Sylabus predmetu BP - Bakalářská práce (AF - LS 2018/2019)


     Čeština          Angličtina          


Kód předmětu: BP
Název předmětu česky:
Bakalářská práce
Název předmětu anglicky: Bachelor Thesis
Semestr: LS 2018/2019
Způsob ukončení a počet kreditů:
zápočet (10 kreditů)
Forma výuky a dotace hodin:
prezenční, 0/0 (počet hodin přednášek týdně / počet hodin cvičení týdně)
kombinovaná, 0/0 (počet hodin přednášek za období / počet hodin cvičení za období)
Stupeň studia:
bakalářský
Typ předmětu:
povinný
Typ výuky předmětu:
normální
Možnost studia předmětu během zahraniční mobility:
-- obsah této položky nebyl definován --
Jazyk výuky:
čeština
Garant předmětu: prof. Ing. Alžbeta Jarošová, Ph.D.
Garantující ústav:
Fakulta:
Vyučující: Ing. Pavlína Adam, Ph.D. (zkoušející)
doc. Bc. Ing. Dana Adamcová, Ph.D. (zkoušející)
Ing. Lenka Bartošová, Ph.D. (zkoušející)
prof. Ing. František Bauer, CSc. (zkoušející)
prof. Ing. Věra Bečvářová, CSc. (zkoušející)
doc. Ing. Ivana Blažková, Ph.D. (zkoušející)
doc. Ing. Radim Cerkal, Ph.D. (zkoušející)
doc. MVDr. Olga Cwiková, Ph.D. (zkoušející)
Mgr. Martin Černý, Ph.D. (zkoušející)
doc. Ing. Michal Černý, CSc. (zkoušející)
doc. Ing. Jan Červinka, CSc. (zkoušející)
Ing. Barbora Daňková, Ph.D. (zkoušející)
Ing. Libor Dokoupil, Ph.D. (zkoušející)
Ing. et Ing. Petr Dostál, Ph.D. (zkoušející)
Ing. Tamara Dryšlová, Ph.D. (zkoušející)
Ing. Martin Ernst, Ph.D. (zkoušející)
doc. Ing. Martin Fajman, Ph.D. (zkoušející)
Ing. Daniel Falta, Ph.D. (zkoušející)
doc. Ing. Radek Filipčík, Ph.D. (zkoušející)
doc. Ing. Jiří Fryč, CSc. (zkoušející)
doc. Mgr. Milan Geršl, Ph.D. (zkoušející)
doc. Ing. Tomáš Gregor, Ph.D. (zkoušející)
Ing. Jan Grmela, Ph.D. (zkoušející)
Ing. Zdeněk Hadaš, Ph.D. (zkoušející)
doc. Ing. Pavel Hanáček, Ph.D. (zkoušející)
prof. RNDr. Ladislav Havel, CSc. (zkoušející)
doc. Dr. Ing. Zdeněk Havlíček (zkoušející)
Mgr. Zbyněk Heger, Ph.D. (zkoušející)
doc. Ing. Stanislav Hejduk, Ph.D. (zkoušející)
doc. Ing. Pavel Horký, Ph.D. (zkoušející)
Ing. Martin Hošek, Ph.D. (zkoušející)
doc. Mgr. Ing. Eva Hrudová, Ph.D. (zkoušející)
prof. Dr. Ing. Luděk Hřivna (zkoušející)
Ing. Věra Hubačíková, Ph.D. (zkoušející)
Ing. Vladimír Hula, Ph.D. (zkoušející)
Ing. Dalibor Húska, Ph.D. (zkoušející)
prof. Ing. Gustav Chládek, CSc. (zkoušející)
prof. Ing. Alžbeta Jarošová, Ph.D. (garant, zkoušející)
Ing. Aleš Jezdinský, Ph.D. (zkoušející)
Mgr. Martin Jiroušek, Ph.D. (zkoušející)
doc. Ing. Iva Jiskrová, Ph.D. (zkoušející)
doc. Ing. et Ing. Petr Junga, Ph.D. (zkoušející)
doc. Ing. Miroslav Jůzl, Ph.D. (zkoušející)
prof. Ing. Miroslav Jůzl, CSc. (zkoušející)
doc. Ing. Libor Kalhotka, Ph.D. (zkoušející)
Ing. Petr Kalousek, Ph.D. (zkoušející)
prof. RNDr. Bořivoj Klejdus, Ph.D. (zkoušející)
prof. RNDr. Aleš Knoll, Ph.D. (zkoušející)
prof. MVDr. Ing. Tomáš Komprda, CSc. (zkoušející)
doc. Ing. Radovan Kopp, Ph.D. (zkoušející)
Ing. Silvie Kozlovská, Ph.D. (zkoušející)
doc. Ing. Jana Kozlovsky Dufková, Ph.D. (zkoušející)
prof. Ing. Jan Křen, CSc. (zkoušející)
prof. Dr. Ing. Jan Kuchtík (zkoušející)
doc. Ing. Vojtěch Kumbár, Ph.D. (zkoušející)
Ing. Radka Langová, Ph.D. (zkoušející)
prof. RNDr. Zdeněk Laštůvka, CSc. (zkoušející)
Ing. Josef Lenoch, Ph.D. (zkoušející)
doc. Ing. Martina Lichovníková, Ph.D. (zkoušející)
Ing. Vojtěch Lukas, Ph.D. (zkoušející)
prof. Dr. Ing. Jan Mareš (zkoušející)
Ing. Tomáš Mašíček, Ph.D. (zkoušející)
Ing. Vladimír Mikule, Ph.D. (zkoušející)
Ing. Simona Miškolci, Ph.D. (zkoušející)
Mgr. Ing. Eva Mrkvicová, Ph.D. (zkoušející)
doc. Ing. Šárka Nedomová, Ph.D. (zkoušející)
Ing. Lukáš Nejdl, Ph.D. (zkoušející)
Ing. Lubomír Neudert, Ph.D. (zkoušející)
Ing. Pavel Nevrkla, Ph.D. (zkoušející)
Mgr. Jan Novák, Ph.D. (zkoušející)
Ing. Petra Oppeltová, Ph.D. (zkoušející)
prof. MVDr. Leoš Pavlata, Ph.D. (zkoušející)
Ing. Aleš Pavlík, Ph.D. (zkoušející)
doc. Mgr. Pavlína Pelcová, Ph.D. (zkoušející)
Ing. Helena Pluháčková, Ph.D. (zkoušející)
Ing. Adam Polcar, Ph.D. (zkoušející)
Ing. Jiří Pospíšil, CSc. (zkoušející)
Ing. Dagmar Pospíšilová, Ph.D. (zkoušející)
doc. RNDr. Lubica Pospíšilová, CSc. (zkoušející)
doc. Ing. Antonín Přidal, Ph.D. (zkoušející)
Ing. Roman Pytel (zkoušející)
Ing. Zuzana Rečková, Ph.D. (zkoušející)
RNDr. Lukáš Richtera, Ph.D. (zkoušející)
doc. Ing. Pavel Ryant, Ph.D. (zkoušející)
doc. Ing. Petr Řezáč, CSc. (zkoušející)
Ing. Alena Saláková, Ph.D. (zkoušející)
prof. Ing. Jiří Skládanka, Ph.D. (zkoušející)
Ing. Libor Sládek, Ph.D. (zkoušející)
prof. MVDr. Zbyšek Sládek, Ph.D. (zkoušející)
Ing. Vlastimil Slaný (zkoušející)
doc. Dr. Ing. Pavlína Smutná (zkoušející)
Ing. Eva Sobotková, Ph.D. (zkoušející)
Ing. Bohdan Stejskal, Ph.D. (zkoušející)
doc. Ing. Hana Středová, Ph.D. (zkoušející)
doc. Ing. Josef Suchomel, Ph.D. (zkoušející)
doc. Ing. Hana Šefrová, Ph.D. (zkoušející)
doc. Ing. Petr Škarpa, Ph.D. (zkoušející)
doc. Ing. Viera Šottníková, Ph.D. (zkoušející)
prof. Dr. Ing. Milada Šťastná (zkoušející)
Bc. Ing. Ondřej Šťastník, Ph.D. (zkoušející)
Ing. Veronika Švehlová, Ph.D. (zkoušející)
prof. Ing. František Toman, CSc. (přednášející)
doc. Ing. Petr Trávníček, Ph.D. (zkoušející)
MVDr. Ing. Václav Trojan, Ph.D. (zkoušející)
prof. Ing. Tomáš Urban, Ph.D. (zkoušející)
doc. Mgr. Markéta Vaculovičová, Ph.D. (zkoušející)
Ing. Zdeněk Vala, Ph.D. (zkoušející)
doc. Mgr. Ing. Magdalena Daria Vaverková, Ph.D. (zkoušející)
Mgr. et Mgr. Ing. Hana Vavrouchová, Ph.D. (zkoušející)
Ing. Jana Víchová, Ph.D. (zkoušející)
doc. Ing. Tomáš Vítěz, Ph.D. (zkoušející)
Mgr. Stanislava Voběrková, Ph.D. (zkoušející)
doc. Ing. Jiří Votava, Ph.D. (zkoušející)
doc. Ing. Tomáš Vyhnánek, Ph.D. (zkoušející)
Ing. Jan Winkler, Ph.D. (zkoušející)
Ing. Jaroslav Záhora, CSc. (zkoušející)
Ing. Ivo Zdráhal, Ph.D. (zkoušející)
Ing. Marek Žák, Ph.D. (zkoušející)
prof. Ing. Zdeněk Žalud, Ph.D. (zkoušející)
Prerekvizity:
žádné
 
Rozvrh v aktuálním období:
-- obsah této položky nebyl definován --
 
Cíl předmětu a studijní výstupy:
Zpracování samostatné BP ve spolupráci s vedoucím závěrečné práce.
 
Obsah předmětu:
1.Zpracování bakalářské práce, pravidelné konzultace s vedoucím práce (dotace 0/0) (dotace 0/0)
Studijní aktivity a metody výuky:
DruhPrezenční studium
Kombinované studium
práce v terénu
25 h
25 h
odborná praxe
4 h4 h
konzultace
5 h
5 h
projektová práce
5 h
5 h
veřejná prezentace (ústní)
1 h
1 h
příprava prezentace
20 h
20 h
zpracování protokolů20 h20 h
zpracování projektů200 h200 h
Celkem280 h
280 h
 
Požadavky na ukončení:
Studentovi bude udělen zápočet vedoucím závěrečné práce po splnění následujících požadavků:
- průběžné konzultace s vedoucím práce,
- odevzdaná práce nevykazuje znaky plagiátorství,
- práce je vypracována v souladu s platnými předpisy univerzity a univerzitních součástí,
- elektronická i tištěná verze práce je shodná.
(Tento předmět si student může zapsat při zahraničním výjezdu).
 
Rozložení požadavků na ukončení:
Druh
Prezenční studium
Kombinované studium
Celkem
0 %
0 %
 
Studijní literatura a zdroje:
Základní:
VÁVROVÁ, H. -- MIKAN, P. -- SYNEK, M. Jak psát bakalářské, diplomové, doktorské a jiné písemné práce. Praha: Oeconomica, 2011. 70 s. ISBN 978-80-245-1819-0.

Doporučená:
Metodika BP a DP - http://www.af.mendelu.cz/cz/studium/bakalarske/zaverecne_prace

Zařazení předmětu ve studijních plánech v aktuálním období:
Obor B-AGB-FY Fytotechnika, prezenční forma, počáteční období ZS 2016/2017
Obor B-TO-OH Odpadové hospodářství, kombinovaná forma, počáteční období ZS 2016/2017
Obor B-AGB-VS Všeobecné zemědělství, prezenční forma, počáteční období ZS 2016/2017
Obor B-TP-TP Technologie potravin, prezenční forma, počáteční období ZS 2016/2017
Obor B-ZOO-ZO Zootechnika, prezenční forma, počáteční období ZS 2016/2017
Obor B-ZS-AE Agroekologie, prezenční forma, počáteční období ZS 2016/2017
Obor B-ZS-PUO Pozemkové úpravy a ochrana půdy, prezenční forma, počáteční období ZS 2016/2017
Obor B-AGB-VS Všeobecné zemědělství, kombinovaná forma, počáteční období ZS 2016/2017
Obor B-RL-RL Rostlinolékařství, prezenční forma, počáteční období ZS 2016/2017
Obor B-TO-OH Odpadové hospodářství, prezenční forma, počáteční období ZS 2016/2017
Obor B-AGB-MBB Molekulární biologie a biotechnologie, prezenční forma, počáteční období ZS 2016/2017
Obor B-ZEI-ABY Agrobyznys, prezenční forma, počáteční období ZS 2016/2017
Obor B-ZS-PT Provoz techniky, prezenční forma, počáteční období ZS 2016/2017
 
Vyučován v předchozích obdobích:
LS 2019/2020, LS 2017/2018, LS 2016/2017, LS 2015/2016, LS 2014/2015, LS 2013/2014 (a starší)
Místo výuky:
Brno


Poslední změnu provedl Ing. Michal Karhánek dne 13. 8. 2019.

Typ výstupu: