Sylabus predmetu OSEZ - Ochrana v systémech ekologického zemědělství (AF - LS 2018/2019)


     ECTS sylabus          Sylabus          Rozvrh          


     Čeština          Angličtina          


Kód předmětu: OSEZ
Název v jazyce výuky: -- obsah této položky nebyl definován --
Název česky: Ochrana v systémech ekologického zemědělství
Název anglicky: Protection in Organic Farming Systems
Způsob ukončení a počet kreditů: zkouška (5 kreditů)
(1 ECTS kredit = 28 hodin studijní zátěže)
Forma výuky/Rozvrhovaná výuka: prezenční, 2/2 (počet hodin přednášek týdně / počet hodin cvičení týdně)
Jazyk výuky: čeština
Typ studia: magisterský; magisterský navazující
Semestr: LS 2018/2019
Vyučující: Ing. Tamara Dryšlová, Ph.D. (cvičící, přednášející)
Mgr. Ing. Eva Hrudová, Ph.D. (cvičící, garant, přednášející, zkoušející)
prof. RNDr. Zdeněk Laštůvka, CSc. (cvičící, přednášející)
Výchozí předměty: žádné
 
Zaměření předmětu:
Získá znalosti o základních principech ochrany rostlin v ekologickém zemědělství. Bude mít dovednost provádět ochranu plodin v systému ekologického zemědělství.
 
Obsah předmětu:
1.Filozofie, cíle, význam a definice ekologického způsobu hospodaření. Multifunkční význam ekologického zemědělství. (dotace 2/2)
2.Historie a současné postavení ekologického zemědělství v ČR a EU. Institucionální zabezpečení ekologické produkce v ČR. (dotace 2/2)
3.Specifika systému rostlinné produkce při ekologickém způsobu hospodaření. (dotace 2/2)
4.Ekologické zemědělství a biodiverzita. (dotace 2/0)
5.Principy ochrany rostlin v ekologickém zemědělství (dotace 1/2)
6.Přípravky na ochranu rostlin v ekologickém zemědělství (dotace 1/2)
7.GMO v ekologickém zemědělství (dotace 2/0)
8.Ochrana obilnin v ekologickém zemědělství (dotace 2/2)
9.Ochrana olejnin v ekologickém zemědělství (dotace 2/2)
10.Ochrana okopanin v ekologickém zemědělství (dotace 2/2)
11.Ochrana ovocných dřevin v ekologickém zemědělství (dotace 2/2)
12.Ochrana zeleniny v ekologickém zemědělství (dotace 2/2)
13.Ochrana vinné révy v ekologickém zemědělství (dotace 2/2)
 
Výstupy předmětu:
Všeobecné kompetence:
 
-Etické závazky
-Kapacita přizpůsobovat se novým situacím
-Schopnost aplikace znalosti v praxi
-Schopnost rozhodovat
-Schopnost řešit problémy
-Tvorba projektů a jejich management

Oborově specifické kompetence:
 
-Dovednosti v provádění ochranných zásahů dle platné legislativy pro ekologické zemědělství
-Schopnosti používat přípravky pro ochranu rostlin v ekologickém zemědělství
-Znalosti o významných organismech používaných pro biologickou ochranu plodin
-Znalosti principů ekologického zemědělství a ochrany rostlin v ekologickém zemědělství
-Způsobilost ve stanovení nutnosti ošetření rostlin v ekologickém zemědělství

Typ předmětu: volitelný
Ročník: Předmět může být studován libovolně v průběhu studia.
Pracovní stáže: Není vyžadována žádná povinná pracovní stáž.
Doporučené moduly studia: -
 
Aktivity a studijní zátěž (počet hodin studijní zátěže):
DruhPrezenční studium
Přímá výuka
     přednáška28 h
     cvičení27 h
     veřejná prezentace (ústní)1 h
Samostudium
     příprava na zkoušku40 h
     příprava na průběžné hodnocení20 h
     příprava prezentace4 h
     zpracování projektů10 h
     zpracování seminární práce10 h
Celkem140 h
 
Požadavky na ukončení:
zkouška
podmínky pro ukončení:
- povinná 80% účast na cvičení
- napsání testu na 80 % - celkem 20 bodů, nutno 16
- test má 20 otázek - otevřené otázky
- délka testu je 50 minut
 
Literatura:
TypAutorNázevMísto vydáníNakladatelRokISBN
ZPETR, J. a kol.Ekologické zemědělstvíPrahaBrázda199280-209-0233-3
ZŠARAPATKA, B. -- URBAN, J.Ekologické zemědělství IPrahaMŽP ČR a PRO-BIO200380-7212-274-6
ZURBAN, J.Ekologické zemědělství: učebnice pro školy i praxiMinisterstvo zemědělství2005
ZŠARAPATKA, B. -- URBAN, J. a kol.Ekologické zemědělství v praxiŠumperkPRO-BIO200680-87080-00-9
DAlternativa pro předvídavého zemědělce: přechod na ekologické zemědělstvíPrahaMinisterstvo zemědělství ČR1990
DMOUDRÝ, J.BioproduktyPrahaInstitut výchovy a vzdělávání Ministerstva zemědělství ČR199780-7105-138-1
DŠARAPATKA, B. -- URBAN, J. a kol.Ekologické zemědělství: učebnice pro školy i praxi.Šumperk,PRO-BIO200580-903583-0-6
DEkologické zemědělství pro chráněná územíPrahaInstitut výchovy a vzdělávání Ministerstva zemědělství ČR199380-7105-034-2
DREGANOLD, J P.Organic agriculture: a global perspectiveCollingwoodCSIRO0-643-09090-8
DOrganic farmingIpswichFarming Press19900-85236-191-2
DOrganic Farming, Pest Control and Remediation of Soil Pollutants. Sustainable Agriculture Reviews 1Dortrecht,, Heidelberg. London, New YorkSpringer Science+Business Media B.V2009978-1-4020-9653-2

Zzákladní literatura
Ddoporučená literatura


Poslední změnu provedl Ing. Michal Karhánek dne 25. 4. 2019.

Typ výstupu: