Sylabus předmětu MMOT - Management mobilní techniky (AF - LS 2018/2019)


     ECTS sylabus          Sylabus          Rozvrh          


     Čeština          Angličtina          


Kód předmětu: MMOT
Název v jazyce výuky: Management mobilní techniky
Název česky: Management mobilní techniky
Název anglicky: Management of Mobile Technology
Způsob ukončení a počet kreditů: zkouška (6 kreditů)
(1 ECTS kredit = 28 hodin studijní zátěže)
Forma výuky/Rozvrhovaná výuka: prezenční, 2/2 (počet hodin přednášek týdně / počet hodin cvičení týdně)
Jazyk výuky: čeština
Typ studia: magisterský navazující
Semestr: LS 2018/2019
Vyučující: Ing. Jiří Pospíšil, CSc. (cvičící, garant, přednášející, zkoušející)
Výchozí předměty: žádné
 
Zaměření předmětu:
Cílem předmětu je naučit se na základě znalostí sestavování souprav a strojních linek projektovat mobilní technologické procesy v pěstování rostlin jak v otevřené, tak i uzavřené smyčce.
Absolventi předmětů by měli být schopní navrhovat optimální sestavu parku strojů nejen pro výrobní podniky, ale i pro podniky služeb podle kritérií spotřeby energie, mechanické a lidské práce, výkonnosti. Budou schopni posoudit a ekonomické účinky techniky ve výrobě. Na základě studia budou také schopni zhodnotit ekonomické dopady techniky ve výrobě a optimalizovat vybavení podniku strojovou technikou a její obnovu s ohledem na způsob financování jeho pořízení.
 
Obsah předmětu:
1.Technologiské systémy v produkci rostlin
Technické zajištění operací
(dotace 8/4)
 
a.Zakládání porostů (technickoekonomické požadavky na stroje)
b.Sklizeň plodin (technickoekonomické požadavky na stroje)
c.Doprava a manipulace s rostlinným materiálem (technickoekonomické požadavky na stroje)

2.Řízení mobilníl systémů v otevřené a uzavřené smyčce. (dotace 4/18)
 
a.Řízení mobilníl systémů v otevřené smyčce.
b.Řízení mobilníl systémů v uzavřené smyčce.

3.Sestava parku strojů (návrh optimální struktury) (dotace 4/0)
 
a.Sestava parhu strojů pro pracoví operace
b.Sestava parku strojů pro dopravní operace

4.Kritéria hodnocení optimálního vybavení strji (dotace 2/2)
 
a.Výkonnost, spotřeba energie, spotřeba mechanické a lidské práce,
b.Ekonomické účinky techniky ve výrobě

5.Obnova strojového parku (dotace 4/0)
 
a.Optimalizace obnovy parku strojů
b.Způsob financování obnovy parku strojů
c.Podnikání s použitou technikou

6.Organizace podniku služeb (dotace 2/0)
 
a.Dopravní podniky služeb
b.Systémy obchodování s technikou

 
Výstupy předmětu:
Všeobecné kompetence:
 
-Schopnost analýzy a syntézy
-Schopnost aplikace znalosti v praxi
-Schopnost rozhodovat

Oborově specifické kompetence:
 
-Navrhovat sestavu STP
-Studující se naučí optimalizovat sestavu STP
-Teoretické základy řízení nasazení STP
-Znalost výpočtu ekonomiky provozu STP

Typ předmětu: povinný
Ročník: Předmět může být studován libovolně v průběhu studia.
Pracovní stáže: Není vyžadována žádná povinná pracovní stáž.
Doporučené moduly studia: -
 
Aktivity a studijní zátěž (počet hodin studijní zátěže):
DruhPrezenční studium
Přímá výuka
     přednáška24 h
     cvičení20 h
     odborná exkurze8 h
     konzultace10 h
     veřejná prezentace (ústní)2 h
Samostudium
     příprava na zkoušku45 h
     příprava prezentace4 h
     zpráva z exkurze, výjezdu, praxe5 h
     zpracování protokolů10 h
     zpracování seminární práce40 h
Celkem168 h
 
Požadavky na ukončení:
Pro udělení zápočtu je nutná minimálně 75% účast na cvičeních a odevzdaný semestrální projekt.

Předmět je ukončen ústní zkouškou, která trvá 30 minut. Student si vylosuje tématický okruh, který vychází z obsahu předmětu. Poté má čas na přípravu. Po úspěšném složení zkoušky (minimálně 70%) je mu výsledná známka zapsána do indexu / UISu.
 
Literatura:
TypAutorNázevMísto vydáníNakladatelRokISBN
ZKAVKA, M.Normativy pro zemědělskou a potravinářskou výrobu: technologické, technické a ekonomické normativní ukazatelePrahaÚstav zemědělských a potravinářských informací200680-7271-163-6
ZKAVKA, M. a kol.Normativy zemědělských výrobních technologií: pěstební a chovatelské technologie a normativní kalkulace (práce, materiál, energie, náklady, produkce, tržby, příspěvek na úhradu fixních nákladů)PrahaÚstav zemědělských a potravinářských informací200680-7271-164-4
ZFIALA, A. a kol.Management jakosti : s podporou norem ISO 9000:2000PrahaDashöfer200380-86229-19-X
ZZEMČÍK, O.Projektování výrobních procesů IBrnoVUT199080-214-0151-6
ZSYROVÝ, O. a kol.Doprava v zemědělstvíPrahaProfi Press2008978-80-86726-30-4

Zzákladní literatura
Ddoporučená literatura


Poslední změnu provedl Ing. Michal Karhánek dne 25. 4. 2019.

Typ výstupu: