Sylabus předmětu SYSLUZ - Systémy služeb pro zemědělství (AF - LS 2018/2019)


     Čeština          Angličtina          


Kód předmětu: SYSLUZ
Název předmětu česky:
Systémy služeb pro zemědělství
Název předmětu anglicky:
Systems of Services for Agriculture
Semestr:
LS 2018/2019
Způsob ukončení a počet kreditů:
zkouška (5 kreditů)
Forma výuky a dotace hodin:
prezenční, 3/1 (počet hodin přednášek týdně / počet hodin cvičení týdně)
Stupeň studia:
magisterský navazující
Typ předmětu:
povinný
Typ výuky předmětu:
normální
Možnost studia předmětu během zahraniční mobility:
-- obsah této položky nebyl definován --
Jazyk výuky:
čeština
Garant předmětu:
Ing. Jiří Pospíšil, CSc.
Garantující ústav:
Fakulta:
Agronomická fakulta
Vyučující:
Ing. Jiří Pospíšil, CSc. (cvičící, garant, přednášející, tutor, zkoušející)
Prerekvizity:
žádné
 
Rozvrh v aktuálním období:
-- obsah této položky nebyl definován --
 
Cíl předmětu a studijní výstupy:
Cílem předmětu je naučit studenty základům technologických procesů a jejich služeb a znát základní konstrukční prvky strojů pro údržbu. Tyto znalosti spolu se znalostmi technickoekonomických a exploatačních parametrů těchto strojů umožní absolventům kvalifikované působení v managementu podniků. Po absolvování předmětu by měli být studenti schopni provést základní analýzu a sestavovat soupravy a strojní linky pro průřezové technolodie produkce rostlin a komunálních služeb.
 
Obsah předmětu:
1.
Management služeb v zemědělství. (dotace 12/4)
 
a.
Základy managementu služeb v zemědělství.
b.Typy služeb pro zemědělství.
c.
Sjužby nevýrobní povahy - poradenství, finanční služby

2.
Služby s technikou v zemědělství (dotace 12/4)
 
a.zakládání porostu
b.
ochrana rostlin
c.
Sklizeň plodin
d.
Financování služeb

3.
Služby v oblasti manipulace a skladování produkce (dotace 10/4)
 
a.
Doprava a organizace dopravních služeb.
b.
Třídění, sušení a skladování produkce.
c.
Prodej a distribuce pomocných materiálů

4.
Služby v oblasti péče o techniku (dotace 8/2)
 
a.
Mobilní technika a systémy její údržby.
b.
Stacionární technika a systémy její údržby.

Studijní aktivity a metody výuky:
Druh
Prezenční studium
přednáška42 h
cvičení
8 h
seminář
6 h
příprava na zkoušku
54 h
zpracování seminární práce
30 h
Celkem
140 h
 
Požadavky na ukončení:
Pro udělení zápočtu je nutná minimálně 75% účast na cvičeních a odevzdání v termínu semestrální práce.

Předmět je ukončen ústní zkouškou, která trvá 30 minut. Student si vylosuje tématický okruh, který vychází z obsahu předmětu. Poté má čas na přípravu. Po úspěšném složení zkoušky (minimálně 70%) je mu výsledná známka zapsána do indexu / UISu.
 
Rozložení požadavků na ukončení:
Druh
Prezenční studium
Celkem
0 %
 
Studijní literatura a zdroje:
Základní:
VAŠTÍKOVÁ, M. Marketing služeb: efektivně a moderně. 1. vyd. Praha: Grada, 2008. 232 s. ISBN 978-80-247-2721-9.
GALOČÍK, S. -- LOUŠA, F. DPH a účtování: přeprava, dovoz, vývoz, služby. 5. vyd. Praha: Grada, 2011. 160 s. Účetnictví a daně. ISBN 978-80-247-3804-8.
ŘEZNÍČEK, B. Marketing v dopravě. Praha: Grada Publishing, 2001. 197 s. ISBN 80-247-0051-4.
KALABIS, Z. Bankovní služby v praxi. 1. vyd. Brno: Computer Press, 2005. 148 s. Finance. ISBN 80-251-0882-1.
SYROVÝ, O. a kol. Doprava v zemědělství. 1. vyd. Praha: Profi Press, 2008. 248 s. ISBN 978-80-86726-30-4.

Doporučená:
KUMHÁLA, F. Zemědělská technika : stroje a technologie pro rostlinnou výrobu . Praha: Česká zemědělská univerzita, 2007. 426 s. ISBN 978-80-213-1701-7.

Zařazení předmětu ve studijních plánech v aktuálním období:
Obor N-ZEI-ABY Agrobyznys, prezenční forma, počáteční období ZS 2018/2019
 
Vyučován v předchozích obdobích: LS 2019/2020, LS 2017/2018, LS 2016/2017, LS 2015/2016, LS 2014/2015, LS 2013/2014 (a starší)
Místo výuky: Brno


Poslední změnu provedl Ing. Michal Karhánek dne 25. 4. 2019.

Typ výstupu: