Sylabus předmětu RPSD - Rozvoj psychosociálních dovedností (AF - LS 2018/2019)


     Čeština          Angličtina          


Kód předmětu:
RPSD
Název předmětu česky:
Rozvoj psychosociálních dovedností
Název předmětu anglicky:
The development of psychosocial skills
Semestr: LS 2018/2019
Způsob ukončení a počet kreditů:
zápočet (2 kredity)
Forma výuky a dotace hodin:
prezenční, 1/2 (počet hodin přednášek týdně / počet hodin cvičení týdně)
Stupeň studia: bakalářský
Typ předmětu: povinný
Typ výuky předmětu:
normální
Možnost studia předmětu během zahraniční mobility: -- obsah této položky nebyl definován --
Jazyk výuky:
čeština
Garant předmětu:
Mgr. Dita Janderková, Ph.D.
Garantující ústav:
Fakulta:
Agronomická fakulta
Vyučující: Ing. Marie Horáčková, Ph.D. (cvičící, zkoušející)
Mgr. Dita Janderková, Ph.D. (cvičící, garant, přednášející, zkoušející)
Mgr. et Mgr. Lenka Kamanová, Ph.D. (cvičící, zkoušející)
doc. PhDr. Dana Linhartová, CSc. (přednášející)
Mgr. Pavel Pecina, Ph.D. (cvičící, přednášející, zkoušející)
Mgr. Lenka Štěpánková, Ph.D. (cvičící, přednášející, zkoušející)
Prerekvizity:
žádné
 
Rozvrh v aktuálním období:
-- obsah této položky nebyl definován --
 
Cíl předmětu a studijní výstupy:
Cílem studijního předmětu je rozvinout u studentů jejich schopnosti a dovednosti psychosociální povahy potřebné pro jejich profesní a profesní kariéru.
 
Obsah předmětu:
1.
1. Člověk jako bio-psycho-sociální kvalita (dotace 5/10)
 
a.Psychika člověka a její determinace
b.
Diagnostika vlastní osobnosti
c.
Diagnostika druhých lidí
d.
Rozvoj osobnosti

2.Člověk a sociální prostředí (dotace 5/10)
 
a.Komunikace
b.
Prezentace
c.
Stresové situace a jejich překonávání
d.
Zdravý životní styl

3.
Člověk a kariéra (dotace 4/8)
 
a.Hledání zaměstnání
b.
Získání zaměstnání
c.
Pohovor při výběrovém řízení

Studijní aktivity a metody výuky:
Druh
Prezenční studium
přednáška14 h
cvičení28 h
zpracování seminární práce
14 h
Celkem
56 h
 
Požadavky na ukončení:
Zápočet - na základě aktivního přístupu studenta k plnění úkolů na cvičeních a odevzdání 2 seminárních prací
 
Rozložení požadavků na ukončení:
Druh
Prezenční studium
Celkem
0 %
 
Studijní literatura a zdroje:
Základní:
LINHARTOVÁ, D. Vysokoškolská psychologie. Brno: MZLU, 2008. 151 s. ISBN 978-80-7375-172-2.
SIEGEL, Z. Jak úspěšně hledat a získat zaměstnání. Praha: Grada, 2005. 165 s. ISBN 80-247-1388-8.
SMÉKAL, V. Pozvání do psychologie osobnosti: člověk v zrcadlení [i.e. zrcadle] vědomí a jednání. 3. vyd. Brno: Barrister & Principal, 2009. 523 s. Studium. ISBN 978-80-87029-62-6.
JIŘINCOVÁ, B. Efektivní komunikace pro manažery. 1. vyd. Praha: Grada, 2010. 138 s. Vedení lidí v praxi. ISBN 978-80-247-1708-1.
PAVLÍČKOVÁ, H. Manažerská psychologie. 1. vyd. Ostrava: Key Publishing, 2008. 77 s. Ekonomie. ISBN 978-80-87071-79-3.
BLATNÝ, M. Psychologie osobnosti: hlavní témata, současné přístupy. Praha: Grada, 2010. 301 s. ISBN 978-80-247-3434-7.

Zařazení předmětu ve studijních plánech v aktuálním období:
Obor B-AGB-FY Fytotechnika, prezenční forma, počáteční období ZS 2016/2017
Obor B-AGB-VS Všeobecné zemědělství, prezenční forma, počáteční období ZS 2016/2017
Obor B-ZS-PUO Pozemkové úpravy a ochrana půdy, prezenční forma, počáteční období ZS 2016/2017
Obor B-TP-TP Technologie potravin, prezenční forma, počáteční období ZS 2016/2017
Obor B-ZS-PT Provoz techniky, prezenční forma, počáteční období ZS 2016/2017
 
Vyučován v předchozích obdobích: LS 2019/2020, ZS 2019/2020, ZS 2018/2019, LS 2017/2018, ZS 2017/2018, LS 2016/2017 (a starší)
Místo výuky:
Brno


Poslední změnu provedl Ing. Michal Karhánek dne 25. 4. 2019.

Typ výstupu: