Sylabus předmětu RPSD - Rozvoj psychosociálních dovedností (AF - LS 2018/2019)


     ECTS sylabus          Sylabus          Rozvrh          


     Čeština          Angličtina          


Kód předmětu: RPSD
Název v jazyce výuky: Rozvoj psychosociálních dovedností
Název česky: Rozvoj psychosociálních dovedností
Název anglicky: The development of psychosocial skills
Způsob ukončení a počet kreditů: zápočet (2 kredity)
(1 ECTS kredit = 28 hodin studijní zátěže)
Forma výuky/Rozvrhovaná výuka: prezenční, 1/2 (počet hodin přednášek týdně / počet hodin cvičení týdně)
Jazyk výuky: čeština
Typ studia: bakalářský
Semestr: LS 2018/2019
Vyučující: Ing. Marie Horáčková, Ph.D. (cvičící, zkoušející)
Mgr. Dita Janderková, Ph.D. (cvičící, garant, přednášející, zkoušející)
Mgr. et Mgr. Lenka Kamanová, Ph.D. (cvičící, zkoušející)
doc. PhDr. Dana Linhartová, CSc. (přednášející)
Mgr. Pavel Pecina, Ph.D. (cvičící, přednášející, zkoušející)
Mgr. Lenka Štěpánková, Ph.D. (cvičící, přednášející, zkoušející)
Výchozí předměty: žádné
 
Zaměření předmětu:
Cílem studijního předmětu je rozvinout u studentů jejich schopnosti a dovednosti psychosociální povahy potřebné pro jejich profesní a profesní kariéru.
 
Obsah předmětu:
1.1. Člověk jako bio-psycho-sociální kvalita (dotace 5/10)
 
a.Psychika člověka a její determinace
b.Diagnostika vlastní osobnosti
c.Diagnostika druhých lidí
d.Rozvoj osobnosti

2.Člověk a sociální prostředí (dotace 5/10)
 
a.Komunikace
b.Prezentace
c.Stresové situace a jejich překonávání
d.Zdravý životní styl

3.Člověk a kariéra (dotace 4/8)
 
a.Hledání zaměstnání
b.Získání zaměstnání
c.Pohovor při výběrovém řízení

 
Výstupy předmětu:
Všeobecné kompetence:
 
-Dovednosti spojené s využíváním a zpracováním informací
-Kapacita k učení se
-Kapacita přizpůsobovat se novým situacím
-Odhodlání k úspěchu
-Schopnost analýzy a syntézy
-Schopnost aplikace znalosti v praxi
-Schopnost komunikace slovem a písmem v rodném jazyce
-Schopnost komunikovat s experty v jiném oboru
-Schopnost kritiky a sebekritiky
-Schopnost organizace a plánování
-Schopnost rozhodovat
-Schopnost řešit problémy
-Schopnost samostatné práce
-Týmová práce
-Uvědomění si konceptu kvality
-Základní profesní znalosti
-Základní všeobecné znalosti
-Základní výpočetní dovednosti

Typ předmětu: povinný
Ročník: Předmět může být studován libovolně v průběhu studia.
Pracovní stáže: Není vyžadována žádná povinná pracovní stáž.
Doporučené moduly studia: -
 
Aktivity a studijní zátěž (počet hodin studijní zátěže):
DruhPrezenční studium
Přímá výuka
     přednáška14 h
     cvičení28 h
Samostudium
     zpracování seminární práce14 h
Celkem56 h
 
Požadavky na ukončení:
Zápočet - na základě aktivního přístupu studenta k plnění úkolů na cvičeních a odevzdání 2 seminárních prací
 
Literatura:
TypAutorNázevMísto vydáníNakladatelRokISBN
ZLINHARTOVÁ, D.Vysokoškolská psychologieBrnoMZLU2008978-80-7375-172-2
ZSIEGEL, Z.Jak úspěšně hledat a získat zaměstnáníPrahaGrada200580-247-1388-8
ZSMÉKAL, V.Pozvání do psychologie osobnosti: člověk v zrcadlení [i.e. zrcadle] vědomí a jednáníBrnoBarrister & Principal2009978-80-87029-62-6
ZJIŘINCOVÁ, B.Efektivní komunikace pro manažeryPrahaGrada2010978-80-247-1708-1
ZPAVLÍČKOVÁ, H.Manažerská psychologieOstravaKey Publishing2008978-80-87071-79-3
ZBLATNÝ, M.Psychologie osobnosti: hlavní témata, současné přístupy.PrahaGrada2010978-80-247-3434-7

Zzákladní literatura
Ddoporučená literatura


Poslední změnu provedl Ing. Michal Karhánek dne 25. 4. 2019.

Typ výstupu: