Sylabus předmětu DOIN - Dopravní inženýrství (AF - LS 2018/2019)


     ECTS sylabus          Sylabus          Rozvrh          


     Čeština          Angličtina          


Kód předmětu: DOIN
Název v jazyce výuky: Dopravní inženýrství
Název česky: Dopravní inženýrství
Název anglicky: Transport Engineering
Způsob ukončení a počet kreditů: zkouška (5 kreditů)
(1 ECTS kredit = 28 hodin studijní zátěže)
Forma výuky/Rozvrhovaná výuka: prezenční, 2/2 (počet hodin přednášek týdně / počet hodin cvičení týdně)
Jazyk výuky: čeština
Typ studia: bakalářský; magisterský; magisterský navazující
Semestr: LS 2018/2019
Vyučující: Ing. Jiří Pospíšil, CSc. (cvičící, garant, přednášející, zkoušející)
Výchozí předměty: žádné
 
Zaměření předmětu:
Naučit studenty základní techniky prognózování dopravy, její organizace a regulace. Vysvětlit základní charakteristiky dopravních proudů a v návaznosti na to naučit studeny základní pravidla pro návrh nejdůležitějších prvků komunikace. V nejnutnějším rozsahu bude odpřednášena také problematika územního plánování ve vazbě na potřebnou dopravně inženýrskou dokumentaci, jíž znalost je nezbytná pro rozhodování na úrovni samosprávných orgánů obce.
 
Obsah předmětu:
1.Zákon o provozu na pozemních komunikacích (dotace 6/4)
 
a.Komunikace a jejich členění

2.Řešení dopravy v širším území.Doprava a území (dotace 12/12)
 
a.Základní principy řešení dopravního problému
b.Řešení průjezdné dopravy a cílové dopravy
c.Řešení konfliktů pěší a motorové dopravy
d.Dopravní průzkumy
e.Dopravní proudy Pohyb vozidla v dopravním proudu

3.Křižovatky (dotace 6/12)
 
a.Neřízené křižovatky
b.Řízené křižovatky
c.Organizace a regulace dopravy

4.Vliv dopravy na tvorbu a ochranu životního prostředí (dotace 2/0)
5.Psychologie v dopravě (dotace 2/0)
 
Výstupy předmětu:
Všeobecné kompetence:
 
-Schopnost analýzy a syntézy
-Schopnost aplikace znalosti v praxi
-Schopnost řešit problémy
-Základní profesní znalosti

Oborově specifické kompetence:
 
-Schopnost konstrukce dopravní cesty s ohledem na její bezpečnost
-Schopnost posouzení návrhu komunikací s ohledem na bezpečnost provozu
-Studen umí využívat platné normy pro posouzení návrhu stavebních prvků komunikace
-Student umí aplikovat vlečné křivky

Typ předmětu: volitelný
Ročník: Předmět může být studován libovolně v průběhu studia.
Pracovní stáže: Není vyžadována žádná povinná pracovní stáž.
Doporučené moduly studia: -
 
Aktivity a studijní zátěž (počet hodin studijní zátěže):
DruhPrezenční studium
Přímá výuka
     přednáška28 h
     cvičení20 h
     práce v terénu4 h
     odborná praxe4 h
Samostudium
     příprava na zkoušku54 h
     příprava na průběžné hodnocení10 h
     zpracování projektů20 h
Celkem140 h
 
Požadavky na ukončení:
Pro udělení zápočtu je nutná minimálně 75% účast na cvičeních a odevzdané protokoly z jednotlivých cvičení.

Předmět je ukončen ústní zkouškou, která trvá 30 minut. Student si vylosuje tématický okruh, který vychází z obsahu předmětu. Poté má čas na přípravu. Po úspěšném složení zkoušky (minimálně 70%) je mu známka zapsána do indexu / UISu.
 
Literatura:
TypAutorNázevMísto vydáníNakladatelRokISBN
ZANONIM, A.ČSN 736101 Projektování silnic a dálnicPrahaČeský normalizační institut2000
ZČSN 73 6102 Projektování křížovatek na pozemních komunikacích = Design of intersections on highwaysPrahaČeský normalizační institut2007
ZČSN 73 6109 - Projektování polních cest
ZŠIROKÝ, J.Technologie dopravyPardubiceInstitut Jana Pernera2009978-80-86530-53-6
ZPŘIBYL, P.Inteligentní dopravní systémy a dopravní telematika II.PrahaČVUT2007
DInteligentní dopravní systémyPrahaBEN - technická literatura200180-7300-029-6
DTUZAR, A.Teorie dopravyPardubiceUniversita Pardubice1996

Zzákladní literatura
Ddoporučená literatura


Poslední změnu provedl Ing. Michal Karhánek dne 25. 4. 2019.

Typ výstupu: