Sylabus predmetu EKOLK - Ekologie K (AF - LS 2018/2019)


     ECTS sylabus          Sylabus          Rozvrh          


     Čeština          Angličtina          


Kód předmětu: EKOLK
Název v jazyce výuky: -- obsah této položky nebyl definován --
Název česky: Ekologie K
Název anglicky: Ecology K
Způsob ukončení a počet kreditů: zkouška (5 kreditů)
(1 ECTS kredit = 28 hodin studijní zátěže)
Forma výuky/Rozvrhovaná výuka: kombinovaná, 8/7 (počet hodin přednášek za období / počet hodin cvičení za období)
Jazyk výuky: čeština
Typ studia: bakalářský
Semestr: LS 2018/2019
Vyučující: prof. RNDr. Zdeněk Laštůvka, CSc. (cvičící, garant, přednášející, zkoušející)
doc. Ing. Josef Suchomel, Ph.D. (přednášející, zkoušející)
Výchozí předměty: žádné
 
Zaměření předmětu:
Seznámit studenty s metodami studia v ekologii, nejdůležitějšími ekologickými pojmy, se základními ekologickými vztahy a procesy a s možným využitím ekologických poznatků. Studenti získají znalosti o fungování přírodních systémů a přírodních procesech v krajině, procesy a jevy v ekosystémech a krajině dokáží posuzovat ve vzájemných souvislostech.
 
Obsah předmětu:
1.Vznik, definice, úkoly ekologie (dotace 2/0)
 
a.Vznik a definice ekologie, vztah k ostatním vědám
b.Dělení ekologie

2.Základní ekologické vztahy (dotace 2/0)
 
a.Organismus a prostředí
b.Abiotické faktory, ekologická valence, adaptace

3.Ekologické aspekty šíření organismů (dotace 2/0)
 
a.Biogeografické členění zemského povrchu
b.Vývoj společenstev organismů u nás v postglaciálu

4.Populace (dotace 0/2)
 
a.Charakteristika a funkce (hustota, struktura, dynamika, migralita)

5.Vztahy mezi populacemi (dotace 0/2)
 
a.Mezidruhové vztahy
b.Potravní vztahy

6.Biocenóza (dotace 2/1)
 
a.Typy, struktura, vlastnosti
b.Dynamika v čase

7.Ekosystém (dotace 0/2)
 
a.Struktura
b.Koloběhy látek a tok energie
c.Stabilita
d.Fungování antropogenního a přirozeného ekosystému
e.Biomy (zonobiomy, orobiomy, pedobiomy)

 
Výstupy předmětu:
Všeobecné kompetence:
 
-Schopnost analýzy a syntézy
-Schopnost aplikace znalosti v praxi
-Základní profesní znalosti

Oborově specifické kompetence:
 
-Schopnost komplexně posoudit hospodaření v krajině z hlediska vlivu na biodiverzitu
-Schopnost posoudit ekologický význam jednotlivých druhů v přírodních i produkčních ekosystémech
-Schopnost sám zpracovávat koncepční návrhy opatření vedoucích ke zpomalení úbytku a ochraně biodiverzity

Typ předmětu: volitelný
Ročník: Předmět může být studován libovolně v průběhu studia.
Pracovní stáže: Není vyžadována žádná povinná pracovní stáž.
Doporučené moduly studia: -
 
Aktivity a studijní zátěž (počet hodin studijní zátěže):
DruhKombinované studium
Přímá výuka
     přednáška8 h
     cvičení7 h
     konzultace9 h
Samostudium
     příprava na zkoušku60 h
     příprava na průběžné hodnocení28 h
     příprava na průběžný test28 h
Celkem140 h
 
Požadavky na ukončení:
Povinná účast na cvičení, předložení a prezentace seminární práce na individuální téma; předmět je ukončen závěrečnou ústní zkouškou, 40 min, 3 z 80 otázek
 
Literatura:
TypAutorNázevMísto vydáníNakladatelRokISBN
ZLAŠTŮVKA, Z.EkologieBrnoKonvoj200080-85615-93-2
ZPŘIDAL, A.Ekologie opylovatelů: vysokoškolská učebniceBrnoLynx2005978-80-86877-04-4
DBEGON, M. -- TOWNSEND, C R. -- HARPER, J L.Ecology: from individuals to ecosystemsMalden, MABlackwell Pub.2006978-1-4051-1117-1
DBEGON, M. a kol.Ekologie: jedinci, populace a společenstva : [Investice do rozvoje vzdělávání, reg.č.: CZ1.07/2.2.00/15.0084]OlomoucVydavatelství Univerzity Palackého199780-7067-695-7
DSLAVÍKOVÁ, J. -- ZPĚVÁK, I.Ekologie rostlinPrahaSPN1986
DLOSOS, B. a kol.Ekologie živočichůPrahaStátní pedagogické nakladatelství1985

Zzákladní literatura
Ddoporučená literatura


Poslední změnu provedl Ing. Michal Karhánek dne 25. 4. 2019.

Typ výstupu: