Sylabus predmetu TVOZI - Terénní vozidla (AF - LS 2018/2019)


     ECTS sylabus          Sylabus          Rozvrh          


     Čeština          Angličtina          


Kód předmětu: TVOZI
Název v jazyce výuky: Terénní vozidla
Název česky: Terénní vozidla
Název anglicky: Off-road vehicles
Způsob ukončení a počet kreditů: zkouška (6 kreditů)
(1 ECTS kredit = 28 hodin studijní zátěže)
Forma výuky/Rozvrhovaná výuka: prezenční, 2/2 (počet hodin přednášek týdně / počet hodin cvičení týdně)
Jazyk výuky: čeština
Typ studia: magisterský navazující
Semestr: LS 2018/2019
Vyučující: Ing. Adam Polcar, Ph.D. (cvičící, garant, přednášející, zkoušející)
doc. Ing. Pavel Sedlák, CSc. (cvičící, přednášející, zkoušející)
Výchozí předměty: Motorová vozidla II
 
Zaměření předmětu:
Cílem předmětu je poskytnout studentům ucelený přehled o vozidlech určených pro práci a pohyb v terénu. Předmět umožní získat hlubší znalosti základních teorií, funkcí, stavby a provozních vlastností terénních vozidel.Probíraná látka obdahuje teoretické principy uplatňované v pratickém využívání i vývoji nových terénních vozidel. Absolvent získá znalosti o terénních vozidlech, které mu umožní zodpovědnější rozhodování o jejich výběru, nasazení a využití v praxi.
 
Obsah předmětu:
1.Rozdělení terénních vozidel a jejich provozní a ekologické vlastnosti. (dotace 2/2)
2.Konstrukční řešení podvozků terénních vozidel (dotace 2/2)
3.Terramechanika - hnací síla a prokluz, limitní zatížení půdy. (dotace 2/2)
4.Výkonová bilance terénního vozidla, ztráty a tahová účinnost. (dotace 2/2)
5.Valivá a prokluzová účinnost (dotace 2/2)
6.Těžiště vozidla, rozložení hmotností (dotace 2/2)
7.Silová bilance vozidla v terénu. (dotace 2/2)
8.Stabilita vozidla na svahu. (dotace 2/2)
 
a.Svahová dostupnost vozidla.
b.Statická a dynamická stabilita podélná, příčná a v obecné poloze.

9.Tahové a brzdné vlastnosti terénních vozidel. (dotace 2/2)
10.Tahové charakteristiky, metody měření a vyhodnocení naměřených hodnot. (dotace 2/2)
 
a.Výpočtová a experimentální tahová charakteristika.

11.Standardní a urychlené tahové zkoušky na válcovém dynamometru. (dotace 2/2)
12.Pásové podvozky terénních vozidel. (dotace 2/2)
13.Sestavování souprav a metody hodnocení výstupních parametrů. (dotace 2/2)
14.Síly v tříbodovém závěsu traktoru (dotace 2/2)
 
Výstupy předmětu:
Všeobecné kompetence:
 
-Schopnost aplikace znalosti v praxi
-Schopnost rozhodovat
-Schopnost řešit problémy
-Schopnost samostatné práce
-Základní profesní znalosti

Oborově specifické kompetence:
 
-Dovednost analyzovat data z tahových zkoušek terénních vozidel
-Schopnost orientace v problematice stanovení energetických a výkonnostních parametrů terénních vozidel
-Schopnost stanovení základních trakčních vlastností terénních vozidel
-Znalost problematiky nasazení vozidel v terénu

Typ předmětu: povinný
Ročník: Předmět může být studován libovolně v průběhu studia.
Pracovní stáže: Není vyžadována žádná povinná pracovní stáž.
Doporučené moduly studia: -
 
Aktivity a studijní zátěž (počet hodin studijní zátěže):
DruhPrezenční studium
Přímá výuka
     přednáška28 h
     cvičení28 h
     laboratorní práce8 h
     konzultace1 h
Samostudium
     příprava na zkoušku45 h
     příprava na průběžné hodnocení10 h
     příprava na průběžný test20 h
     příprava prezentace6 h
     zpracování protokolů30 h
Celkem176 h
 
Požadavky na ukončení:
Povinná účast na cvičení. Odevzdání a obhajoba protokolů zadaných během semestru.Napsání zápočtového testu minimálně na 70 %.Závěrečná zkouška písemná a ústní, doba trvání celkem 50 min. Písemná zkouška, výpočet zadaných příkladů. Pro splnění požadavků min. 70 bodů ze 100 možných.
Celkové hodnocení, součet bodů z písemné a ústní části minimálně na 65 %.
 
Literatura:
TypAutorNázevMísto vydáníNakladatelRokISBN
ZBAUER, F. -- SEDLÁK, P. -- ČUPERA, J. -- POLCAR, A. -- FAJMAN, M. -- ŠMERDA, T. -- KATRENČÍK, J.Traktory a jejich využitíPrahaProfi Press s.r.o.2013978-80-86726-52-6
ZSEMETKO, J. a kol.Mobilné energetické prostriedky 3: (Traktory a automobily 3)BratislavaPriroda1986
ZVLK, F.Dynamika motorových vozidelBrnoFrantišek Vlk200380-239-0024-2
ZGREČENKO, A.Vlastnosti terénních vozidelV PrazeVysoká škola zemědělská199480-213-0190-2
DRENIUS, K.Traktoren Technik und ihre Anwendung. MünchenMünchenBLV Verlagsgesellschaft1987
DSVOBODA, J.Teorie dopravních prostředků - vozidla silniční a terénní.PrahaČVUT2004
DVLK, F.Úlohy z dynamiky motorových vozidel: Jízdní odpory, hnací charakteristika, brzdění, odpružení, řízení, ovladatelnost, stabilitaBrnoNakladatelství a vydavatelství VLK200180-238-6574-9

Zzákladní literatura
Ddoporučená literatura


Poslední změnu provedl Ing. Michal Karhánek dne 25. 4. 2019.

Typ výstupu: