Sylabus předmětu DP - Diplomová práce (AF - LS 2018/2019)


     Čeština          Angličtina          


Kód předmětu:
DP
Název předmětu česky:
Diplomová práce
Název předmětu anglicky:
Diploma thesis
Semestr: LS 2018/2019
Způsob ukončení a počet kreditů:
zápočet (20 kreditů)
Forma výuky a dotace hodin:
prezenční, 0/0 (počet hodin přednášek týdně / počet hodin cvičení týdně)
kombinovaná, 0/0 (počet hodin přednášek za období / počet hodin cvičení za období)
Stupeň studia:
magisterský; magisterský navazující
Typ předmětu:
povinný
Typ výuky předmětu:
normální
Možnost studia předmětu během zahraniční mobility: -- obsah této položky nebyl definován --
Jazyk výuky:
čeština
Garant předmětu:
Garantující ústav: Děkanát AF (AF)
Fakulta:
Agronomická fakulta
Vyučující:
doc. Bc. Ing. Dana Adamcová, Ph.D. (zkoušející)
prof. Ing. František Bauer, CSc. (zkoušející)
prof. Ing. Věra Bečvářová, CSc. (zkoušející)
doc. Ing. Ivana Blažková, Ph.D. (zkoušející)
doc. MVDr. Olga Cwiková, Ph.D. (zkoušející)
Mgr. Martin Černý, Ph.D. (zkoušející)
doc. Ing. Michal Černý, CSc. (zkoušející)
doc. Ing. Jiří Čupera, Ph.D. (zkoušející)
Ing. Barbora Daňková, Ph.D. (zkoušející)
Ing. Libor Dokoupil, Ph.D. (zkoušející)
prof. MVDr. Ing. Petr Doležal, CSc. (zkoušející)
Ing. et Ing. Petr Dostál, Ph.D. (zkoušející)
Ing. Tamara Dryšlová, Ph.D. (zkoušející)
doc. Ing. Martin Fajman, Ph.D. (zkoušející)
Ing. Daniel Falta, Ph.D. (zkoušející)
Ing. Jitka Fialová, MSc., Ph.D. (zkoušející)
doc. Ing. Radek Filipčík, Ph.D. (zkoušející)
Ing. Milan Fischer, Ph.D. (zkoušející)
doc. Ing. Jiří Fryč, CSc. (zkoušející)
doc. Mgr. Milan Geršl, Ph.D. (zkoušející)
doc. Ing. Tomáš Gregor, Ph.D. (zkoušející)
Ing. Zdeněk Hadaš, Ph.D. (zkoušející)
doc. Ing. Pavel Hanáček, Ph.D. (zkoušející)
prof. RNDr. Ladislav Havel, CSc. (zkoušející)
doc. Dr. Ing. Zdeněk Havlíček (zkoušející)
Mgr. Zbyněk Heger, Ph.D. (zkoušející)
doc. Ing. Stanislav Hejduk, Ph.D. (zkoušející)
doc. Ing. Pavel Horký, Ph.D. (zkoušející)
Ing. Martin Hošek, Ph.D. (zkoušející)
doc. Mgr. Ing. Eva Hrudová, Ph.D. (zkoušející)
prof. Dr. Ing. Luděk Hřivna (zkoušející)
Ing. Věra Hubačíková, Ph.D. (zkoušející)
Ing. Vladimír Hula, Ph.D. (zkoušející)
Ing. Dalibor Húska, Ph.D. (zkoušející)
Ing. David Hynek, Ph.D. (zkoušející)
prof. Ing. Gustav Chládek, CSc. (zkoušející)
prof. Ing. Alžbeta Jarošová, Ph.D. (garant, zkoušející)
Mgr. Martin Jiroušek, Ph.D. (zkoušející)
doc. Ing. Iva Jiskrová, Ph.D. (zkoušející)
doc. Ing. et Ing. Petr Junga, Ph.D. (zkoušející)
doc. Ing. Miroslav Jůzl, Ph.D. (zkoušející)
doc. Ing. Libor Kalhotka, Ph.D. (zkoušející)
prof. RNDr. Bořivoj Klejdus, Ph.D. (zkoušející)
Ing. Karel Klem, Ph.D. (zkoušející)
prof. RNDr. Aleš Knoll, Ph.D. (zkoušející)
prof. MVDr. Ing. Tomáš Komprda, CSc. (zkoušející)
doc. Ing. Radovan Kopp, Ph.D. (zkoušející)
Ing. Tomáš Koutný, Ph.D. (zkoušející)
Ing. Silvie Kozlovská, Ph.D. (zkoušející)
Ing. Eva Krčálová, Ph.D. (zkoušející)
Mgr. Olga Kryštofová, Ph.D. (zkoušející)
prof. Ing. Jan Křen, CSc. (zkoušející)
Ing. Aleš Kučera, Ph.D. (zkoušející)
Bc. Ing. Jan Kudělka, Ph.D. (zkoušející)
prof. Dr. Ing. Jan Kuchtík (zkoušející)
doc. Ing. Vojtěch Kumbár, Ph.D. (zkoušející)
Ing. Radka Langová, Ph.D. (zkoušející)
prof. RNDr. Zdeněk Laštůvka, CSc. (zkoušející)
doc. Ing. Martina Lichovníková, Ph.D. (zkoušející)
Ing. Josef Los, Ph.D. (zkoušející)
Ing. Vojtěch Lukas, Ph.D. (zkoušející)
prof. Ing. Ladislav Máchal, DrSc. (zkoušející)
Mgr. Ing. Gabrielle Machů, Ph.D., DiS. (zkoušející)
Dr. Ing. Petr Marada (zkoušející)
prof. Dr. Ing. Jan Mareš (zkoušející)
Ing. Tomáš Mašíček, Ph.D. (zkoušející)
Mgr. Ing. Eva Mrkvicová, Ph.D. (zkoušející)
doc. Ing. Šárka Nedomová, Ph.D. (zkoušející)
Ing. Lubomír Neudert, Ph.D. (zkoušející)
Ing. Pavel Nevrkla, Ph.D. (zkoušející)
Mgr. Jan Novák, Ph.D. (zkoušející)
Ing. Petra Oppeltová, Ph.D. (zkoušející)
prof. MVDr. Leoš Pavlata, Ph.D. (zkoušející)
Ing. Aleš Pavlík, Ph.D. (zkoušející)
Ing. Helena Pluháčková, Ph.D. (zkoušející)
doc. Ing. Jana Podhrázská, Ph.D. (zkoušející)
prof. Ing. Radovan Pokorný, Ph.D. (zkoušející)
Ing. Adam Polcar, Ph.D. (zkoušející)
doc. Ing. Jan Pospíchal, CSc. (zkoušející)
Ing. Jiří Pospíšil, CSc. (zkoušející)
doc. RNDr. Lubica Pospíšilová, CSc. (zkoušející)
doc. Ing. Antonín Přidal, Ph.D. (zkoušející)
Ing. Roman Pytel (zkoušející)
Ing. Simona Rex, Ph.D. (zkoušející)
Ing. Andrea Ridošková, Ph.D. (zkoušející)
RNDr. Lukáš Richtera, Ph.D. (zkoušející)
doc. Ing. Pavel Ryant, Ph.D. (zkoušející)
doc. Ing. Petr Řezáč, CSc. (zkoušející)
Ing. Alena Saláková, Ph.D. (zkoušející)
prof. Ing. Jiří Skládanka, Ph.D. (zkoušející)
prof. MVDr. Zbyšek Sládek, Ph.D. (zkoušející)
Ing. Petr Sláma, Ph.D. (zkoušející)
doc. Ing. Vladimír Smutný, Ph.D. (zkoušející)
Ing. Eva Sobotková, Ph.D. (zkoušející)
Ing. Bohdan Stejskal, Ph.D. (zkoušející)
Ing. Tomáš Středa, Ph.D. (zkoušející)
doc. Ing. Hana Středová, Ph.D. (zkoušející)
doc. Ing. Josef Suchomel, Ph.D. (zkoušející)
doc. Ing. Hana Šefrová, Ph.D. (zkoušející)
doc. Ing. Petr Škarpa, Ph.D. (zkoušející)
Ing. Kristýna Šmerková, Ph.D. (zkoušející)
doc. Ing. Viera Šottníková, Ph.D. (zkoušející)
prof. Dr. Ing. Milada Šťastná (zkoušející)
Bc. Ing. Ondřej Šťastník, Ph.D. (zkoušející)
Ing. Veronika Švehlová, Ph.D. (zkoušející)
doc. Ing. Petr Trávníček, Ph.D. (zkoušející)
prof. Ing. Tomáš Urban, Ph.D. (zkoušející)
doc. RNDr. Antonín Vaishar, CSc. (zkoušející)
doc. Mgr. Ing. Magdalena Daria Vaverková, Ph.D. (zkoušející)
Mgr. et Mgr. Ing. Hana Vavrouchová, Ph.D. (zkoušející)
Ing. Milan Večeřa, Ph.D. (zkoušející)
doc. Ing. Pavel Veselý, CSc. (zkoušející)
Ing. Jana Víchová, Ph.D. (zkoušející)
doc. Ing. Tomáš Vítěz, Ph.D. (zkoušející)
Ing. Vítězslav Vlček, Ph.D. (zkoušející)
Mgr. Stanislava Voběrková, Ph.D. (zkoušející)
doc. Ing. Jiří Votava, Ph.D. (zkoušející)
Ing. Jan Winkler, Ph.D. (zkoušející)
Ing. Jaroslav Záhora, CSc. (zkoušející)
Ing. Ivo Zdráhal, Ph.D. (zkoušející)
prof. Ing. Ladislav Zeman, CSc., dr. h. c. (zkoušející)
Ing. Marek Žák, Ph.D. (zkoušející)
Prerekvizity: žádné
 
Rozvrh v aktuálním období:
-- obsah této položky nebyl definován --
 
Cíl předmětu a studijní výstupy:
Zpracování samostatné DP ve spolupráci s vedoucím závěrečné práce.
 
Obsah předmětu:
1.
Zpracování diplomové práce, pravidelné konzultace s vedoucím práce (dotace 0/0)
Studijní aktivity a metody výuky:
Druh
Prezenční studium
Kombinované studium
práce v terénu
50 h
50 h
odborná exkurze
30 h
30 h
odborná praxe
70 h
70 h
konzultace
30 h
30 h
projektová práce
20 h
20 h
ateliérová kritika
4 h
4 h
veřejná prezentace (ústní)
1 h
1 h
příprava na průběžné hodnocení20 h20 h
příprava prezentace
25 h25 h
zpráva z exkurze, výjezdu, praxe
20 h
20 h
zpracování protokolů30 h30 h
zpracování projektů
260 h
260 h
Celkem
560 h560 h
 
Požadavky na ukončení:
Studentovi bude udělen zápočet vedoucím závěrečné práce po splnění následujících požadavků:
- průběžné konzultace s vedoucím práce,
- odevzdaná práce nevykazuje znaky plagiátorství,
- práce je vypracována v souladu s platnými předpisy univerzity a univerzitních součástí,
- elektronická i tištěná verze práce je shodná.
(Tento předmět si student může zapsat při zahraničním výjezdu).
 
Rozložení požadavků na ukončení:
DruhPrezenční studium
Kombinované studium
Celkem
0 %0 %
 
Studijní literatura a zdroje:
Základní:
VÁVROVÁ, H. -- MIKAN, P. -- SYNEK, M. Jak psát bakalářské, diplomové, doktorské a jiné písemné práce. Praha: Oeconomica, 2011. 70 s. ISBN 978-80-245-1819-0.

Doporučená:
Metodika BP a DP - http://www.af.mendelu.cz/cz/studium/navazujici_magisterske/zaverecne_prace

Zařazení předmětu ve studijních plánech v aktuálním období:
Obor N-FYTO-BR Biotechnologie rostlin, prezenční forma, počáteční období ZS 2017/2018
Obor N-FYTO-F Fytotechnika, prezenční forma, počáteční období ZS 2017/2018
Obor N-TP-TP Technologie potravin, prezenční forma, počáteční období ZS 2017/2018
Obor N-TO-TMO Technologie a management odpadů, kombinovaná forma, počáteční období ZS 2017/2018
Obor N-ASE-GA General Agriculture in English, prezenční forma, počáteční období ZS 2017/2018
Obor N-RL-RL Rostlinolékařství, prezenční forma, počáteční období ZS 2017/2018
Obor N-TO-TMO Technologie a management odpadů, prezenční forma, počáteční období ZS 2017/2018
Obor N-ZEI-ABY Agrobyznys, prezenční forma, počáteční období ZS 2017/2018
Obor N-ZOO-KRM Krmivářství, prezenční forma, počáteční období ZS 2017/2018
Obor N-ZOO-RH Rybářství a hydrobiologie, prezenční forma, počáteční období ZS 2017/2018
Obor N-ZOO-ZB Živočišné biotechnologie, prezenční forma, počáteční období ZS 2017/2018
Obor N-ZOO-ZO Zootechnika, prezenční forma, počáteční období ZS 2017/2018
Obor N-ZS-AD Automobilová doprava, prezenční forma, počáteční období ZS 2017/2018
Obor N-ZS-AE Agroekologie, prezenční forma, počáteční období ZS 2017/2018
Obor N-ZS-PT Provoz techniky, prezenční forma, počáteční období ZS 2017/2018
Obor N-ZS-RV Rozvoj venkova, prezenční forma, počáteční období ZS 2017/2018
Obor N-ZS-VSE Všeobecné zemědělství, prezenční forma, počáteční období ZS 2017/2018
Obor N-ZS-VSE Všeobecné zemědělství, kombinovaná forma, počáteční období ZS 2017/2018
Obor N-TP-EKT Ekotrofologie, prezenční forma, počáteční období ZS 2017/2018
Obor N-TP-JZP Jakost a zdravotní nezávadnost potravin, prezenční forma, počáteční období ZS 2017/2018
Obor N-ZOO-CHK Chov koní a agroturistika, prezenční forma, počáteční období ZS 2017/2018
 
Vyučován v předchozích obdobích:
Místo výuky:
Brno


Poslední změnu provedl Ing. Michal Karhánek dne 13. 8. 2019.

Typ výstupu: