Course syllabus ZOOBE-D - Zoology of Invertebrates (FA - 2018/2019 - post-graduate studies)


     ECTS syllabus          Syllabus          Timetable          


     Czech          


Kód předmětu: ZOOBE-D
Název v jazyce výuky: -- obsah této položky nebyl definován --
Název česky: Zoologie bezobratlých
Název anglicky: Zoology of Invertebrates
Způsob ukončení a počet kreditů: doktorská komisionální zkouška (0 kreditů)
(1 ECTS kredit = 28 hodin studijní zátěže)
Forma výuky/Rozvrhovaná výuka: prezenční, 0/0 (počet hodin přednášek týdně / počet hodin cvičení týdně)
kombinovaná, 0/0 (počet hodin přednášek za období / počet hodin cvičení za období)
Jazyk výuky: čeština, angličtina
Typ studia: -- obsah této položky nebyl definován --
Semestr: 2018/2019
Vyučující: doc. Ing. Jan Bezděk, Ph.D. (garant, přednášející, zkoušející)
prof. RNDr. Zdeněk Laštůvka, CSc. (přednášející, zkoušející)
Výchozí předměty: žádné
 
Zaměření předmětu:
Rozvinout znalosti studentů o bezobratlých živočiších získané v magisterském studiu tak, aby byli schopni je využít při posuzování praktického i ekologického významu jednotlivých druhů v agroekosystémech a celé krajině.
 
Obsah předmětu:
1.Průřez náplní zoologie bezobratlých od obecných kapitol (histologie, organologie, nepohlavní a pohlavní rozmnožování, ontogeneze), přes ekologické nároky a biogeografické aspekty po přehled systému. Důraz bude kladen na taxony všech úrovní důležité z hlediska fungování středoevropské krajiny, jejich role a význam (bioindikace, bioregulace, dekompozitoři organické hmoty, škodlivé druhy). Čili podle důležitosti budou některé taxony probrány jen na úrovni kmenů nebo tříd, jiné až po konkrétní druhy a jejich funkce. (dotace 0/0)
 
Výstupy předmětu:
-- obsah této položky nebyl definován --
Typ předmětu: volitelný
Ročník: Předmět může být studován libovolně v průběhu studia.
Pracovní stáže: Není vyžadována žádná povinná pracovní stáž.
Doporučené moduly studia: -
 
Aktivity a studijní zátěž (počet hodin studijní zátěže):
DruhPrezenční studiumKombinované studium
Celkem0 h0 h
 
Požadavky na ukončení:
Ústní zkouška
 
Literatura:
TypAutorNázevMísto vydáníNakladatelRokISBN
ZLAŠTŮVKA, Z. -- GAISLER, J. -- ŠŤASTNÁ, P. -- PELIKÁN, J.Zoologie pro zemědělce a lesníkyBrnoKonvoj200480-7302-065-3
DALLABY, M.A dictionary of zoologyOxfordOxford University Press20030-19-860758-X
DBARNES, R S K. et al.The invertebrates : a synthesisLondonBlackwell Science20010-632-04761-5
DEncyclopedia of entomology : A-E. Volume 1DordrechtKluwer Academic Publishers20040-7923-8670-1
DEncyclopedia of entomology : F-O. Volume 2DordrechtKluwer Academic Publishers20040-7923-8670-1
DEncyclopedia of entomology : P-Z. Volume 3DordrechtKluwer Academic Publishers20040-7923-8670-1
DDETTNER, K.Lehrbuch der EntomologieStuttgartGustav Fischer Verlag19993-8274-0801-6
DThe insects: An Outline of EntomologyBostonKluwer Academic Publishers19990-412-49360-8
DCHAPMAN, R F.The insects : structure and functionCambridgeCambridge University Press19980-521-57890-6
DMCGAVIN, G.Hmyz: pavoukovci a jiní suchozemští členovciV PrazeKnižní klub200580-242-1340-0
DSTORCH, V. -- WELSCH, U.Systematische ZoologieStuttgartGustav Fischer Verlag19973-437-25160-0
DWESTHEIDE, W.Spezielle Zoologie : Einzeller und Wirbellose Tiere.. Teil 1StuttgartEugen Ulmer Verlag19963-437-20515-3
DKRATOCHVÍL, J.Použitá zoologie 1 : BezobratlíPrahaStátní zemědělské nakladatelství1973

Zzákladní literatura
Ddoporučená literatura


Poslední změnu provedl Ing. Michal Karhánek dne 9. 9. 2019.

Type of output: