. Prakticky zvládnout základy práce s operačním systémem, zpracování textů a základy typografie, práci s tabulkovým procesorem, seznámit se s možností tvorby prezentací a zvládnout základní problematiku práce s počítačovou sítí. Součástí předmětu je i seznámení s univerzitním informačním systémem.
 
Obsah předmětu:
1.
Základní pojmy VT, číselné soustavy. (dotace 4/4)
2.Základy operačních systémů. (dotace 4/2)
 
a.
Úvod do OS třídy Windows
b.OS pro přenosná zařízení

3.
Úvod do aplikačního programového vybavení. (dotace 8/16)
 
a.
Zpracování textů a základy typografie. MS Word
b.
Tabulkové procesory. MS Excel
c.
Počítačová prezentace. MS Power Point

4.
Technické prostředky výpočetní techniky. (dotace 6/2)
5.Počítačové sítě, technologie, služby, aplikace. (dotace 4/2)
6.Počítačová bezpečnost a sociální inženýrství. (dotace 2/2)
Studijní aktivity a metody výuky:
Druh
Prezenční studium
přednáška28 h
cvičení
28 h
příprava na zkoušku
12 h
příprava na průběžné hodnocení12 h
příprava na průběžný test
12 h
zpracování protokolů
10 h
zpracování projektů
10 h
Celkem
112 h
 
Požadavky na ukončení:
Předmět je zakončen zápočtem, jehož udělení je podmíněno zvládnutím učiva (přednášky + obsah základní doporučené literatury) a prokázáním získaných praktických znalostí v závěrečném testu (min. 70 %). Během semestru je taktéž nutno vypracovat alespoň dvě praktické úlohy a napsat průběžný test na 60 %. Pokud je posluchač držitelem ECDL certifikátu, je možné uznání předmětu, nebo jeho části.

Student prezenční formy si může předmět zapsat i během zahraničního výjezdu. V tomto případě nemusí splnit podmínku docházky a průběžný test a praktické úkoly absolvuje po návratu ze zahraničního výjezdu eventuálně na základě domluvy se svým cvičícím.
 
Rozložení požadavků na ukončení:
DruhPrezenční studium
Celkem0 %
 
Studijní literatura a zdroje:
Základní:
PECINOVSKÝ, R. -- PECINOVSKÝ, J. Office 2016: průvodce uživatele. Praha: Grada, 2016. 256 s. ISBN 978-80-247-5691-2.
RYBIČKA, J. -- ČAČKOVÁ, P. -- PŘICHYSTAL, J. Průvodce tvorbou dokumentů. 1. vyd. Bučovice: Martin Stříž, 2011. 224 s. ISBN 978-80-87106-43-3.
TŘINÁCTÝ, J. -- TRENZ, O. Výpočetní technika pro AF.  [online]. 2010. URL: http://is.mendelu.cz/eknihovna/opory/index.pl?opora=18.

Doporučená:
KUNDEROVÁ, L. Úvod do komunikačních technologií. 1. vyd. Brno: Konvoj, 2001. 51 s. ISBN 80-7302-020-3.
RYBIČKA, J. Základy zpracování textů počítačem. 2. vyd. 31 s. Scriptum ;. ISBN 80-7302-003-3.

Zařazení předmětu ve studijních plánech v aktuálním období:
Obor B-TO-OH Odpadové hospodářství, prezenční forma, počáteční období ZS 2016/2017
Obor B-ZEI-ABY Agrobyznys, prezenční forma, počáteční období ZS 2018/2019
 
Vyučován v předchozích obdobích: LS 2019/2020, ZS 2019/2020, ZS 2018/2019, LS 2017/2018, ZS 2017/2018, LS 2016/2017 (a starší)
Místo výuky:
Brno


Poslední změnu provedl Ing. Michal Karhánek dne 25. 4. 2019.

Typ výstupu: