Sylabus předmětu SYSLUZ - Systémy služeb pro zemědělství (AF - LS 2018/2019)


     ECTS sylabus          Sylabus          Rozvrh          


     Čeština          Angličtina          


Kód předmětu: SYSLUZ
Název v jazyce výuky: Systémy služeb pro zemědělství
Název česky: Systémy služeb pro zemědělství
Název anglicky: Systems of Services for Agriculture
Způsob ukončení a počet kreditů: zkouška (5 kreditů)
(1 ECTS kredit = 28 hodin studijní zátěže)
Forma výuky/Rozvrhovaná výuka: prezenční, 3/1 (počet hodin přednášek týdně / počet hodin cvičení týdně)
Jazyk výuky: čeština
Typ studia: magisterský navazující
Semestr: LS 2018/2019
Vyučující: Ing. Jiří Pospíšil, CSc. (cvičící, garant, přednášející, tutor, zkoušející)
Výchozí předměty: žádné
 
Zaměření předmětu:
Cílem předmětu je naučit studenty základům technologických procesů a jejich služeb a znát základní konstrukční prvky strojů pro údržbu. Tyto znalosti spolu se znalostmi technickoekonomických a exploatačních parametrů těchto strojů umožní absolventům kvalifikované působení v managementu podniků. Po absolvování předmětu by měli být studenti schopni provést základní analýzu a sestavovat soupravy a strojní linky pro průřezové technolodie produkce rostlin a komunálních služeb.
 
Obsah předmětu:
1.Management služeb v zemědělství. (dotace 12/4)
 
a.Základy managementu služeb v zemědělství.
b.Typy služeb pro zemědělství.
c.Sjužby nevýrobní povahy - poradenství, finanční služby

2.Služby s technikou v zemědělství (dotace 12/4)
 
a.zakládání porostu
b.ochrana rostlin
c.Sklizeň plodin
d.Financování služeb

3.Služby v oblasti manipulace a skladování produkce (dotace 10/4)
 
a.Doprava a organizace dopravních služeb.
b.Třídění, sušení a skladování produkce.
c.Prodej a distribuce pomocných materiálů

4.Služby v oblasti péče o techniku (dotace 8/2)
 
a.Mobilní technika a systémy její údržby.
b.Stacionární technika a systémy její údržby.

 
Výstupy předmětu:
Všeobecné kompetence:
 
-Kapacita přizpůsobovat se novým situacím
-Schopnost organizace a plánování

Oborově specifické kompetence:
 
-Schopnost navrhovat sestavu STP pro splnění požadovaných úkolů
-Schopnost organizovat práci strojů podniku služeb
-Schopnost využití interdisciplinárních přístupů k rozhodování na úrovni středního a vyššího managementu
-Znalost forem služeb pro zemědělství
-Znalost rozdělení typů služeb

Typ předmětu: povinný
Ročník: Předmět může být studován libovolně v průběhu studia.
Pracovní stáže: Není vyžadována žádná povinná pracovní stáž.
Doporučené moduly studia: -
 
Aktivity a studijní zátěž (počet hodin studijní zátěže):
DruhPrezenční studium
Přímá výuka
     přednáška42 h
     cvičení8 h
     seminář6 h
Samostudium
     příprava na zkoušku54 h
     zpracování seminární práce30 h
Celkem140 h
 
Požadavky na ukončení:
Pro udělení zápočtu je nutná minimálně 75% účast na cvičeních a odevzdání v termínu semestrální práce.

Předmět je ukončen ústní zkouškou, která trvá 30 minut. Student si vylosuje tématický okruh, který vychází z obsahu předmětu. Poté má čas na přípravu. Po úspěšném složení zkoušky (minimálně 70%) je mu výsledná známka zapsána do indexu / UISu.
 
Literatura:
TypAutorNázevMísto vydáníNakladatelRokISBN
ZVAŠTÍKOVÁ, M.Marketing služeb: efektivně a moderněPrahaGrada2008978-80-247-2721-9
ZGALOČÍK, S. -- LOUŠA, F.DPH a účtování: přeprava, dovoz, vývoz, službyPrahaGrada2011978-80-247-3804-8
ZŘEZNÍČEK, B.Marketing v dopravěPrahaGrada Publishing200180-247-0051-4
ZKALABIS, Z.Bankovní služby v praxiBrnoComputer Press200580-251-0882-1
ZSYROVÝ, O. a kol.Doprava v zemědělstvíPrahaProfi Press2008978-80-86726-30-4
DKUMHÁLA, F.Zemědělská technika : stroje a technologie pro rostlinnou výrobu PrahaČeská zemědělská univerzita2007978-80-213-1701-7

Zzákladní literatura
Ddoporučená literatura


Poslední změnu provedl Ing. Michal Karhánek dne 25. 4. 2019.

Typ výstupu: