Sylabus předmětu PRMT - Provoz mobilní techniky (AF - LS 2018/2019)


     ECTS sylabus          Sylabus          Rozvrh          


     Čeština          Angličtina          


Kód předmětu: PRMT
Název v jazyce výuky: Provoz mobilní techniky
Název česky: Provoz mobilní techniky
Název anglicky: Operation of Mobile Machinery
Způsob ukončení a počet kreditů: zkouška (5 kreditů)
(1 ECTS kredit = 28 hodin studijní zátěže)
Forma výuky/Rozvrhovaná výuka: prezenční, 2/2 (počet hodin přednášek týdně / počet hodin cvičení týdně)
Jazyk výuky: čeština
Typ studia: bakalářský
Semestr: LS 2018/2019
Vyučující: Ing. Jiří Leden (cvičící)
Ing. Jiří Pospíšil, CSc. (cvičící, garant, přednášející, zkoušející)
Výchozí předměty: Elektrotechnika nebo Vyšší matematika
 
Zaměření předmětu:
Absolvevti předmětu se naučí sestavovat soupravy a strojní linky pro průřezové technolodie produkce rostlin a komunálních služeb, v těsné vazbě na technologickou dopravu. Absolventi předmětu by měli být schopní navrhovat optimální sestavu strojů s ohledem na energetickou a ekonomickou náročnoet nejen pro podniky v prvovýrobě, ale i pro podniky služeb. Absolvent předmětu by měl být schopný posodit optimální výbavu parku strojů nejen podle kritéria optimální spotřeby energie, mechanické a lidské práce, výkonnosti, ale naučí se i posoudit ekonomické účinky techniky ve výrobě.
 
Obsah předmětu:
1.Projektování mobilních souprav (dotace 6/6)
 
a.Sestavování souprav a stanovení výkonností souprav.
b.Technicko-ekonomické hodnocení souprav

2.Základy projektování technologických procesů (dotace 10/18)
 
a.Technicko-ekonomické hodnocení systémů
b.Stanovení přímých nákladů
c.Projektování dopravních systémů v mobilních strojních linkách
d.Projektování technologických procesů
e.Systémy řízení technologických procesů

3.Podnikání s technikou (dotace 12/4)
 
a.Organizace podniků služeb
b.Technicko-ekonomické úvahy při podnikání s technikou
c.Stanovení zdůvodněné potřeby strojního vybavení
d.Obnova strojového parku
e.Počítačové systémy podpory podnikání s technikou

 
Výstupy předmětu:
Všeobecné kompetence:
 
-Schopnost aplikace znalosti v praxi
-Schopnost řešit problémy
-Základní profesní znalosti

Oborově specifické kompetence:
 
-Naučí se i posoudit ekonomické účinky techniky ve výrobě
-Naučí se sestavovat soupravy a strojní linky pro průřezové technologie produkce rostlin
-Navrhovat optimální provoz strojů podle kritéria spotřeby energie, mechanické a lidské práce
-Schopnost optimalizovat sestavu mobilního strojového parku podniku
-Stanovit optimální výbavu parku strojů

Typ předmětu: povinný
Ročník: Předmět může být studován libovolně v průběhu studia.
Pracovní stáže: Není vyžadována žádná povinná pracovní stáž.
Doporučené moduly studia: -
 
Aktivity a studijní zátěž (počet hodin studijní zátěže):
DruhPrezenční studium
Přímá výuka
     přednáška28 h
     cvičení12 h
     seminář4 h
     odborná exkurze10 h
     veřejná prezentace (ústní)2 h
Samostudium
     příprava na zkoušku40 h
     příprava na průběžné hodnocení5 h
     příprava prezentace4 h
     zpracování protokolů10 h
     zpracování projektů25 h
Celkem140 h
 
Požadavky na ukončení:
Pro udělení zápočtu je nutná minimálně 75% účast na cvičeních a odevzdáni semestrálního projektu.

Předmět je ukončen ústní zkouškou. Student si vylosuje tématický okruh, který vychází z obsahu předmětu. Poté má čas na přípravu. Po úspěšném složení zkoušky (minimálně 70%) je mu známka zapsána do indexu / UISu.
 
Literatura:
TypAutorNázevMísto vydáníNakladatelRokISBN
ZKAVKA, M. a kol.Výběr z normativů pro zemědělskou výrobu ČR: technologické, technické a ekonomické normativní ukazatelePrahaÚstav zemědělských a potravinářských informací2008978-80-7271-198-7
ZKAVKA, M. a kol.Normativy zemědělských výrobních technologií: pěstební a chovatelské technologie a normativní kalkulace (práce, materiál, energie, náklady, produkce, tržby, příspěvek na úhradu fixních nákladů)PrahaÚstav zemědělských a potravinářských informací200680-7271-164-4
ZPASTOREK, Z. a kol.Zemědělská technika dnes a zítra: rádce při výběru a efektivním využívání zemědělských strojů a technologiíPrahaMartin Sedláček200280-902413-4-4
ZVALOUCH, P.Leasing v praxiPrahaGrada Publishing2008978-80-247-2557-4
ZKOLLÁROVÁ, M. -- JELÍNEK, A. -- PLÍVA, P. a kol.Zásady pro obhospodařování trvalých travních porostůPrahaVÚZT2007978-80-86884-20-2
ZSYROVÝ, O. a kol.Doprava v zemědělstvíPrahaProfi Press2008978-80-86726-30-4

Zzákladní literatura
Ddoporučená literatura


Poslední změnu provedl Ing. Michal Karhánek dne 25. 4. 2019.

Typ výstupu: